Pārlekt uz galveno saturu

Publisko iepirkumu likuma komitejas sēde

14 Publisko iepirkumu likuma komitejas sēde

Sēde norisināsies no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00.

Darba kārtībā:

  1. LTRK publisko iepirkumu politikas pamatnostādņu gala redakcijas apspriede un apstriprināšana;
  2. LTRK viedokļa veidošana par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā;
  3. Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi";
  4. Dažādi.