Pārlekt uz galveno saturu

Maijs

22 Vebinārs-Attālinātais darbs, darba attiecības, tā izpildes organizēšana un nodrošināšana. Darba devēja pienākumi un tiesības nodarbinot darbinieku attālināti.

Attālinātais darbs, darba attiecības, tā izpildes organizēšana un nodrošināšana.

Darba devēja pienākumi un tiesības nodarbinot darbinieku attālināti.

vebinārs tiešsaistes platformā ZOOM

2020.gada 22.maijā plkst. 15:00-17:00

Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru  aicina apmeklēt bezmaksas vebināru “Attālinātais darbs, darba attiecības, tā izpildes organizēšana un nodrošināšana. Darba devēja pienākumi un tiesības nodarbinot darbinieku attālināti”.

Labi izplānots attālināts darbs ir ieguvums gan darbiniekam, gan darba devējam. Ja darba ņēmējs strādā attālināti  ilgāku laika periodu, vadītājam ir jāplāno un jāuzrauga uzdevumi un mērķi citādāk nekā tad, ja darbs tiek veikts uz vietas birojā, kā arī jāplāno un jānodrošina droša darba vide.

Apskatāmie jautājumi:

 1. Attālinātais darbs , darba līguma nosacījumi attālinātam darba veidam;
 2. Darbinieka  pienākumi un amata apraksts attālinātā darba veicējiem;
 3. Darbinieka ( attālinātais darbs) darba izpildes uzraudzība un kontrole no darba devēja puses;
 4. Darba laika noteikšana un darba laika uzskaite darbiniekam, kurš darbu veic attālināti;
 5. Darba aizsardzības prasības attālinātajai darba vietai un darbiniekam. Darba devēja atbildība.

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Strādājusi  Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

Dalība tikai ar iepriekšēju reģistrāciju!

Reģistrācija 21.maijam: https://ej.uz/EDICJekabpils_2020_05_22

22 LTRK TIEŠŠAISTES BIZNESA KLUBS LĪVĀNOS

LTRK LATGALES BIZNESA KLUBS

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar AS Swedbank organizē Latgales Biznesa kluba pasākumu.

 

22.05.2020.

Tiešsaistes režīmā

Līvānu BK

 

PROGRAMMA

 

Latgales padomes sēde / slēgta daļa - tikai biedriem

 

10:30 – 10:45   Pieslēgšanās “GoToMeeting” platformai

10:45 – 12:00   darba jautājumu izskatīšana

 

Latgales biznesa klubs Līvānos

 

12:00 – 12:15   Pieslēgšanās „GoToMeeting” platformai

12:15 – 12:20   Latgales biznesa kluba atklāšana, darba kārtības apstiprināšana

LTRK Latgales padomes priekšsēdētājs Mihails Bartaševičs

12:20 – 12:50   Kā krīze ir ietekmējusi patērēšanas paradumus

                              AS Swedbank vecākā ekonomiste Agnese Buceniece

 

12:50 – 13:10   Līvānu novada domes aktualitātes, atbalsts un iespējas uzņēmējiem.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs  Andris Vaivods

13:10 – 13:30   LTRK aktualitātes. COVID19 kam gatavoties?

LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris

13:30 – 14:00   Savienības fondu iespējas investēt cilvēkresursos un uzņēmējdarbības attīstībā

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore Marina Vorobjova-Vaišļa

14:00 – 14:15   Diskusija

 

14:15 – 14:45   Pārtraukums

 

Seminārs „Rīki un pieejas, strādājot digitāli”

 

14:45 – 16:45   Seminārs „Rīki un pieejas, strādājot digitāli”

SIA Squalio Vecākais produktivitātes risinājumu speciālists Kristaps Sedols

 

16:45 – 17:00   Jautājumi, kopsavilkums, noslēgums

 

Latgales Biznesa klubs un seminārs norisināsies „GoToMeeting” platformā. Dalība tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. Lūdzu reģistrēties dalībai līdz 21.05.2020. plkst. 15.00, lai saņemtu dalības piekļuvi. Dalība bezmaksas. Papildus informācija: marina.terza@chamber.lv , Tel. 22055036 (Marina)

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LatgalesPasakumi

 

*Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos

 

 

25 Vebinārs „Emocionālā vardarbība darba vidē. No neveselīgas gaisotnes līdz slēptai un atklātai vardarbībai. Kā atpazīt, ko darīt?”

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 25.maijā plkst. 13.00 - 15.00, piedāvā bezmaksas vebināru „ Emocionālā vardarbība darba vidē”.

Emocionālā vardarbība nav tikai bērnu un jauniešu problēma un, pētījumi rāda, ka pieaugušie pret sevi vērstu vardarbību bieži vien neatpazīst vai atpazīst par vēlu. Vardarbība kolektīvā neskar tikai divus cilvēkus – tā ietekmē ikvienu, un nereti tieši aculiecinieki ir tie, kuri izvēlas pamest darba vietu.

Vebinārā apskatīsim šādas tēmas:

 • Kā darba vidē veidojas neveselīga gaisotne?
 • Vardarbības pazīmes darba vidē.
 • Kā sākas, attīstās un noslēdzas vardarbība darba vidē?
 • Līdzdalībnieki vardarbības īstenošanā.
 • Pasākumi vardarbības atpazīšanai, mazināšanai un pārtraukšanai

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 22.maijam (reģistrācija var tikt slēgta ātrāk par noteikto termiņu!)  - https://forms.gle/WtDXpvznrPaM25Np9  vai  pa tālr. 63429019

Vebināru vadīs: Līga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja

 

Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

Vebinārs saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības

 

 

 

 

26 Nodokļu audita process. FINANŠU DIENA

Nodokļu audita process

Saņemot lēmumu par audita veikšanu, nereti nodokļu maksātājam tas izraisa negatīvas emocijas.

Atkarībā no nodokļu maksātāja nodokļu saistību izpildes disciplīnas un vēlmes sadarboties, izturēšanās, attieksmes, īstenojot principu “Konsultē vispirms”, Valsts ieņēmumu dienests izrāda iniciatīvu, lai ar nodokļu maksātāju panāktu savstarpēju sapratni par godīgu uzņēmējdarbības vidi. Atklājot neapzināti vai apzināti pieļautas kļūdas vai pārkāpumus, Valsts ieņēmumu dienests primāri atbalsta un veicina labprātīgu nodokļu saistību izpildi, neatbilstību gadījumos īstenojot mērķtiecīgus un uz riska analīzi balstītus uzraudzības pasākumus.

Nodokļu nomaksas veicināšanas darbību mērķis ir preventīvu pasākumu rezultātā panākt labprātīgu nodokļu maksātāja uzvedības maiņu un augstu labprātīgas nodokļu nomaksas līmeni.

Vebinārā runāsim par:

Pārbaudāmā nodokļu maksātāja uzraudzības mērķis:

 • savlaicīgi brīdināt nodokļu maksātāju, ka tas ir iesaistījies riskantos darījumos;
 • uzdot izvērtēt šo riskanto darījumu atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • rosināt izbeigt šāda veida darījumus un iesniegt deklarāciju un pārskatu labojumus.

Nodokļu maksātāju uzvedības uzraudzība pēcauditējamajā periodā:

 • vai  veic darījumus ar darījumu partneriem, kuri atzīti par riskantiem auditējamā periodā;
 • vai uzsācis darījumus ar jauniem riskantiem darījuma partneriem.

Nodokļu audita veikšanas process:

 • informācijas iegūšana;
 • automatizēta riska analīze;
 • atlase nodokļu kontroles pasākumiem;
 • nodokļu kontroles pasākumi;
 • darbs ar nodokļu kontroles pasākumos iegūto informāciju;
 • nodokļu maksātāja informēšana par auditā konstatēto;
 • nobeiguma saruna (informācijas par auditā konstatēto pārrunāšana ar nodokļu maksātāju klātienē);
 • iespēja nodokļu maksātājam noteikt termiņu līdz 30 dienām viedokļa un argumentu sniegšanai;
 • lēmuma par audita rezultātiem pieņemšana;
 • iespēja nodokļu maksātājam pārsūdzēt lēmumu par nodokļu audita rezultātiem.

Vebināru vada:

VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Procesu uzraudzības un attīstības   daļas vadītāja Žanete Loginova

Vebināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 Vebinārs pieejams LTRK biedriem.

Reģistrācija: https://ej.uz/FD_260520

Pirms vebināra Jums tiks nosūtīts piekļuves links.

 

27 Pašdisciplīna – labas pārvaldības un personīgās izaugsmes stūrakmens. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Pašdisciplīna – labas pārvaldības un personīgās izaugsmes stūrakmens

 

Mērķa auditorija:         Uzņēmuma vadītāji, augstākā un vidēja līmeņa vadītāji, ikviens, kam rūp personīgā izaugsme.

Mēs dzīvojam ātrā un dinamiskā vidē. Lai paveiktu iecerēto, ar 24h nepietiek. Kā visu paveikt? Kur slēpjas neizmantotais laiks? Katra indivīda rīcībā ir  ierobežots resursu apjoms. Skaidrs mērķa definējums, efektīva resursu izmantošana, pašizglītošanās, kompetenču attīstīšana nodrošina labu savu resursu pārvaldību.

Vebinārā runāsim par:

 1. Labas pārvaldības pamatprincipiem;
 2. Personīgās izaugsmes virzieniem;
 3. Pašdisciplīnu;
 4. Problēmu risināšanas instrumentiem;
 5. Laika plānošanu;
 6. Darbu prioritizēšanu.

Ieguvumi:                  

Semināra apmeklētājs iegūs redzējumu kopsakarībai starp mērķa definējumu un resursu izmantošanu tā sasniegšanā, dažādu metožu pielietošanu pašdisciplīnas veicināšanai, laika plānošanai un problēmu risināšanai.

Vebināru vada: Zane Gemze, SIA “Olimpiskais sporta centrs” valdes locekle, biedrības “Peldēt droši” dibinātāja, valdes priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes docētāja, biznesa vadības konsultante. www.olimpiskais.lv. www.peldet.lv

https://www.linkedin.com/in/zane-grundina-araja-98826567/

Vebināra norises laiks: plkst. 10:00-12:00

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_270520

27 Uzņēmumu sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm. Iespējas un izaicinājumi.
27 Vebinārs „Kvalitatīva apmācību, darbnīcu izstrāde un vadīšana tiešsaistē”

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu un Gedvillo Consulting 27.maijā no  15.00 – 17.00 piedāvā bezmaksas vebināru „ Kvalitatīva apmācību, darbnīcu izstrāde un vadīšana tiešsaistē”.

Darbs no jebkuras vietas - tā ir realitāte. Tas pats attiecas uz apmācību un darbnīcu vadīšanu.

Mūsdienu rīki (tehnoloģijas) piedāvā pietiekami plašas iespējas. Tās apvienojot ar labām fasilitēšanas iemaņām un tehnikām, ir iespējams panākt teicamus rezultātus tiešsaistes apmācības.

Tēmas, kurās ieskatīsimies, un ko Tu no tām iegūsi:

•              Cilvēku iesaistes nodrošināšana attālinātās darba sesijās un apmācībās;

•              Darbs grupās;

•              Kā organizēt attālināto apmācību saturu, lai panāktu augstu dalībnieku iesaisti un rezultātu

•              Apmācību un praktisko darbnīcu fasilitēšana un vadīšana;

•              Fasilitatora loma, domāšanas veids, rīku un tehniku portfelis;

•              Grābekļi, uz kuriem bieži mēs uzkāpjam strādājot attālināti;

•              Attālinātā darba rīku saraksts, no kura varēsi izveidot savu specifisko kopumu savām konkrētajām vajadzībām;

•              Un, noteikti, mēs paprasīsim arī Tev – kas Tev sāp, ko Tu gribi uzzināt vairāk – un fasilitētā veidā kopā par to parunāsim.

Vebināru vadīs Gedvillo Consulting eksperti : Jānis Lāma, Miks Veltmanis un Artūrs Gedvillo ( www.gedvillo.com)

Jānis Lāma - liela pieredze apmācību un darbnīcu fasilitēšanā, gan klātienē, gan attālināti, kā arī gadiem ilgs darbs ar attālinātam komandām un organizācijām, kam attālinātā darba vide ir ikdiena. Pilnveidojis savas zināšanas un uzkrājis praktisko pieredzi dažādos lielos uzņēmumos Baltijā un Zviedrijā. Kā arī pastāvīgi attīstot savas teorētiskās zināšanas ir ieguvis vairākus un dažādus sertifikātus saistības ar efektīviem individuālā, komandu, līderu un visas organizācijas darba un procesa uzlabojumiem.

Miks Veltmanis ir 10 gadu pieredze dažādu projektu vadībā un web izstrādē Dānijā un Latvijā. Koncentrējas uz digitālās amatniecības un Agile pieejas izpratni, ieviešanu un popularizēšanu izstrādes komandās un organizācijās. Mikam ir pieredze ar starptautisku komandu, kā arī ar hibrīda un vienuviet esošu komandu vadīšanu, trenēšanu un mentorēšanu.

Artūrs Gedvillo jau 16 gadu pieredze daudzveidīgu biznesa projektu uzraudzībā un komandu vadībā, biznesa procesu optimizācijā un to automatizācijā. Pašlaik vada uzņēmumu, palīdzot organizācijām būt produktīvākām, kvalitatīvākām un ātrākām, kā arī fokusētām uz saviem klientiem.

Dalība tikai ar iepriekšēju reģistrāciju! Vietu skaits ierobežots!

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 25.maijam - https://forms.gle/kDfxJdkYBJs3iF1i9 vai  pa tālr. 63429019

 

Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

Vebinārs saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības

27 LTRK ZEMGALES BIZNESA KLUBS BAUSKĀ

LTRK ZEMGALES BIZNESA KLUBS BAUSKĀ

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zemgales reģiona nodaļa sadarbībā ar Swedbank un Bauskas novada pašvaldību organizē Zemgales Biznesa kluba pasākumu

27.05.2020.

Tiešsaistes režīmā

Bauskas Biznesa klubs

PROGRAMMA

 

12:45 – 13:00   Pieslēgšanās “GoToMeeting” platformai

13:00 – 13:10   Zemgales Biznesa kluba atklāšana, darba kārtības apstiprināšana

LTRK Zemgales padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška

13:10 – 13:30      Bauskas novada pašvaldības atbalsts un sadarbība ar uzņēmējiem

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks

Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Aivars Svarenieks

13:30 – 13:50      Uzņēmumu pārstrukturizēšanās

SIA “Deloitte Latvia” Vecākais projektu vadītājs Jānis Dzenis

13:50 – 14:20      Kā e-komercija var palīdzēt pārdzīvot Covid-19.

A/S Swedbank Uzņēmumu naudas pārvaldības speciāliste Baiba Auziņa

14:20 – 14:50      LTRK un EM vadītās Ekonomikas attīstības darba grupas aktualitātes

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš

14:50 – 15:20      Eiropas Komisijas atbalsts Latvijas uzņēmējiem krīzes pārvarēšanā 

Ekonomikas padomnieks Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā Mārtiņš Zemītis

15:20 – 15:40      Diskusija

Zemgales Biznesa klubs norisināsies "GoToMeeting" platformā. Dalība bezmaksas un tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. 

Lūdzu reģistrēties dalībai līdz 26.05.2020. plkst. 15.00, lai saņemtu dalības piekļuvi. Papildus informācija un reģistrācija: jelgava@chamber.lv I Tel. 28646086 (Baiba)

 

*Piedaloties pasākumā, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos

28 Vebinārs par pašmotivāciju un līderību: Kā pārstāt slinkot un sākt sasniegt savus mēķus?

Vebinārs par pašmotivāciju un līderību: Kā pārstāt slinkot un sākt sasniegt savus mēķus?

Laiks: 15:00-16:30

Vebināru vada: Laila Snidzāne, Koučinga un biznesa iemaņu trenere "Metacoach" mācību centrā, kas savas vadības prasmes un pieredzi pilnveido ikdienā vairāk kā 15 gadus vadot un attīstot gan mazas, gan lielākas komandas dažādu sfēru uzņēmumos, pēdējos 7 gadus e-komercijas nozarē. Papildus informācija: www.metacoach.lv, https://www.linkedin.com/in/laila-snidzāne/ 

Mērķauditorija: Mazo un vidēju biznesa pārstāvji, uzņēmēji un profesionālo skolu audzēkņi

Tēmas aktualitāte: Mūsu veiksmes atslēga ir motivācijā, bet precīzāk - pašmotivācijā!
Motivācijas problēmas: te tā ir un atkal pazūd; kādā lietā nav pavisam; lietas tiek uzsāktas un paliek nepabeigtas; apātija un pavisam nav azarts kaut ko sasniegt…
Pazīstami? Kā tad citi cilvēki to dara - kā līderi notur motivāciju sasniegt savu mērķi? Viss pavisam vienkārši! Viņi zin kā ģenerēt iekšējo motivāciju, kas nekad neapsīkst!
Motivācija ir milzīgs spēks, enerģija, kas virza mūs pretīm mūsu mērķiem un labākai dzīvei! Un tieši māka uzturēt iekšējo motivāciju ir viena no izcila līdera galvenajām īpašībām!
Vai ir iespējams iemācīties motivēt sevi un šo motivāciju noturēt?
Jā! Un patiesībā tas ir pavisam vienkārši! Atslēga ir zināšanās par to, kas ir motivācija, kā tā veidojas un kā šo procesu var palaist ātri un jebkurā laikā!

Vebināra laikā tiks izskatītas svarīgākās tēmas:
1. Kas ir motivācija?
2. Motivācijas bioķīmija;
3. Visi motivāciju veidi;
4. Dziļas iekšejās motivācijas koncepcija;
5. 5 veidi kā iedarbināt un arī noturēt savu motivāciju.

Ieguvumi iemācoties pārvaldīt savu motivāciju:
1. Spēja pārvaldīt savu motivāciju, kad tas ir nepieciešams;
2. Iemācīšanās tikt vaļā no maldīgiem priekšstatiem par motivāciju un slinkumu;
3. Uzzināsiet vairāk par sevi un kļūsiet pašpietiekami;
4. Saņemsiet ātro pieeju enerģijas avotam savu mērķu sasniegšanai.

Vebināra laikā tiks prezentēts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts "ESTLAT-WBL" (proj.nr. EstLat-63), tā mērķis, uzdevumi, aktivitātes, kā arī sasniegtie rādītāji un plānotās aktivitātes, kuras tiks organizētas.

Reģistrācija: https://ej.uz/estlat-wblvebinars (Katrs reģistrēts dalībnieks saņems informāciju par pieslēgumu)

Vebinārs tiek organizēts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta "ESTLAT-WBL" (proj.nr. EstLat-63) ietvaros.

Papildus informācija:
Natālija Juškova
Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītāja
natalija.juskova@chamber.lv / +371 26842098

Jurijs Dubatovka
ES projektu daļas vadītāja asistents
jurijs.dubatovka@chamber.lv / +371 26514077

28 MOBILITĀTES KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums plkst. 15:00, tā notiks attālināti. Pieslēgšanās saiti var iegūt, rakstot LTRK Politikas daļai uz epastu lobijs@chamber.lv

Darba kārtībā:

1.Par komiteju;

2.Par mobilitātei kā e-pakalpojumu;

3.Dažādi.

29 IETEKMĪGS DIALOGS - īsts un iluzors. LABAS PRAKSES BIZBESA SKOLA

IETEKMĪGS DIALOGS

īsts un iluzors

 

Vebinārs

Mērķa auditorija: ikviens, kuram ikdienā jākomunicē ar cilvēkiem, pārstāvot sevi, uzņēmumu, produktu.

Lietišķajā vidē bieži nepietiek tikai ar padziļinātām jomas zināšanām, nepieciešamas arī labas komunikācijas prasmes, lai spētu pievērst uzmanību un sekmīgi nodot vēstījumu klientiem, partneriem un kolēģiem.

Vebinārā:

 • saturs un struktūra (kā sagatavot prezentāciju, lai tā klausītājiem šķistu kā dialogs);
 • vizuālais atbalsts, slaidu dizains;
 • ietekmes komponentes: balss un ķermeņa valoda;
 • vebināra dalībnieku jautājumi/atbildes.

Ieguvumi: Praktiski izmantojamas zināšanas un metodes uzmanības noturēšanai un vēstījuma sekmīgai nodošanai.

Vebināru vada: Oskars Priede & Kristaps Pētersons.

Abi ir podkāsta “Diena Pēc” autori. Katru nedēļu podkāsts iepazīstina auditoriju ar cilvēkiem, kas, tāpat kā autori, iestājas pret viduvēju komunikāciju Latvijā.

Oskars Priede - publiskās runas treneris. Prezentēšanas prasmju treneris kopš 2012. gada, viņa specializācija ir publiskā runa un prezentēšana. Oskara praktiskā uzstāšanās pieredze dod viņam iespēju palīdzēt saviem klientiem noteikt uzņēmuma/produkta vērtības piedāvājumu un noprezentēt to ietekmīgā veidā. Oskars arī regulāri moderē un vada pasākumus dažāda izmēra auditorijām latviešu un angļu valodā. 2018. un 2019. gadā Oskars bija arī LNT raidījuma “900 sekundes” moderators.

Kristaps Pētersons - prezentāciju meistars.

Vairāk nekā 15 gadus Kristaps darbojies nacionālajā žurnālistikā (LTV Panorāma, Diena, u.c.), sadarbojies ar daudziem lielajiem ārvalstu medijiem. Pēdējos desmit gadus Kristaps konsultē uzņēmumus, organizācijas un valstu valdības augstu likmju prezentāciju izstrādē. Ir Starptautiskās prezentāciju ģildes (ASV) līdzdibinātājs un tās akreditēts Prezentāciju meistars.

Vebināra norises laiks: plkst.: 11:00-12:30

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_290520

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.