Pārlekt uz galveno saturu
05 Nacionālās stratēģijas padomes sēde

Sēdes sākums plkst. 15:00

Sēdes darba kārtībā:
1)    Fiziskas personas no atbrīvošanas no parādsaistībām likums;
2)    Sankciju sistēmas jautājumi – ĀM sagatavotās atbildes uz LTRK jautājumiem (turpmākā virzība un Sankciju koordinācijas padome);
3)    Diskusija par plānu LTRK nodokļu politikas pamatnostādņu īstenošanai;
4)    Dažādi:
a.    Grāmatvedības likuma aktualitātes, statuss;
b.    Statuss par grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju regulējumu;
c.    Citi jautājumi.