Перейти к основному содержанию

Uzņēmēju Futbola turnīrs

23 Uzņēmēju Futbola turnīrs
Uzņēmēju futbola turnīrs

Uzņēmēju futbola turnīru (turpmāk tekstā – turnīrs) organizē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Latvijas Futbola Federāciju, Mārupes uzņēmēju biedrību un Mārupes novada domi ar mērķi noskaidrot Latvijā labāko uzņēmēju amatieru futbola komandu, popularizēt futbolu, sportu un aktīvu dzīvesveidu. Turnīra norises vieta un laiks: Jaunmārupes stadions (Īvju iela 5/7, Jaunmārupe), 2019. gada 23. augusts, plskt. 12.00-19.45.

TURNĪRA NOTEIKUMI

 • Turnīrs tiks aizvadīts apakšgrupās uz diviem 60 x 40m laukumiem ar 5m x 2m vārtiem, atbilstoši starptautiskajiem 6x6 minifutbola noteikumiem mini futbola noteikumiem (ar dažiem izņēmumiem).
 • Spēles laiks: 20 min (2 x 10 min), starp spēlēm 5 minūšu pauze.

TURNĪRA DALĪBNIEKI, PIETEIKŠANĀS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

 • Spēlē piedalās 8 pret 8 spēlētāji (vārtsargu ieskaitot).
 • Viens uzņēmums turnīram var pieteikt vienu komandu, aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/futbola_turnirs  un apmaksājot dalības maksu 96 eiro + PVN līdz 16. augustam.
 • Turnīrā var piedalīties tikai pieteiktā uzņēmuma darbinieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un nav virslīgas, pirmās vai otrās līgas spēlētāji.
 • Turnīra dalībnieku saraksts (vārdi, uzvārdi) jāiesniedz, rakstot uz e-pastu elina.valdmane@chamber.lv līdz 19. augustam.
 • Komandas spēlētājiem jāierodas uz Turnīru ar derīgu personu apliecinošu dokumentu (LR pase vai ID karte). Organizatoram ir tiesības prasīt spēlētājam pierādīt savu identitāti.
 • Komandai turnīra laikā jābūt tērptai vienādas krāsas kreklos. Komandas pašas nodrošina kreklus.
 • Komanda var atsaukt savu dalību Turnīrā. Dalības atsaukšanas gadījumā dalības maksa atmaksāta netiek.
 • Ja tiek konstatēti reglamenta pārkāpumi vai kāds cits apstāklis, kas organizatoriem liekas aizdomīgs vai nepieņemams, organizatori patur tiesības pieņemt galējo lēmumu par komandas nepielaišanu turnīram vai diskvalificēšanu turnīra laikā vai pēc turnīra. Šādā gadījumā dalības maksa atmaksāta netiek.

PUNKTU SKAITĪŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

 • Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara - 3 punkti; neizšķirts - 1 punkts; zaudējums - 0 punktu).
 • Ja divām vai vairāk komandām ir vienāda punktu summa, katra komanda izpilda pa 3 (trīs) sitieniem ko izpilda dažādi spēlētāji.
 • Jā rezultāts arī tad ir neizšķirts komandas turpina izpildīt sitienus līdz viena komanda gūst vairāk vārtus pie nosacījuma ka abām komandām būs vienāds sitienu skaits.
   

TIESNEŠI

 • Čempionāta spēles norisinās “FAIR PLAY” (Godīgās spēles) gaisotnē.
 • Jebkurš spēles tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.
   

MEDICĪNA

 • Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
 • Organizatori uz katru Posmu nodrošina pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu (Ātrās medicīniskās palīdzības brigādi vai medicīnas darbinieka atrašanos uz vietas).