Pārlekt uz galveno saturu

Personāls - personiskās īpašības vai profesionalitāte. Kas jūsu gadījumā ir svarīgāks? PERSONĀLA VADĪBA 360

18 Personāls - personiskās īpašības vai profesionalitāte. Kas jūsu gadījumā ir svarīgāks? PERSONĀLA VADĪBA 360

 

Personāls - personiskās īpašības vai profesionalitāte. Kas jūsu gadījumā ir svarīgāks?

Seminārs krievu valodā.

Eiropā, ASV un Ķīnā cilvēki pilnīgi atšķirīgi attiecas pret darbu. Kas mums būtu jāņem vērā?

Ko mums gaidīt no kandidāta?

LTRK aptaujas liecina par darbinieku deficītu Latvijā. 2020. gada prognozes nav iepriecinošas. Ko darīt?

Semināra mērķis: Iepazīstināt mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekus un vadītājus ar personāla pieņemšanas darbā iespējām un instrumentiem, ņemot vērā kandidāta personiskās īpašības.

Atbrīvot vadītājus no liela darba apjoma, samazināt darbinieku rotāciju , palielināt produktivitāti.

1. Darbinieku darbā pieņemšanas pamatnoteikums, kas novērš direktoru pārslodzi.

2. Triju personības īpatnību zināšana, kas samazinās darbinieku rotāciju .

3. Triju personības īpatnību zināšana, kas palielinās veiktspēju.

4. Jūsu palīdzība personāla atlases speciālistam.

Semināra plāns:

 1. Vispirms mēs noskaidrosim, kas jādara vadītājam pirms jaunas vakances izsludināšanas (čekliste).
 2. Tad mēs uzzināsim, kas mums patiešām jānoskaidro no kandidāta darba intervijā atkarībā no potenciālā  amata (treniņš).
 3. Visbeidzot mēs noteiksim, par ko un kā maksāt darbiniekiem, lai tas nestu ieguvumu ne tikai darbiniekam, bet arī uzņēmumam (gadījumu izpēte).

Semināru vada: Andrejs Kruglovs, Komercsabiedrības valdes loceklis (Rīga). Sertificēts vadības konsultants. First Baltic Hubbard College of Administration dibinātājs. Youtube kanāla “Real Boss = Real Business“ vadītājs. Speciālists mūsdienu biznesa analīzes "BA" testa vērtēšanā.
PPA, OCA, Performia personības novērtēšanas testa speciālists.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Reģistrācija: https://ej.uz/PV360_180220

Персонал – личные качества или профессионализм. Что важнее в вашем случае

Язык  семинара – русский.

В Европе,США и Китае люди совершенно по-разному относятся к работе.
Что мы должны учитывать?
Изменились культурные ценности – изменилось отношение людей к работе.
Что нам ожидать от кандидата?

Опросы ЛТПП говорят о дефиците персонала в Латвии. Прогнозы на 2020 не утешительные.
Что делать?
Цель семинара: Познакомить владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса особенностями и инструментами найма персонала с учётом личностных качеств кандидата.
Разгрузить руководителей, снизить текучку, повысить производительность.

 1.Базовое правило найма, которое убирает перегрузку директоров.

 2.Знание трёх особенностей личности, которое снизит текучесть.

 3.Знание трёх особенностей личности, которое повысит производительность.

4. Ваша помощь специалисту по найму.

План семинара:

 1. Сначала мы разберёмся с тем, что надо сделать руководителю до открытия вакансии.
  (чек-лист).
 2. Затем мы выясним, что действительно надо выяснить у кандидата на интервью, в зависимости от должности.
  (тренировка)
 3. Наконец определим, за что и как нужно платить сотрудникам, чтобы это приносило пользу не только сотруднику, но и компании.
  (разбор кейсов)

Лектор семинара:  Андрей Круглов, Член правления коммерческой компании (Riga). Сертифицированный консультант по управлению. УчредительFirstBaltic Hubbard College of Administration. ВедущийYoutubeканала“Real Boss = Real Business” Специалист по оценке теста современного анализа бизнеса «BA». Специалист по оценке личностных тестовPPA, ОСА,Performia.

18.02  2020  года с 15:00 до 17:00

Плата за участие: Для Членов ТППЛ – для одного представителя от компании участие бесплатное, для каждого следующего – 15,00 EUR + НДС. Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.

Регистрация: https://ej.uz/PV360_180220