Pārlekt uz galveno saturu

Septembris

22 Seminārs Cēsīs "Kvalitātes vadība, kā uzņēmuma izaugsmes instruments"

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību aicina uzņēmējus piedalīties seminārā "Kvalitātes vadība, kā uzņēmuma izaugsmes instruments".

Norise: 22.09.2020. plkst. 15.00-17.00

Vieta: Vidzemes koncertzāle "Cēsis", Kamerzāle.

Semināra mērķis
Iepazīstināt uzņēmējus ar ieguvumiem un iespējām, ko sniedz ISO 9001 kvalitātes vadības sistēma. Un kādus rezultātus gaidīt no kvalitātes vadības sistēmas?

Semināra tēmas
• Kas ir kvalitāte?
• Kas ir standarti, kas tos izstrādā, kam un kad tie ir saistoši?
• Kāpēc ir nepieciešami ISO standarti un kvalitātes vadība uzņēmumā?
• Ko aptver kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes pārvaldības principi un pieeja;
• Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana uzņēmumā - mīti un realitāte (pieredze, izmaksas, kā sagatavoties sertifikācijai);
• KVS izmaksas pret ieguvumiem.

Semināru vada
Ēriks Nordens
RTU Profesionālais maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā
ĒN Quality Solutions -  www.qualitysolution.lv

Dalība: bezmaksas

Seminārs visiem interesentiem, taču vietu skaits ir ierobežots!

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/cesis_220920

Kontaktinformācija:
Natālija Juškova
Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītāja
+ 371 26842098
natalija.juskova@chamber.lv

22 Komunikācijas veidi un dažādība komandā -JELGAVA

Komunikācijas veidi un dažādība komandā

Praktisks seminārs uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem

22. septembrī, plkst. 10:00-13:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

Šodienas darba vide strauji mainās, pievienojas jauni darbinieki, mainās pienākumi, uzņēmējdarbības vide paplašinās, iekļaujot dažādas ģeogrāfiskās atrašanās vietas un nemitīgi ieviešot pārmaiņas. Līdz ar to ir izaicinājumi saprast, kā efektīvi sazināties ar citiem cilvēkiem, īpaši, kurus ir grūti saprast. Nereti rodas sajūta, ka viņi runā citā valodā, kas apgrūtina sasniegt kopīgu mērķi.

Šī semināra mērķis apzināt kādi ir komunikācijas veidi un to dažādība un kā iegūt kopīgu valodu, lai veiksmīgāk sazinātos viens ar otru.

Seminārā apskatāmās tēmas:

1. Dažādiem cilvēkiem ir dažādas vajadzības - kā tās atpazīt?

2. Kas izraisa pārpratumus un nesaprašanos starp cilvēkiem.

3. Kā sevis labāka iepazīšana var palīdzēt vadīt citus cilvēkus.

4. Kā komunicēt ar cilvēkiem, kurus nesaprotu.

Semināru vada:

Daniēls Godiņš - Komandas attīstības treneris (Sense of Team), sertificēts DiSC treneris un The Five Behaviors of a Cohesive Team konsultants.

Seminārs pieejams:

LTRK biedriem vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas, katram nākamajam –

EUR 15.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 25.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."

22 Kā dzīvot nezināmajā. Как жить в условиях неизвестности. Coach meistarklase

Kā dzīvot nezināmajā

Seminārs krievu valodā.

Jautājuma aktualitāte: mēs dzīvojam pastāvīgu un dažkārt neparedzamu pārmaiņu periodā. Gandrīz katrs cilvēks šodien saskaras ar faktu, ka tika pārkāptas ierastās prioritātes, iedibinātais dzīvesveids un ritms. Šobrīd cilvēku lielākie stresa avoti ir nestabilitāte un nenoteiktība.

Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā iemācīties dzīvot nezināmā vidē, saglabājot iekšēju mieru un veselo saprātu. Pie kādiem mūsdienu profesiju speciālistiem vajadzētu meklēt palīdzību? Mēs galvenokārt koncentrēsimies uz koučingu un supervīziju.

Parunāsim par to atbilstību konkrētajā laika posmā, ņemsim vērā to atšķirības, norādīsim konkrētus gadījumus un to piemērošanas rezultātus. Pieskarsimies jautājumam par to, kad koučings un supervīzija nedarbojas.

Ieguvumi:

1. Izpratne par to, ka pat spēcīgiem un neatkarīgiem cilvēkiem dažkārt ir nepieciešams atbalsts. Jūs redzēsiet savus ieguvumus un kādas ir jūsu uzņēmuma priekšrocības.

2. Zināt, kur un kāda veida palīdzību un atbalstu meklēt katrā gadījumā.

3. Izpratne par atšķirību starp koučingu un supervīziju. Tas ļaus ietaupīt laiku un naudu, lai jūs varētu koncentrēties uz to, kur tieši meklēt risinājumu.

4. Smadzeņu apmācības rīku, kas palīdz tikt galā ar nenoteiktību.

Semināru vada:

Jūlija Matisone, profesionāls koučs un biznesa trenere, vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar pieaugušo izglītību un attīstību. Šobrīd strada kā korporatīvais koučs, kā arī vada konsultācijas, seminārus un meistarklases Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā

Alena Bulakh, koučs, supervizore un karjeras konsultante, kuras specializācija ir personīgā attīstība. Pieredze starptautiskos uzņēmumos: koučinga un apmācības komandas, individuālas nodarbības ar vadītājiem. Individuālas konsultācijas karjeras attīstības, mērķu noteikšanas un sasniegšanas, darba jautājumu risināšanas jomā.

Norises laiks: plkst. 10:00 – 11:30

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/CM_220920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 

Как жить в условиях неизвестности

Мастер-класс – дискуссия (на русском языке)

Актуальность вопроса: Мы живем в период постоянных и порой непредсказуемых изменений. Почти каждый человек сегодня столкнулся с тем, что привычные представления, устоявшийся образ и ритм жизни оказались нарушенными. Для большинства людей нестабильность и неизвестность являются самыми большими источниками стресса.

На семинаре речь пойдет о том, как научиться жить в условиях неизвестности, сохранить внутреннее спокойствие и здравый смысл. У каких специалистов современных помогающих профессий стоит искать помощи. Главным образом мы остановимся на  коучинге и супервизии. Поговорим об их актуальности именно в данный момент времени, рассмотрим их отличия, приведем конкретные кейсы и результаты их применения. Затронем вопрос, когда коучинг и супервизия не работают.

Что приобретут участники:

1. Понимание, что даже сильные и самостоятельные люди иногда нуждаются в поддержке. Вы увидите свои выгоды и в чем выигрыш для Вашей компании.

2. Знание, где и какую помощь и поддержку искать в каждом конкретном случае.

3. Понимание разницы между коучингом и супервизией. Это Вам позволить сэкономить время и деньги, чтобы целенаправленно обращаться туда, где  Вы найдете решение.

4. Инструмент тренировки мозга, который помогает справляться в условиях неопределенности.

Семинар ведут:

Юлия Матисоне, профессиональный коуч и бизнес-тренер, более 20 лет работает в области обучения и развития взрослых. В настоящее время работает корпоративным коучем, а также проводит индивидуальные консультации. Опыт работы по проведению семинаров и мастер-классов в Латвии, Литве, Эстонии и России. Работает с клиентами из стран Балтии и России, Германии, Австрии, Англии, Австралии, Израиля.

Алена Булах,  коуч,с упервизор и консультант по вопросам карьеры, специализирующаяся на личном развитии. Опыт работы в международных компаниях: коучинг и тренинг команд, индивидуальные сессии с руководителями. Индивидуальные консультации в области карьерного развития, определения и достижения цели, решения рабочих вопросов.

Регистрация: https://ej.uz/CM_220920

Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.

Перед началом семинара Вы получите информацию, необходимую для подключения.

 

23 Efektīva darījumu vadība. PĀRDOŠANA 24/7

Efektīva darījumu vadība

 

    Pārdošana un jaunu klientu piesaiste ir fundamentāla jebkura biznesa sastāvdaļa.

Meklējot jaunus klientus un partnerus, nereti potenciālie partneri un klienti mūs uzlūko kā pārdevējus, kas par katru cenu vēlas kaut ko pārdot. Taču biznesa attiecību un darījumu vadības mērķis nav kļūt par kārtējo kantori, kas cenšas notirgot savus produktus vai pakalpojumus. Mērķis ir izveidot tādas biznesa attiecības, kurās klients mums ir partneris, un mēs – viņa uzticams padomnieks.

Seminārā runāsim par:

1. Kā nopelnīt klientu un partneru uzticību?

2. Ko nozīmē konsultatīvā pārdošana?

3. Kā padarīt savu darījumu vadības ciklu efektīvāku?

4. Kā celt pārdevēja profesijas prestižu klienta acīs?

Ieguvumi:

Vienkārši un reāli izmantojami rīki, kas palīdz efektīvi vadīt un noslēgt darījumus ar klientiem un partneriem, no pārdevēja kļūt par uzticamu padomnieku un celt

pārdevēja profesijas prestižu klienta acīs.

Semināru vada: Guntars Logins un Rihards Braķis , kas pārstāv pārdošanas apmācību un konsultāciju uzņēmumu “Alpha Partners” . Pieredzi pārdošanas un pārdošanas vadības lauciņā guvuši, strādājot ASV, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā un Latvijā. Absolvējuši Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā. Šobrīd starptautisko pieredzi izmanto, lai palīdzētu uzņēmumiem efektivizēt pārdošanas procesus un apmācītu pārdošanas komandas.

Uzņēmuma mājaslapa: www.alphapartners.lv

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Semināra norises laiks: plkst. 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/P247_230920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 

23 LTRK Zemgales Biznesa klubs Jelgavā

 

LTRK Zemgales Biznesa klubs Jelgavā

 

 

LTRK ZEMGALES BIZNESA KLUBS JELGAVĀ

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zemgales reģiona nodaļa sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un Swedbank organizē Zemgales biznesa kluba pasākumu.

23.09.2020

LTRK Zemgales reģiona padomes sēde

un

LTRK Zemgales Biznesa kluba vakara pasākums

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis

Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001

 

                            13:45 – 14:00   Ierašanās, kafija

14:00 – 14:10   Zemgales Biznesa kluba atklāšana, darba kārtības apstiprināšana.

LTRK Zemgales padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška

14:10 – 15:00   Jelgavas pilsētas aktualitātes.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

15:00 – 15:30    Ekonomikā dziļam kritumam seko strauja atgūšanās. Ko gaidīt tālāk?

                             AS Swedbank Latvija vecākā ekonomiste Agnese Buceniece

15:30 – 16:00      Nodokļu politikas evolūcija - tautsaimniecības izaugsmei un konkurētspējīgai uzņēmējdarbības videi

LTRK viceprezidente Elīna Rītiņa

16:00 – 16:20      Diskusija par nodokļu evolūciju

16:20 – 16:40      Darba tirgus situācija un NVA atbalsta programmas bezdarbnieku nodarbināšanā

NVA Jelgavas filiāles vadītājs Aigars Rublis

16:40 – 17:00      Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis - viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Jelgavā

17:00 - 17:30       Welcome drink, iestiprināšanās

17:30 - 18:10       Ekskursija Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī

18:10 - 19:00       Nesteidzīgs laiks sarunām

 

Ielūgums vienai personai                             

Dress code: business casual                         Noteikti līdzi jāņem: labs garastāvoklis un vēlme

interesanti pavadīt laiku

 

Papildus informācija un reģistrācija: jelgava@chamber.lv I Tel. 28646086 (Baiba)

*Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

Plašāka informācija: www.chamber.lv 

24 Laika plānošana pārmaiņu laikā. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Laika plānošana pārmaiņu laikā

 

Mērķauditorija: Šis seminārs būs piemērots gan mazāku un lielāku uzņēmumu vadītājiem, gan dažāda līmeņa speciālistiem, kam rūp sava uzņēmuma un arī sevis attīstība.

Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, par ko liecina gan dažādas krīzes, dabas parādības, izmaiņas tehnoloģijās un sabiedrībā. Laiks, savukārt, ir vienīgais patiešām neatjaunojamais resurss. Kā plānot un pārvaldīt savu laiku, kad neskaidrības jau ir daudz, un tā vēl pieaug? Un kā parūpēties par savu biznesu, projektu, struktūrvienību?

Laika plānošana parasti nozīmē efektīvu laika izmantošanu, lai sasniegtu noteiktu mērķi vai rezultātu. Bet kā nospraust mērķus mainīgā situācijā un pārmaiņu laikā? Kā vienlaikus saglabāt stabilitāti, lai turpinātu nosprausto ceļu, un iegūt elastību, lai reaģētu uz pārmaiņām?

Šajā seminārā runāsim par situācijām un izaicinājumiem, ar ko sastopas gan uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji, gan ierindas speciālisti un darbinieki. Apskatīsim vairākus rīkus un pieejas, kas palīdz mazināt neskaidrību, uzlabot komunikāciju un darba organizāciju gan uzņēmumos kopumā, gan katram cilvēkam atsevišķi.

Seminārā runāsim par to:

1. Kādi ir dažādi skatījumi par laiku un par efektivitāti

2. Kā rūpēties par savu laiku gan biznesā gan privātajā dzīvē

3. Kā organizēt savas komandas darbu pārmaiņu un neskaidrības apstākļos

4. Kā plānot sava uzņēmuma darbību tuvākā un tālākā perspektīvā

5. Kādas ir raksturīgas kļūdas, ko bieži pieļaujam kā vadītāji un arī kā cilvēki

Ieguvumi:

  • Praktiski rīki un idejas sevis un sava uzņēmuma attīstībai
  • Izpratne par Latvijas uzņēmumos sastopamām situācijām un tām atbilstošiem risinājumiem
  • Vienkāršs un saprotams izklāsts par, iespējams, sarežģītu un arī pretrunīgu tēmu.

Semināru vada: Māris Millers - organizāciju attīstības projektu vadītājs, vadības konsultants un biznesa treneris ar 20 gadu pieredzi. Strādājis ar vairāk nekā 100 Latvijas un Baltijas uzņēmumu vadības komandām. Vadījis mācību un pieredzes apmaiņas seminārus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Nīderlandē, Francijā un Azerbaidžānā. SIA MM Studija īpašnieks un vadītājs, viens no Organizāciju Attīstības Kluba dibinātājiem.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Semināra norises laiks: plkst. 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/LPBS_240920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

24 Rīgas reģionālās padomes sēde

Darba kārtībā:
1. LTRK aktualitātes (K.Zariņa);

2. Atbalsts pašvaldībām inženiertīklu un jaudu palielināšanai nacionālas/reģionālas nozīmes ražošanas uzņēmumu darbības nodrošināšanai novadā (U. Štēbelis, K.Miķelsone - Ādažu novada domes Attīstības  un investīciju daļas vadītāja);

3. RD vēlēšanu rezultāti un sadarbības iespējas ar LTRK (D. Mizis);

4. Dažādi.

Sēdes sākums plkst. 15:00.

25 IESPĒJU FESTIVĀLS "UZŅĒMĒJU DIENAS LATGALĒ 2020"

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)  un Rēzeknes pilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus un visus interesentus apmeklēt Iespēju festivālu “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, kura ietvaros 25. septembrī norisināsies jau tradicionālais biznesa forums “Digitalizācija: mūsdienīgas uzņēmējdarbības priekšnoteikums”.

Ņemot vērā valstī noteiktos publiskās pulcēšanās ierobežojums, klātienē festivālu varēs apmeklēt ierobežots skaits cilvēku, tāpēc tiks  nodrošināta iespēja visiem interesentiem sekot līdzi foruma norisei un pārējām festivāla aktivitātēm attālināti, vērojot tiešraidi portālā TVNET un vietnē www.uznemejudienas.lv.

11:00 – 11:20 “UZŅĒMĒJU DIENAS LATGALĒ 2020” SVINĪGĀ ATKLĀŠANA

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs
LTRK prezidents Aigars Rostovskis
Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis
LPR Attīstības Padomes priekšsēdētājs, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
LIAA direktors Kaspars Rožkalns


BIZNESA FORUMS “DIGITALIZĀCIJA: MŪSDIENĪGAS BIZNESA VIDES PRIEKŠNOTEIKUMS”

11:30 – 12:35   NĀKOTNES PROFESIJAS

“Darba tirgus vakar, šodien un rīt”. Kaspars Kotāns, “CV-Online Latvia” Personāla atlases nodaļas vadītājs

Paneļdiskusijas dalībnieki:

Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs
Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs
Kaspars Kotāns, CV-Online Latvia Personāla atlases nodaļas vadītājs
Angelika Juško-Štekele, RTA Studiju un zinātņu prorektore
Inese Saldābola, Iespējamās misijas valdes priekšsēdētāja un atlases vadītāja
Moderators: Jānis Lielpēteris, LTRK valdes loceklis

12:35 – 13:40   NĀKOTNES TEHNOLOĢIJAS

“IT risinājumi uzņēmumiem mainīgajā vidē”. Māris Sperga, Tet Datu centru biznesa attīstības direktors

Paneļdiskusijas dalībnieki:

Māris Sperga, Tet Datu centru biznesa attīstības direktors
Sergejs Kodors, RTA Inženierzinātņu institūta direktors
Nikolajs Pušņakovs, SIA Midis vadītājs
Artūrs Kaulakāns, SIA Cisco Latvia Account Manager
Moderators: Artis Teilāns, RTA profesors                      

13:40 – 14:45   RAŽOŠANAS DIGITALIZĀCIJA UN AUTOMATIZĀCIJA

“Inovatīvas lāzertehnoloģijas un to pielietojums”. Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs, RTA vadošais pētnieks

Paneļdiskusijas dalībnieki:

Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs, RTA vadošais pētnieks
Normunds Teirumnieks, SIA Leax Rēzekne vadītāja vietnieks (apstrādes rūpniecībā)
Dainis Kļaviņš, RTA maģistra studiju programmas "Lāzertehnoloģijas" direktors un SIA DK Robotics īpašnieks
Jānis Fedotovs, OptoElektronika LV RSEZ SIA tehniskais direktors
Andris Filipenoks, SIA Zeize valdes priekšsēdētājs
Moderators: Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks, RTA profesors

15:00 – 15:45        RĒZEKNES UZŅĒMĒJU GODINĀŠANA

16:00 – 17:30        NO IDEJAS LĪDZ VEIKSMĪGAI REALIZĀCIJAI

Vasaras kafejnīca “Fresh Terase” un Veikborda parks “GoWake” īpašnieks Igors Nikitins
Viesu māja “Svilpaunieki” īpašnieki Mārtiņš un Elīna Kiščenko 
Latgales vēstniecība GORS koncertzāle vadītāja Diāna Zirniņa
Olimpiskais centrs Rēzekne / OCR viesnīca Restart OCR marketinga speciāliste un sporta pasākumu organizatore Antra Loce unviesnīcas vadītāja Baiba Širina.
Reģistrācija: https://www.mitto.me/biznesa-forums-latgale/pieteikties

Dalībniekiem ar iepriekšēju reģistrēšanos 24. septembrī nosūtīsim e-pastu ar pieslēgšanās saiti foruma tiešraidei. Uz tikšanos!

“Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” jau otro gadu tiks veidotas kā Iespēju festivāls, kur jau ierasti sagaidīsim klātienē uzņēmējus no Latgales un visas Latvijas, ievērojot visus aktuālos pulcēšanās ierobežojumus. Pateicoties jaunajam formātam, uzņēmējiem pasākuma ietvaros būs iespēja piedāvāt apmeklētājiem savas preces un pakalpojumus gan klātienē, gan virtuālajā vidē, kā arī  attālinātai dalībai aicināsim arī starptautiskās tīklošanās interesentus. Iespēju festivāla laikā būs iespēja uzzināt arī par profesionālās izglītības iespējām reģionā, kā arī darba tirgus aktualitātēm, karjeras iespējām un citām tēmām.

25 Tiešsaistes vebināri Iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”

Iespēju festivāla “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” ietvaros aicinām tiešsaistē noskatīties vairākus interesantus bezmaksas vebinārus. Programmā iekļautas tādas tēmas kā uzņēmumu finanšu jomas risinājumi, aktualitātes un piedāvājums būvniecības nozarē, kā arī iespēja vairāk uzzināt par Attīstības finanšu institūcijas Altum AS  piedāvājumiem. Tā ir iespēja attālināti no sava biroja pieslēgties tiešraidei, izmantojot Cisco Webex platformu, lai ne tikai vērotu, bet arī tiešsaistē iesaistītos un saņemtu atbildes uz sevi interesējošajiem jautājumiem.

Pilna vebināru programma un iespēja pieteikties tiešsaistes virtuālajam apmeklējumam pieejama šeit: https://www.mitto.me/dalibnieku-vebinari/pieteikties

Dalībniekiem ar iepriekšēju reģistrēšanos 24. septembrī nosūtīsim e-pastu ar pieslēgšanās saiti vebināriem.

Uz tikšanos “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” tiešsaistes vebināros!

 

29 DESMIT TĪKLOŠANĀS KĻŪDAS
PIETEIKTIES PASĀKUMAMDESMIT TĪKLOŠANAS KĻŪDAS

 

29 Seminārs „Dokumentu noformēšanas un pārvaldības akcenti strādājot starptautiskā vidē”

Europe Direct informācjas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 29.septembrī  plkst. 11:00, Liepājas Latviešu biedrības nama Galerijā piedāvā bezmaksas semināru „Dokumentu noformēšanas un pārvaldības  akcenti strādājot starptautiskā vidē”.

Semināra mērķauditorija – organizāciju, kuras darbojas atšķirīgās valstīs pārstāvji, kuri vēlas iegūt salīdzinošu pārskatu par dokumentēšanas principiem un reglamentējumu dažādās ekonomiskajās sistēmās.

Semināra tēmas:

1.             „Rietumu” un „postpadomju” pieeja dokumentiem – kas par to jāzina, atrodoties Latvijā.

2.             Salīdzinošs normatīvo aktu pārskats: Latvija, „rietumi” (ISO), Krievija (GOST) un svarīgākie secinājumi.

3.             Dokumentu tipi: pārvaldes un speciālie, kopējais un atšķirības.

4.             Dokumenta juridiskā spēka izpratne dažādās sistēmās.

5.             Zīmogi un spiedogi – kur nevajadzīgi, bet kur nepieciešami.

6.             Dokumenta oriģināla jēdziens, darbs ar kopijām/atvasinājumiem dažādās sistēmās.

7.             Elektroniskie dokumenti un paraksti – kad un kur ko izmantot.

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 27.septembrim  -  https://forms.gle/7kNMShFELNmKhf559  vai  pa tālr. 63429019

Vietu skaits ierobežots.

Semināra autore un pasniedzēja – Dr.oec., Mg.paed., docente Rīgas Stradiņa Universitātē, 5 grāmatu autore un „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore Ieva Kalve.

Seminārs saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības

29 Budžeta modelēšana 2021. FINANŠU DIENA

Budžeta modelēšana 2021

 

Latvijas ekonomikai, tāpat kā visai pasaulei, šis gads nesa šoku attīstības tempu ziņā – daudzu nozaru aktivitāte ir būtiski samazinājusies, kamēr citur tā ir pilnībā apstājusies. Sliktāk par pašu kritumu kā tādu ir neziņa par to, ko var gaidīt no nākamās dienas. Vai zemākais punkts ir sasniegts un var plānot atgūšanos, vai arī jāgatavojas vēl lielākam kritumam nozarē un valstī?

Tuvojas gada beigas – laiks nākamā gada budžeta plānošanai. Tomēr, arvien lielāka daļa finansistu un uzņēmumu vadītāju meklē piemērus un labāko praksi attiecībā uz finanšu plānošanu tik neskaidrajos tirgus apstākļos. Esam apkopojuši vairāku simtu dažādu pasaules valstu uzņēmumu labāko finanšu plānošanas praksi, t.sk. tā saucamo ‘recovery modeling”, ko esam gatavi iedot vebināra dalībniekiem.

Runāsim par:

  1. Kā pielāgot uzņēmuma budžetēšanas procesus šī brīža situācijai, kad ārējie apstākļi un ekonomiskā vide mainās ļoti strauji?
  2. Risināsim praktisko uzdevumu – veidosim virtuālā uzņēmuma, kurš ir nonācis finanšu grūtībās, reorganizācijas plānu/ budžetu, izmantojot gatavās Excel formas.
  3. Runāsim par reālu uzņēmumu piemēriem no nozarēm, kuras ikdienā saskarās ar ļoti neskaidru bildi par savu nākotni. Tiks parādīti paņēmieni, pateicoties kuriem arī šādos gadījumos ir iespējams plānot savu naudas plūsmu.

 

Dalībniekiem tiks iedotas gatavas budžeta formas Excel formātā, kuras būs iespējams pielāgot arī savu uzņēmumu reālu budžetu veidošanai.

Vebinārs ir aktuāls finanšu direktoriem/grāmatvežiem, kuriem jānodrošina finanšu plānošana strauji mainīgajos apstākļos. Vebinārs ir aktuāls arī biznesa vadītājiem, kuriem nav sava finanšu direktora un kuri paši plāno savu uzņēmumu finanšu plūsmas.

Gan vebināra, gan klātienes dalībniekiem ir nepieciešams dators ar programmatūru, kura atbalsta MS Excel formāta failu rediģēšanu.

Eksperts: Andrejs Grigoļunovičs, CFA, CFM. Uzņēmumu grupas AG Capital vadītājs. Finanšu modelēšanas pasaules čempionāta finālists (5. vieta 2017. gada finālā Ņujorkā). Specializējas finanšu modelēšanā un uzņēmumu budžetu izstrādē kopš 2002. gada.

https://www.linkedin.com/in/andrewgrig/

Norises laiks: 10:00-11:30

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  10 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Reģistrācija: https://ej.uz/FD_290920

30 Par komandējumu un darba braucienu normatīvo regulējumu. FINANŠU DIENA

 

Par komandējumu un darba braucienu normatīvo regulējumu

 

Uzņēmumiem, kas nosūta savus darbiniekus veikt darba pienākumus ārpus parastās darba vietas, joprojām ir aktuāli jautājumi par nodokļu piemērošanu kompensācijas summām, kas tiek izmaksātas darbiniekam saistībā ar komandējumu vai darba braucienu.

Runāsim  par:

1. Komandējuma un darba brauciena definīcija.

2. Komandējuma izdevumu  normas un ar nodokli apliekamais ienākums.

3. Komandējums Latvijā un ārvalstīs.

4. Darba braucienu izdevumu atlīdzināšana.

5. Piemēri.

Lektors:  Dzintars Kobitjevs, VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas galvenais nodokļu inspektors

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_300920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.