Pārlekt uz galveno saturu

Alūksne "PRASME PĀRLIECINĀT.KONFLIKTU RISINĀŠANA."

14 Alūksne "PRASME PĀRLIECINĀT.KONFLIKTU RISINĀŠANA."

Apmācības Alūksnē "PRASME PĀLIECINĀT.KONFLIKTU RISINĀŠANA."

Norises laiks: 14. novembrī no plkst. 9:30 - 16:00

Apmācību mērķis:

Apzināties veiksmīgas komunikācijas priekšnoteikumus, iepazīstināt ar konfliktu risināšanas stratēģijām, un faktoriem, kas ietekmē saskarsmi pārliecinot.

Mērķauditorija:

 • Vadītāji,
 • Klientu apkalpošanas darbinieki,
 • Pārdevēji,
 • Visiem citiem attiecību veidošanai gan lietišķajā, gan personiskajā saskarsmē

Apmācību veids:

 • Īsas lekcijas
 • Testi
 • Darbs grupā
 • Strukturētas diskusijas
 • Lomu spēles

Apmācībās runāsim:

1. Kas ir pārliecināšana?

 • Savstarpējās sapratnes nodrošināšanas nosacījumi.
 • Pozitīvas fiziskās vides veidošana pārrunām – izvietojums pie galda.
 • Faktori, kas sekmē labāku informācijas uztveršanu.
 • Pārliecināšanas komunikācijas likumi.

 2. Prasme izteikt argumentus.

 • Argumentu formulēšanas noteikumi.
 • Argumentācijas struktūra.
 • Argumentu izteikšanas psiholoģija.
 • Argumentēšanas tehnikas.

3. Efektīvi sevis vadīšanas principi.

 • Kā kontrolēt sevi.
 • Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē.

4. Konfliktu risināšanas stratēģijas.

5. Sarunas vadīšanas paņēmieni sadarbības panākšanai.

 • Refleksīvās klausīšanās tehnikas.
 • Klausīšanās neverbālā valoda.
 • Klausīšanās veidi.
 • Jautājumu uzdošanas prasme.

6. Problēmsituāciju risināšanas algoritms.

Apmācības  vada:

Vineta Ikauniece - Ozoliņa Mg.Psych., Mg.HR, biznesa trenere ar vairāk kā 15 gadu darba pieredzi - novadīti vairāk kā 1000 biznesa semināri – treniņi- personiskās izaugsmes, klientu apkalpošanas darbinieku, pārdevēju un vadītāju apmācībā, 7 gadu vadītāja pieredze, praktiskais psihologs, akmeologs - speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā. Uzkrājusi lielu praktiskā darba pieredzi personāla vadībā, darbojoties organizāciju attīstības jomā no 1998. gada - Lattelekom Mācību centrā, Komunikāciju grupā, „Balsts Nekustamie īpašumi” Mācību centrā, kā arī vadot Starptautiskās lidostas „Rīga” Mācību centru, izveidojot instruktoru komandu, kas spēj nodrošināt specifisku nepieciešamo kvalifikāciju 1300 lidostas darbiniekiem.

Reģistrēties līdz  12.novembrim: https://forms.gle/RXbx89hx6ZE8Ea6z6

Dalība apmācībās: bezmaksas

Apmācības organizē LTRK Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Apmeklējot apmācības Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.