Pārlekt uz galveno saturu

Septembris

02 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošana. FINANŠU DIENA

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošana

 

Ņemot vēra šā gada rudenī paredzēto Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas izvērtējumu, tēma joprojām ir uzskatāma par aktuālu.

Papildus gan jāuzsver, ka arī pēc FATF ekspertu vērtējuma saņemšanas tā nezaudēs savu aktualitāti, jo noziedznieki ir pastāvējuši visos laikos un nav indikatoru, kas liecinātu, ka noziedzība tuvākajā laikā tiks izskausta pilnībā.

Kas ir mainījies? Mainījusies ir pieeja tās apkarošanai. Lielākā daļa noziedznieku veic likumpārkāpumus mantkārīgos nolūkos. Savukārt 21.gs digitalizācija nodrošina arvien jaunas iespējas šo likumpārkāpumu rezultātā iegūto līdzekļu legalizācijai. Kā rezultātā, lai veiksmīgi novērstu šādas iespējas un padarītu nelikumīgas darbības par neizdevīgām darbībām, visa pasaule ar FATF priekšgalā ir apņēmusies radīt mehānismu, kas neļauj noziedzniekiem likumīgā ceļā izmantot noziedzīgu nodarījumu rezultātā gūtos līdzekļus.

Ņemot vērā, ka Latvija vēl ir salīdzinoši jauna demokrātija, mums tas viss vēl ir priekšā, lai gan kā rāda notikumu pasaules finanšu tirgos, nekādas atlaides mums netiks dotas. Tas protams ir pašsaprotami, jo pilnvērtīga dalība pasaules finanšu tirgos prasa savu atbildību. Katram grāmatvedim, juristam un nekustamo īpašumu aģentam ir sava artava jāieliek, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Seminārā runāsim par:

 • Darījumu uzraudzību, aizdomīgu darījumu identificēšanu un ziņošanu par tiem;
 • Apskatīsim izplatītākās tipoloģijas un legalizācijas fāzes, lai labāk izprastu, kas ir galvenie aizdomīgu darījumu kritēriji (indikatori);
 • Kā tie atšķiras atkarībā no līdzekļu ievietošanas, izkārtošanas vai integrēšanas.

Semināru vada: Artis Aizupietis, NILLNP Metodikas atbalsta un riska analīzes daļas galvenais jurists.

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Semināra norises laiks: plkst. 14:00-16:00

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/FD_020920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

07 Dzimumu komunikācija darba vietā. Gender Communication at workplace

Dzimumu komunikācija darba vietā

Vebinārs angļu valodā.

Neirozinātnieki ir apstiprinājuši, ka vīrieši un sievietes komunicē, pieņem lēmumus un risina konfliktsituācijas atšķirīgi. Šo atšķirību ignorance var novest pie nepareiziem pieņēmumiem un ievērojamām domstarpībām darbavietā. Maldinošu pieņēmumu esamība darba vietā rada nopietnus riskus sekām, kas ietekmē sasniegtos rezultātus, var palielināt izmaksas un biznesa vidi kopumā.

Vebināra laikā Veronica Vazeri metīs izaicinājumus šiem problēmjautājumiem un dos praktiskus padomus izpratnes vairošanai par dzimumu atšķirībām darba un biznesa vidē.

Dalībnieku ieguvumi, piedaloties vebinārā:

Uzzinās, kāpēc dzimumu līdztiesību stratēģijas neizdodas un kā to risināt;

Noskaidros, kāpēc un cik lielā mērā vīrieši un sievietes ir atšķirīgi;

Aatklās 7 visdārgākās kļūdas vīrieši un sievietes pieļauj profesionālajā komunikācijā;

Apspriedīs dzimumu vienotību un tās ietekmi biznesa izaugsmē kopumā.

Semināru vadīs dzimumu komunikācijas izglītotatāja un sertificēta Attiecību trenere Veronica Vazeri.  Veronika vairāk kā 20 gadus ir pavadījusi profesionālajā biznesa vidē, mainot sociālos un dzimumu stereotipus. Līdz brīdim, kad Veronika uzsāka savu darbību cilvēku komunikācijas uzlabošanā, Veronika bija diplomāte, sadarbojoties ar Valstu vadītājiem, Ministriem, Karaliskās ģimenes locekļiem, uzņēmumu vadītājiem un citiem dažādu profesionālo līmeņu un rangu speciālistiem.

School of Human Connection” dibinātāja www.theschoolofhumanconnection.com.

Mājas lapa . http://veronicavazeri.com/ https://www.facebook.com/RelationshipSchool

Vebinārs pieejams LTRK biedriem.

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_070920

Vebināra  norises laiks:  plkst.15.00-16.30 Zoom platformā.

Iesakām pirms pasākuma lejuplādēt Zoom aplikāciju iekārtā, no kuras plānojat pieslēgties un nodorošināties ar stabilu interneta pieslēgumu!

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

                                    

                                Gender Communication at workplace

7 September, Time:  15:00-17:00

The Seminar will be held in English.

The neuroscience confirms that men and women communicate, make decisions and resolve conflicts differently. Being blind to those differences leads to wrong assumptions and gross misunderstandings between genders in the workplace.  The false assumptions and sameness thinking at work have serious repercussions on risks, costs, performance and business growth of any organisation.

In the Seminar on Gender  Intelligence in the workplace Veronica Vazeri’s addresses those issues and equips the participants with solid understanding of gender differences in the workplace

Benefits of attendees:

 Learn why gender diversity strategies are failing and what to do about it;

Find out, why and how men and women are different;

Discover 7  most costly mistakes men and women make in professional interactions;

Explore the importance of gender unity to organisational success.

Seminar will be lead by Veronica Vazeri - a Gender Communication Educator and a certified Relationship Coach. More then 20 years she has spent in a range of business environments, breaking social and gender-based stigmas. Before she embarked on her mission to help people build better communications, Veronica had worked as a diplomat interacting with Heads of States, Ministers, Royal Family members, CEOs, and beyond.

Founder of The School of Human Connection www.theschoolofhumanconnection.com

Web page: http://veronicavazeri.com/

https://www.facebook.com/RelationshipSchool

Time:  15:00-16:30

Registration: https://ej.uz/LPBS_070920

 

 

08 Kā ar kompetenču pieeju pievienot vērtību biznesam. Personāla vadība 360

Kā ar kompetenču pieeju pievienot vērtību biznesam

 

Mērķa auditorija: Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem un kompetenču pieejas izstrādē un vadīšanā iesaistītajiem, kā mērķis ir izprast un izveidot efektīvu kompetenču pieeju uzņēmumā.

Augstas veiktspējas organizācijas saprot, ka viņu panākumi ir atkarīgi no tā, cik spējīgi ir viņu cilvēki. Viņi arī atzīst, ka formālā izglītība ne vienmēr nodrošina darbiniekus ar atbilstošām prasmēm.

Risinājums ir tādas personāla vadības pieejas izmantošanā, lai tā atbilstu jūsu organizācijas īpašajām prasībām. Šeit talkā nāk uz kompetencēm balstīta personāla vadīšanas pieeja.

Seminārā  runāsim par:

Kas ir kompetences, kompetenču pieeja? Kompetenču pieejas izveide uzņēmumā.

Vīzija, misija, biznesa mērķi.

VUCA apstākļu ietekme.

Nākotnes kompetences.

Vadības nozīmīgākās kompetences.

Kompetenču pieejas ROI.

Priekšnoteikumi novērtēšanas pieejas izveidošanai.

Kompetenču pieejas izstrādes komunikācija.

Kompetenču pieejas izmaksu un ieguvumu analīze.

 

Kompetenču pieeja personāla atlasē, darba izpildes vadības, talantu un pēctecības vadības  procesos

Personāla plānošana.

Amatu apraksti un specifikācija

Atlases plāns un novērtēšanas rīki. LEAN pieeja.

Darba snieguma novērtēšana un atgriezeniskā saikne, 360 grādu novērtēšana.

Karjeras un pēctecības mērķu noteikšana.

Pēctecības plāna izstrāde

Semināru  vada:  Ilva Bērziņa, vairāk kā 20 gadu pieredze personāla vadībā, vairāk kā 10 gadus vada atvērtos kursus un korporatīvos treniņus.

Strādājusi personāla vadītājas amatā AS Latvenergo filiālē "Centrālie elektriskie tīkli", personāla direktores amatā Nordic Partners grupas uzņēmumos (Laima, Staburadze, Gutta, Saldumu tirdzniecība, Olaines Industriālais parks, Nordic Technology park, Jelgavas industriālais parks), YIT Celtniecība, ilgtermiņa konsultāciju un personālvadības ārpakalpojuma projektos: AS Lido, AS Repharm Group, AS Grindeks, SIA Euroaptieka, AS Tallink Latvija.

Papildu kvalifikācija: ASV biznesa konsultāciju kompānijas pārstāvniecības Baltijā BOSI Nordic BOSI pieejas sertificēta konsultante, Lumina Learning attīstības un psihometriskās novērtēšanas sertificēta praktiķe, Nīderlandes Hellingera institūta Organizāciju sistēmisko sakārtojumu sertificēta fasilitatore, sistēmiskais koučs.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

 Reģistrācija: https://ej.uz/PV360_080920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Kā efektīvāk mācīties svešvalodas? LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Kā efektīvāk mācīties svešvalodas

 

Semināra mērķis -  sniegt ieskatu par mācīšanās procesu no neirozinātnes un prāta psiholoģijas viedokļa, gāzt stereotipus un mītus, dalīties pieredzē un padomos, ļaut katram paskatīties uz sevi no malas,  kliedējot bailes, atbildēt uz klasiskiem jautājumiem par svešvalodu apguvi,  mainīt savus paradumus un iedrošināt ļauties svešvalodu apguves izaicinājumam.

Svešvalodu mācīšanās un apgūšana ir kā liels izaicinājums, kas dāvā brīvību komunicēt, satikties, izpausties, strādāt un ceļot. Vienam tas ir aizraujošs piedzīvojums, citam – smagi ejams ceļš. Vieni brīnās par savām spējām apgūt svešvalodas, citi – izmisīgi jautā sev „Kāpēc man nesanāk?”.

Šis seminārs ir paredzēts ikvienam, kurš kādreiz mācījās, pašlaik mācās vai plāno mācīties svešvalodas.

Seminārā  runāsim par:

1. „Valodas anatomiju” un mācīšanās procesā iesaistītiem mehānismiem;

2. Mācīšanās procesu ietekmējošiem faktoriem;

3. Prāta uzvedības „īpatnībām”;

4.Ssvešvalodas barjerām.

Semināru vadīs:  Linda Adamova ir sertificēts neirovalodas koučs (Neurolanguage Coach), jeb angļu valodas treneris, kas savā ikdienā 15 gadu garumā,  pielietojot zināšanas par neirozinātni un koučingu, palīdz cilvēkiem efektīvāk apgūt svešvalodas. Vairāk par lektori vietnē www.englishcoach.lv

Semināra norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/LPBS_100920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 

15 Prezentēšana un publiskās uzstāšanās prasmes
Attēls

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, aicina apmeklēt semināru “Prezentēšana un publiskās uzstāšanās prasmes”.

Seminārs paredzēts visiem interesentiem un ir bez maksas. Seminārs tiks organizēts 2. daļās:

 1. seminārs (teorētiskā daļa) - 15/09/2020 (11:00-14:00)
 2. seminārs (praktiskā daļa) - 29/09/2020 (13:00-16:00)

Teorijas nodarbībā tiks sniegta teorijas esence, kas orientēta uz prezentēšanas prasmju un 1:1 komunikācijas iemaņu pilnveides nodrošināšanu gan sekojošajā prasmju treniņā, gan arī patstāvīgi.

Nodarbībā tiks apskatīti šādi temati:

•             mērķtiecīga satura formulēšana;

•             auditorijas analīze un mijiedarbība ar to;

•             runas melodija;

•             slaidu veidošanas labā prakse;

•             ķermeņa valoda – stāja, žesti.

Pēc teorijas nodarbības katram dalībniekam, kurš piedalīsies otrajā nodarbībā, būs jāsagatavo 7 minūšu prezentācija ar slaidiem par savu projektu (uzņēmumu, produktu vai tml.).

Nodarbības vadīs prezentēšanas prasmju treneris Oskars Priede (www.RunasKursi.lv)

Vietu skaits semināriem ir ierobežots - 1. semināram 50 vietas, 2. semināram 10 vietas!

(NB! 1. seminārs norisināsies gan klātienē, gan attālināti. 2. seminārs norisināsies tikai klātienē!)

 

Reģistrācija: https://ej.uz/prezentesana_seminars

 

Seminārs tiek organizēts programmas "Horizon 2020" projekta "Taking European Energy Managers to next efficiency levels by implementing energy audit recommendations" (proj.nr. 785 032) ietvaros.

 

Papildus informācija:

Jurijs Dubatovka

jurijs.dubatovka@chamber.lv / 67201153

ES projektu daļas asistents

22 Komunikācijas veidi un dažādība komandā -JELGAVA

Komunikācijas veidi un dažādība komandā

Praktisks seminārs uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem

22. septembrī, plkst. 10:00-13:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

Šodienas darba vide strauji mainās, pievienojas jauni darbinieki, mainās pienākumi, uzņēmējdarbības vide paplašinās, iekļaujot dažādas ģeogrāfiskās atrašanās vietas un nemitīgi ieviešot pārmaiņas. Līdz ar to ir izaicinājumi saprast, kā efektīvi sazināties ar citiem cilvēkiem, īpaši, kurus ir grūti saprast. Nereti rodas sajūta, ka viņi runā citā valodā, kas apgrūtina sasniegt kopīgu mērķi.

Šī semināra mērķis apzināt kādi ir komunikācijas veidi un to dažādība un kā iegūt kopīgu valodu, lai veiksmīgāk sazinātos viens ar otru.

Seminārā apskatāmās tēmas:

1. Dažādiem cilvēkiem ir dažādas vajadzības - kā tās atpazīt?

2. Kas izraisa pārpratumus un nesaprašanos starp cilvēkiem.

3. Kā sevis labāka iepazīšana var palīdzēt vadīt citus cilvēkus.

4. Kā komunicēt ar cilvēkiem, kurus nesaprotu.

Semināru vada:

Daniēls Godiņš - Komandas attīstības treneris (Sense of Team), sertificēts DiSC treneris un The Five Behaviors of a Cohesive Team konsultants.

Seminārs pieejams:

LTRK biedriem vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas, katram nākamajam –

EUR 15.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 25.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."

22 Kā dzīvot nezināmajā. Как жить в условиях неизвестности. Coach meistarklase

Kā dzīvot nezināmajā

Seminārs krievu valodā.

Jautājuma aktualitāte: mēs dzīvojam pastāvīgu un dažkārt neparedzamu pārmaiņu periodā. Gandrīz katrs cilvēks šodien saskaras ar faktu, ka tika pārkāptas ierastās prioritātes, iedibinātais dzīvesveids un ritms. Šobrīd cilvēku lielākie stresa avoti ir nestabilitāte un nenoteiktība.

Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā iemācīties dzīvot nezināmā vidē, saglabājot iekšēju mieru un veselo saprātu. Pie kādiem mūsdienu profesiju speciālistiem vajadzētu meklēt palīdzību? Mēs galvenokārt koncentrēsimies uz koučingu un supervīziju.

Parunāsim par to atbilstību konkrētajā laika posmā, ņemsim vērā to atšķirības, norādīsim konkrētus gadījumus un to piemērošanas rezultātus. Pieskarsimies jautājumam par to, kad koučings un supervīzija nedarbojas.

Ieguvumi:

1. Izpratne par to, ka pat spēcīgiem un neatkarīgiem cilvēkiem dažkārt ir nepieciešams atbalsts. Jūs redzēsiet savus ieguvumus un kādas ir jūsu uzņēmuma priekšrocības.

2. Zināt, kur un kāda veida palīdzību un atbalstu meklēt katrā gadījumā.

3. Izpratne par atšķirību starp koučingu un supervīziju. Tas ļaus ietaupīt laiku un naudu, lai jūs varētu koncentrēties uz to, kur tieši meklēt risinājumu.

4. Smadzeņu apmācības rīku, kas palīdz tikt galā ar nenoteiktību.

Semināru vada:

Jūlija Matisone, profesionāls koučs un biznesa trenere, vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar pieaugušo izglītību un attīstību. Šobrīd strada kā korporatīvais koučs, kā arī vada konsultācijas, seminārus un meistarklases Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā

Alena Bulakh, koučs, supervizore un karjeras konsultante, kuras specializācija ir personīgā attīstība. Pieredze starptautiskos uzņēmumos: koučinga un apmācības komandas, individuālas nodarbības ar vadītājiem. Individuālas konsultācijas karjeras attīstības, mērķu noteikšanas un sasniegšanas, darba jautājumu risināšanas jomā.

Norises laiks: plkst. 10:00 – 11:30

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/CM_220920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 

Как жить в условиях неизвестности

Мастер-класс – дискуссия (на русском языке)

Актуальность вопроса: Мы живем в период постоянных и порой непредсказуемых изменений. Почти каждый человек сегодня столкнулся с тем, что привычные представления, устоявшийся образ и ритм жизни оказались нарушенными. Для большинства людей нестабильность и неизвестность являются самыми большими источниками стресса.

На семинаре речь пойдет о том, как научиться жить в условиях неизвестности, сохранить внутреннее спокойствие и здравый смысл. У каких специалистов современных помогающих профессий стоит искать помощи. Главным образом мы остановимся на  коучинге и супервизии. Поговорим об их актуальности именно в данный момент времени, рассмотрим их отличия, приведем конкретные кейсы и результаты их применения. Затронем вопрос, когда коучинг и супервизия не работают.

Что приобретут участники:

1. Понимание, что даже сильные и самостоятельные люди иногда нуждаются в поддержке. Вы увидите свои выгоды и в чем выигрыш для Вашей компании.

2. Знание, где и какую помощь и поддержку искать в каждом конкретном случае.

3. Понимание разницы между коучингом и супервизией. Это Вам позволить сэкономить время и деньги, чтобы целенаправленно обращаться туда, где  Вы найдете решение.

4. Инструмент тренировки мозга, который помогает справляться в условиях неопределенности.

Семинар ведут:

Юлия Матисоне, профессиональный коуч и бизнес-тренер, более 20 лет работает в области обучения и развития взрослых. В настоящее время работает корпоративным коучем, а также проводит индивидуальные консультации. Опыт работы по проведению семинаров и мастер-классов в Латвии, Литве, Эстонии и России. Работает с клиентами из стран Балтии и России, Германии, Австрии, Англии, Австралии, Израиля.

Алена Булах,  коуч,с упервизор и консультант по вопросам карьеры, специализирующаяся на личном развитии. Опыт работы в международных компаниях: коучинг и тренинг команд, индивидуальные сессии с руководителями. Индивидуальные консультации в области карьерного развития, определения и достижения цели, решения рабочих вопросов.

Регистрация: https://ej.uz/CM_220920

Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.

Перед началом семинара Вы получите информацию, необходимую для подключения.

 

23 Efektīva darījumu vadība. PĀRDOŠANA 24/7

Efektīva darījumu vadība

 

    Pārdošana un jaunu klientu piesaiste ir fundamentāla jebkura biznesa sastāvdaļa.

Meklējot jaunus klientus un partnerus, nereti potenciālie partneri un klienti mūs uzlūko kā pārdevējus, kas par katru cenu vēlas kaut ko pārdot. Taču biznesa attiecību un darījumu vadības mērķis nav kļūt par kārtējo kantori, kas cenšas notirgot savus produktus vai pakalpojumus. Mērķis ir izveidot tādas biznesa attiecības, kurās klients mums ir partneris, un mēs – viņa uzticams padomnieks.

Seminārā runāsim par:

1. Kā nopelnīt klientu un partneru uzticību?

2. Ko nozīmē konsultatīvā pārdošana?

3. Kā padarīt savu darījumu vadības ciklu efektīvāku?

4. Kā celt pārdevēja profesijas prestižu klienta acīs?

Ieguvumi:

Vienkārši un reāli izmantojami rīki, kas palīdz efektīvi vadīt un noslēgt darījumus ar klientiem un partneriem, no pārdevēja kļūt par uzticamu padomnieku un celt

pārdevēja profesijas prestižu klienta acīs.

Semināru vada: Guntars Logins un Rihards Braķis , kas pārstāv pārdošanas apmācību un konsultāciju uzņēmumu “Alpha Partners” . Pieredzi pārdošanas un pārdošanas vadības lauciņā guvuši, strādājot ASV, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā un Latvijā. Absolvējuši Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā. Šobrīd starptautisko pieredzi izmanto, lai palīdzētu uzņēmumiem efektivizēt pārdošanas procesus un apmācītu pārdošanas komandas.

Uzņēmuma mājaslapa: www.alphapartners.lv

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Semināra norises laiks: plkst. 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/P247_230920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 

24 Laika plānošana pārmaiņu laikā. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Laika plānošana pārmaiņu laikā

 

Mērķauditorija: Šis seminārs būs piemērots gan mazāku un lielāku uzņēmumu vadītājiem, gan dažāda līmeņa speciālistiem, kam rūp sava uzņēmuma un arī sevis attīstība.

Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, par ko liecina gan dažādas krīzes, dabas parādības, izmaiņas tehnoloģijās un sabiedrībā. Laiks, savukārt, ir vienīgais patiešām neatjaunojamais resurss. Kā plānot un pārvaldīt savu laiku, kad neskaidrības jau ir daudz, un tā vēl pieaug? Un kā parūpēties par savu biznesu, projektu, struktūrvienību?

Laika plānošana parasti nozīmē efektīvu laika izmantošanu, lai sasniegtu noteiktu mērķi vai rezultātu. Bet kā nospraust mērķus mainīgā situācijā un pārmaiņu laikā? Kā vienlaikus saglabāt stabilitāti, lai turpinātu nosprausto ceļu, un iegūt elastību, lai reaģētu uz pārmaiņām?

Šajā seminārā runāsim par situācijām un izaicinājumiem, ar ko sastopas gan uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji, gan ierindas speciālisti un darbinieki. Apskatīsim vairākus rīkus un pieejas, kas palīdz mazināt neskaidrību, uzlabot komunikāciju un darba organizāciju gan uzņēmumos kopumā, gan katram cilvēkam atsevišķi.

Seminārā runāsim par to:

1. Kādi ir dažādi skatījumi par laiku un par efektivitāti

2. Kā rūpēties par savu laiku gan biznesā gan privātajā dzīvē

3. Kā organizēt savas komandas darbu pārmaiņu un neskaidrības apstākļos

4. Kā plānot sava uzņēmuma darbību tuvākā un tālākā perspektīvā

5. Kādas ir raksturīgas kļūdas, ko bieži pieļaujam kā vadītāji un arī kā cilvēki

Ieguvumi:

 • Praktiski rīki un idejas sevis un sava uzņēmuma attīstībai
 • Izpratne par Latvijas uzņēmumos sastopamām situācijām un tām atbilstošiem risinājumiem
 • Vienkāršs un saprotams izklāsts par, iespējams, sarežģītu un arī pretrunīgu tēmu.

Semināru vada: Māris Millers - organizāciju attīstības projektu vadītājs, vadības konsultants un biznesa treneris ar 20 gadu pieredzi. Strādājis ar vairāk nekā 100 Latvijas un Baltijas uzņēmumu vadības komandām. Vadījis mācību un pieredzes apmaiņas seminārus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Nīderlandē, Francijā un Azerbaidžānā. SIA MM Studija īpašnieks un vadītājs, viens no Organizāciju Attīstības Kluba dibinātājiem.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Semināra norises laiks: plkst. 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/LPBS_240920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

29 DESMIT TĪKLOŠANĀS KĻŪDAS
PIETEIKTIES PASĀKUMAMDESMIT TĪKLOŠANAS KĻŪDAS

 

29 Budžeta modelēšana 2021. FINANŠU DIENA

Budžeta modelēšana 2021

 

Latvijas ekonomikai, tāpat kā visai pasaulei, šis gads nesa šoku attīstības tempu ziņā – daudzu nozaru aktivitāte ir būtiski samazinājusies, kamēr citur tā ir pilnībā apstājusies. Sliktāk par pašu kritumu kā tādu ir neziņa par to, ko var gaidīt no nākamās dienas. Vai zemākais punkts ir sasniegts un var plānot atgūšanos, vai arī jāgatavojas vēl lielākam kritumam nozarē un valstī?

Tuvojas gada beigas – laiks nākamā gada budžeta plānošanai. Tomēr, arvien lielāka daļa finansistu un uzņēmumu vadītāju meklē piemērus un labāko praksi attiecībā uz finanšu plānošanu tik neskaidrajos tirgus apstākļos. Esam apkopojuši vairāku simtu dažādu pasaules valstu uzņēmumu labāko finanšu plānošanas praksi, t.sk. tā saucamo ‘recovery modeling”, ko esam gatavi iedot vebināra dalībniekiem.

Runāsim par:

 1. Kā pielāgot uzņēmuma budžetēšanas procesus šī brīža situācijai, kad ārējie apstākļi un ekonomiskā vide mainās ļoti strauji?
 2. Risināsim praktisko uzdevumu – veidosim virtuālā uzņēmuma, kurš ir nonācis finanšu grūtībās, reorganizācijas plānu/ budžetu, izmantojot gatavās Excel formas.
 3. Runāsim par reālu uzņēmumu piemēriem no nozarēm, kuras ikdienā saskarās ar ļoti neskaidru bildi par savu nākotni. Tiks parādīti paņēmieni, pateicoties kuriem arī šādos gadījumos ir iespējams plānot savu naudas plūsmu.

 

Dalībniekiem tiks iedotas gatavas budžeta formas Excel formātā, kuras būs iespējams pielāgot arī savu uzņēmumu reālu budžetu veidošanai.

Vebinārs ir aktuāls finanšu direktoriem/grāmatvežiem, kuriem jānodrošina finanšu plānošana strauji mainīgajos apstākļos. Vebinārs ir aktuāls arī biznesa vadītājiem, kuriem nav sava finanšu direktora un kuri paši plāno savu uzņēmumu finanšu plūsmas.

Gan vebināra, gan klātienes dalībniekiem ir nepieciešams dators ar programmatūru, kura atbalsta MS Excel formāta failu rediģēšanu.

Eksperts: Andrejs Grigoļunovičs, CFA, CFM. Uzņēmumu grupas AG Capital vadītājs. Finanšu modelēšanas pasaules čempionāta finālists (5. vieta 2017. gada finālā Ņujorkā). Specializējas finanšu modelēšanā un uzņēmumu budžetu izstrādē kopš 2002. gada.

https://www.linkedin.com/in/andrewgrig/

Norises laiks: 10:00-11:30

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  10 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Reģistrācija: https://ej.uz/FD_290920

30 Par komandējumu un darba braucienu normatīvo regulējumu. FINANŠU DIENA

 

Par komandējumu un darba braucienu normatīvo regulējumu

 

Uzņēmumiem, kas nosūta savus darbiniekus veikt darba pienākumus ārpus parastās darba vietas, joprojām ir aktuāli jautājumi par nodokļu piemērošanu kompensācijas summām, kas tiek izmaksātas darbiniekam saistībā ar komandējumu vai darba braucienu.

Runāsim  par:

1. Komandējuma un darba brauciena definīcija.

2. Komandējuma izdevumu  normas un ar nodokli apliekamais ienākums.

3. Komandējums Latvijā un ārvalstīs.

4. Darba braucienu izdevumu atlīdzināšana.

5. Piemēri.

Lektors:  Dzintars Kobitjevs, VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas galvenais nodokļu inspektors

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,  20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_300920

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.