Pārlekt uz galveno saturu
12 Juridiskās personas mantiskās intereses kriminālprocesā

Juridiskās personas mantiskās intereses kriminālprocesā

 

Kriminālprocesā juridiskā persona var nonākt gan cietušā statusā, gan pretējā – persona, pret kuru notiek šis kriminālprocess (process piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai).

Savukārt mantiskie jautājumi kriminālprocesā ir četri: kaitējuma kompensācija cietušajam, mantas arests, rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu un procesuālie izdevumi. Tātad juridiskā persona var būt saistīta ar ikvienu no šiem mantiskajiem jautājumiem.

Mantas aizskaršana ir viens no sensitīvākajiem jautājumiem. Ja manta ir prettiesiski atsavināta (atņemta, nozagta, izkrāpta utt.) ikviens vēlas tās ātrāku atdošanu. Līdz patiesības noskaidrošanai mantiskajā jautājumā, ir jānodrošina, lai atrastā manta nepazustu, tāpēc tiek piemērots arests. Savukārt manta, kura ir noziedzīgi iegūta, ir vai nu jāatdod tās īpašniekam vai arī to konfiscē valsts labā.

Nevienam nepatīk, kad tam atņem mantu, tāpēc ir svarīgi, lai šis process notiktu tiesiski. Tāpēc ir būtiski, lai  persona apzinātos, kādas tai ir tiesības un kā tās realizēt, ja kriminālprocesa ietvaros tai ir iespējas atgūt savu mantu, un pie kādiem nosacījumiem un kādā procesā tā var mantu zaudēt.

Seminārā runāsim par:

1. Juridisko personu kā cietušo kriminālprocesā.

2. Juridisko personu kā kaitējuma sedzēju.

3. Juridiskās personas mantas arestu.

3. Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.

4. Pienākumu segt procesuālos izdevumus.

Semināru vada: Gunārs Kūtris. Jurists, Latvijas universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējs vairāk kā 30 gadus. Strādājis arī prokuratūrā, Finanšu policijā un Tieslietu ministrijā. Desmit gadus bija Satversmes tiesas tiesnesis un arī šīs tiesas priekšsēdētājs. Bija 12.Saeimas deputāts. Vairāku likumprojektu izstrādes vadītājs. Specializējies kriminālprocesa tiesībās un konstitucionālajās tiesībās.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 Reģistrācija: https://ej.uz/TP_121219