Pārlekt uz galveno saturu

Vebinārs-Attālinātais darbs, darba attiecības, tā izpildes organizēšana un nodrošināšana. Darba devēja pienākumi un tiesības nodarbinot darbinieku attālināti.

22 Vebinārs-Attālinātais darbs, darba attiecības, tā izpildes organizēšana un nodrošināšana. Darba devēja pienākumi un tiesības nodarbinot darbinieku attālināti.

Attālinātais darbs, darba attiecības, tā izpildes organizēšana un nodrošināšana.

Darba devēja pienākumi un tiesības nodarbinot darbinieku attālināti.

vebinārs tiešsaistes platformā ZOOM

2020.gada 22.maijā plkst. 15:00-17:00

Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru  aicina apmeklēt bezmaksas vebināru “Attālinātais darbs, darba attiecības, tā izpildes organizēšana un nodrošināšana. Darba devēja pienākumi un tiesības nodarbinot darbinieku attālināti”.

Labi izplānots attālināts darbs ir ieguvums gan darbiniekam, gan darba devējam. Ja darba ņēmējs strādā attālināti  ilgāku laika periodu, vadītājam ir jāplāno un jāuzrauga uzdevumi un mērķi citādāk nekā tad, ja darbs tiek veikts uz vietas birojā, kā arī jāplāno un jānodrošina droša darba vide.

Apskatāmie jautājumi:

  1. Attālinātais darbs , darba līguma nosacījumi attālinātam darba veidam;
  2. Darbinieka  pienākumi un amata apraksts attālinātā darba veicējiem;
  3. Darbinieka ( attālinātais darbs) darba izpildes uzraudzība un kontrole no darba devēja puses;
  4. Darba laika noteikšana un darba laika uzskaite darbiniekam, kurš darbu veic attālināti;
  5. Darba aizsardzības prasības attālinātajai darba vietai un darbiniekam. Darba devēja atbildība.

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Strādājusi  Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

Dalība tikai ar iepriekšēju reģistrāciju!

Reģistrācija 21.maijam: https://ej.uz/EDICJekabpils_2020_05_22