Перейти к основному содержанию

Juridiskās komitejas sēde

22 Juridiskās komitejas sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00

Sēdes darba kārtībā:
1)    Juridiskajai komitejai piekritīgo LTRK vadlīniju pārskatīšana;
2)    Juridiskās komitejas locekļu uzklausīšana par aktualitātēm darba grupās;
3)    Juridiskās komitejas darbības izvērtējums un turpmākās darbības stratēģija;
4)    Dažādi.