Pārlekt uz galveno saturu

Septembris

07 Dzimumu komunikācija darba vietā. Gender Communication at workplace

Dzimumu komunikācija darba vietā

Seminārs angļu valodā.

Vīrieši un sievietes runā dažādās valodās. Komunicējot, dažādu iemeslu dēļ, tiek izmantoti dažādi modeļi. Šo atšķirību ignorēšana var novest pie maldīgiem pieņēmumiem, ievērojamiem pārpratumiem un kļūdām. Izliekoties, ka dzimumu atšķirības neeksistē, komunikācijas kvalitāte var būt zema un tas var atstāt būtisku negatīvu ietekmi gan uz darbiniekiem, gan uzņēmumu kopumā.

Seminārā par Dzimumu Komunikāciju darba vietā Veronica Vazeri pievēršas šiem svarīgajiem jautājumiem un nodrošina dalībniekiem labāku izpratni par komunikācijas atšķirībām starp vīrieti un sievieti biznesa vidē.

Dalībnieku ieguvumi, apmeklējot semināru:

  • Uzzinās atbildi uz jautājumu, kādēļ vīriešu un sieviešu komunikācija ir atšķirīga (bioloģiskās, psiholoģiskās un emocionālās atšķirības);
  • To, kādi ir patiesie komunikācijas iemesli - atšķirības, varas spēles, lēmumu pieņemšana, komandas vadība un līderība;
  • Uzzinās un apspriedīs 7 visbiežāk uzdotos jautājumus par dzimumu komunikāciju;
  • Saņems viegli integrējamus risinājumus, kas sniedz tūlītējas pozitīvas izmaiņas dzimumu komunikācijā.

Semināru vadīs dzimumu komunikācijas izglītotāja un sertificēta Attiecību trenere Veronica Vazeri. Veronika vairāk kā 20 gadus ir pavadījusi biznesa vidē, mainot sociālos un dzimumu stereotipus. Līdz brīdim, kad Veronika uzsāka savu darbību cilvēku komunikācijas uzlabošanā, Veronika bija diplomāte, sadarbojoties ar Valstu vadītājiem, Ministriem, Karaliskās ģimenes locekļiem, uzņēmumu vadītājiem un citiem dažādu profesionālo līmeņu un rangu speciālistiem.

Mājaslpp:http://veronicavazeri.com/, Facebook profils https://www.facebook.com/RelationshipSchool
 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_070420

 

                                Gender Communication at workplace

7 September, Time:  15:00-17:00

The Seminar will be held in English.

Men and women speak different languages. They communicate in different patterns and for different reasons. Ignoring those differences leads to wrong assumptions, gross misunderstandings and failures. Pretending these differences dont exist, especially at work, where the results of what we do, have serious repercussions for both employees and the company.

In the Seminar on Gender Communication in the workplace lVeronica Vazeris addresses those issues and equips the participants with solid understanding of gender communication differences in the workplace.

Benefits of attendees:

  • Find out, why men and women communicate differently (biological, psychological and emotional differences);
  • What do men and women truly communicate about (differences in their approach to power, decision making, leadership and teamwork);
  • 7 most asked questions about Gender communication;
  • Receive practical take-aways and easy-to-implement solutions that will bring an immediate positive change to their relationships.

Seminar will be lead by Veronica Vazeri - a Gender Communication Educator and a certified Relationship Coach. More then 20 years she has spent in a range of business environments, breaking social and gender-based stigmas. Before she embarked on her mission to help people build better communications, Veronica had worked as a diplomat interacting with Heads of States, Ministers, Royal Family members, CEOs, and beyond.

Web page: http://veronicavazeri.com/

Facebook profile https://www.facebook.com/RelationshipSchool

Participation fee: For LCCI members - one representative from the company free of charge, for each additional 15.00 + VAT. The seminar is only available to LCCI members.

Registration: https://ej.uz/LPBS_070420

 

 

 

 

 

08 Kā ar kompetenču pieeju pievienot vērtību biznesam. Personāla vadība 360

Kā ar kompetenču pieeju pievienot vērtību biznesam

 

Mērķa auditorija: Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem un kompetenču pieejas izstrādē un vadīšanā iesaistītajiem, kā mērķis ir izprast un izveidot efektīvu kompetenču pieeju uzņēmumā.

Augstas veiktspējas organizācijas saprot, ka viņu panākumi ir atkarīgi no tā, cik spējīgi ir viņu cilvēki. Viņi arī atzīst, ka formālā izglītība ne vienmēr nodrošina darbiniekus ar atbilstošām prasmēm.

Risinājums ir tādas personāla vadības pieejas izmantošanā, lai tā atbilstu jūsu organizācijas īpašajām prasībām. Šeit talkā nāk uz kompetencēm balstīta personāla vadīšanas pieeja.

Seminārā  runāsim par:

Kas ir kompetences, kompetenču pieeja? Kompetenču pieejas izveide uzņēmumā.

Vīzija, misija, biznesa mērķi.

VUCA apstākļu ietekme.

Nākotnes kompetences.

Vadības nozīmīgākās kompetences.

Kompetenču pieejas ROI.

Priekšnoteikumi novērtēšanas pieejas izveidošanai.

Kompetenču pieejas izstrādes komunikācija.

Kompetenču pieejas izmaksu un ieguvumu analīze.

 

Kompetenču pieeja personāla atlasē, darba izpildes vadības, talantu un pēctecības vadības  procesos

Personāla plānošana.

Amatu apraksti un specifikācija

Atlases plāns un novērtēšanas rīki. LEAN pieeja.

Darba snieguma novērtēšana un atgriezeniskā saikne, 360 grādu novērtēšana.

Karjeras un pēctecības mērķu noteikšana.

Pēctecības plāna izstrāde

Semināru  vada:  Ilva Bērziņa, vairāk kā 20 gadu pieredze personāla vadībā, vairāk kā 10 gadus vada atvērtos kursus un korporatīvos treniņus.

Strādājusi personāla vadītājas amatā AS Latvenergo filiālē "Centrālie elektriskie tīkli", personāla direktores amatā Nordic Partners grupas uzņēmumos (Laima, Staburadze, Gutta, Saldumu tirdzniecība, Olaines Industriālais parks, Nordic Technology park, Jelgavas industriālais parks), YIT Celtniecība, ilgtermiņa konsultāciju un personālvadības ārpakalpojuma projektos: AS Lido, AS Repharm Group, AS Grindeks, SIA Euroaptieka, AS Tallink Latvija.

Papildu kvalifikācija: ASV biznesa konsultāciju kompānijas pārstāvniecības Baltijā BOSI Nordic BOSI pieejas sertificēta konsultante, Lumina Learning attīstības un psihometriskās novērtēšanas sertificēta praktiķe, Nīderlandes Hellingera institūta Organizāciju sistēmisko sakārtojumu sertificēta fasilitatore, sistēmiskais koučs.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 Reģistrācija: https://ej.uz/PV360_080920