Pārlekt uz galveno saturu
12 Seminārs:Darba laika organizācijas veidi. Summētais darba laiks un maiņu darba laiks, ar to saistītās problēmsituācijas. JELGAVA

“Darba laika organizācijas veidi. Summētais darba laiks un maiņu darba laiks, ar to saistītās  problēmsituācijas."

 

12. oktobrī, plkst. 10:00-14:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

 

Atbilstoši Darba likumam, darba laiks ir laika posms no darba sākuma līdz beigām. Tā ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā. Izņēmumi ir pārtraukumi darbā.

Darba devējam ir iespēja un vienlaicīgi arī pienākums noteikt darba laika organizēšanas veidu. Darba laiks var tik organizēts vairākos veidos. Diemžēl, darba devēji bieži kļūdās, nosakot darba laika organizēšanas veidu, jo nav izpratnes kā to pareizi darīt.

 

Semināra laikā apskatīsim sekojošus jautājumus, kas ļaus veidot izpratni par darba laika organizēšanas iespējām un formām, kādas to nosaka Darba likums:

  1. Darba laika jēdziens; normālais darba laiks un nepilnais darba laiks;
  2. Summētais darba laiks; summētā darba laika piemērošana; darba laika grafiks un pārskata periods;
  3. Maiņu darbs; maiņu darba īpatnības;
  4. Summētā darba laika organizēšanas un maiņu darba piemērošanas problēmsituācijas;
  5. Jautājumi.

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Strādājusi  Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

 

Semināra maksa:

LTRK biedriem EUR 20.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 30.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv;

 

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."