Перейти к основному содержанию

Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sēde

17 Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Sēdes darba kārtībā:

1)    Uzņēmējdarbības juridiskās formas un nodokļu režīmi;
2)    LTRK viedoklis par MUN maksātāju darbības iespējamo problemātiku;
3)    Dažādi.