Pārlekt uz galveno saturu
06 Juridiskie instrumenti biznesa strīdu risināšanai un novēršanai. Юридические инструменты для разрешения и предотвращения споров в бизнесе

Juridiskie instrumenti biznesa strīdu risināšanai un novēršanai

 

Seminārs krievu valodā.

Svarīgas ir zināšanas par strīdu risināšanu un galvenais – novēršanu, kā to izdarīt mierīgā ceļā; un kas jādara, lai atgūtu iemaksāto PVN no bezcerīgiem parādiem; kā ieviest uzņēmumā parādu piedziņas sistēmu un kas tas vispār ir; kādas ir nianses strīdu risināšanā ar ārvalstu partneriem - kā tos risināt savas valsts teritorijā u.c.

Semināra plāns:

1. Strīdu veidi darījumu vidē;

2. Parādu piedziņa – pakāpeniskas sistēmas ievadīšana uzņēmumā, dokumenti, soda procenti, prasības nodrošinājums;

3. Strīdu risināšanas varianti biznesā (analīze, salīdzinājums);

4. Tiesu izpildītāja loma un izpildraksta nozīme;

5. Strīdu ar ārvalstu partneriem nianses - kā tos risināt savā teritorijā;

6. Mediācija vai strīda atrisināšana mierīgā ceļā;

7. Strīdu ar biznesa partneriem novēršanas varianti;

8. Jautājumi.

Apmeklētājiem tiks izdalīti materiāli ar vērtīgo informāciju, kuru varēs izmantot savā darbā.

Semināra lektors: Jurijs Ņikuļcovs – Rīgas šķīrējtiesas pamatlicējs, priekšsēdētājs, šķīrējtiesnesis, ar darba pieredzi jurisprudencē vairāk kā 15 gadus Latvijā un ārzemēs.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00


Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/TP_060819

 

06.08  2019  года с 15:00 до 17:00
 

 

Юридические инструменты для разрешения и предотвращения споров в бизнесе

Hа русском языке

На полезном семинаре основатель Рижского третейского суда подробно расскажет о наиболее распространенных ошибках в юридическом управлении бизнесом; о разрешении и, самое главное, предотвращении споров, и о том, как это сделать мирным путем; как получить возврат НДС с безнадёжных долгов; как ввести систему взыскания задолженности в компании, и что это вообще такое; какие есть нюансы разрешения споров с иностранными партнерами - как их решать на своей территории.

План семинара:

1. Виды споров в деловой среде;

2. Взыскание задолженности — введение поэтапной системы на предприятии, документы, штрафные проценты, обеспечение иска;

3. Варианты разрешения споров в бизнесе (анализ, сравнение);

4. Роль судебного исполнителя и значение исполнительного листа;

5. Нюансы разрешения споров с иностранными партнерами - как их решать на своей территории;

6. Медиация или разрешение спора мирным путём;

7. Варианты предотвращения споров с бизнес-партнёрами;

8. Вопросы.

Участникам будут выданы материалы с ценной информацией, которую Вы сможете непременно использовать в своей работе.

Семинар будет полезен предпринимателям и тем, кто занимается бизнесом (или представляет компанию), и хочет получить ответы, которые помогут разрешить и предотвращать спорные ситуации с партнёрами и клиентами.

Лектор семинара: Юрий Никульцов - основатель, председатель и судья Рижского третейского суда, имеющий опыт работы в юриспруденции более 15 лет в Латвии и за рубежом.

Плата за участие: Для Членов ТППЛ – для одного представителя от компании участие бесплатное, для каждого следующего – 15,00 EUR + НДС. Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.

 

Регистрация: https://ej.uz/TP_060819