Pārlekt uz galveno saturu

Trauksmes celšanas likums: ko tas nozīmē uzņēmējam? TIESĪBU PĒCPUSDIENA

17 Trauksmes celšanas likums: ko tas nozīmē uzņēmējam? TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Trauksmes celšanas likums: ko tas nozīmē uzņēmējam?

 

 

    Kopš 1. maija cīņai pret korupciju, nolaidīgu rīcību, cilvēktiesību un citiem sabiedrības interešu pārkāpumiem darba vidē ir spēcīgs atbalsts – Trauksmes celšanas likums, kas nodrošina aizsardzību trauksmes cēlējiem. Likums arī nosaka, ka visās valsts iestādēs, kā arī uzņēmumos, kuros strādā vismaz 50 darbinieku, no 1. maija jābūt iekšējās trauksmes celšanas kanāliem.

Lai veicinātu trauksme celšanas mehānismu ieviešanu praksē, Valsts kanceleja sadarbībā ar uzņēmējiem un nevalstisko sektoru ir izstrādājusi Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei, ar kurām var iepazīties šeit: https://ej.uz/TCvadlinijas

 

Seminārā skaidrosim:

1. Kāpēc Latvijā ir nepieciešams Trauksmes celšanas likums?

2. Ko paredz Trauksmes celšanas likums?

3. Kā ieviest iekšējās trauksmes celšanas mehānismu?

4. Kāda ir līdzšinējā pieredze uzņēmumos?

 

Semināru vadīs:  Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante, viena no Trauksmes celšanas likuma autorēm.

Inese Kušķe ir strādājusi Trauksmes celšanas likuma izstrādes darba grupās kopš 2016. gada. Pēc Trauksmes celšanas likuma pieņemšanas Saeimā 2018. gada oktobrī ir vadījusi ar likuma ieviešanu saistītos pasākumus, piemēram, divu vadlīniju izstrādi, veidlapas izstrādi, kā arī koordinējusi informācijas apkopošanu par trauksmes celšanas kompetentajām institūcijām un to kontaktpersonām valsts pārvaldes institūcijās, izstrādājusi un vadījusi mācības par trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu. Inese Kušķe strādā Valsts kancelejā arī ar valsts pārvaldes vērtību un ētikas, kā arī atvērtās pārvaldības jautājumiem.

Valsts kancelejas eksperte ir izstrādājusi Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipus un Latvijas Trešo nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu.

 Iepriekšējā darba pieredze gūta OECD un KNAB.

Semināra norises laiks: plkst 15:00-17:00

Dalība: BEZMAKSAS

 

Reģistrācija: https://ej.uz/TP_170619