Pārlekt uz galveno saturu
21 Ceļš uz Nīderlandi. The Road to the Netherlands

Ceļš uz Nīderlandi

 

Seminārs angļu valodā.

Latviju un Nīderlandi vieno ciešas un draudzīgas attiecības, ko raksturo regulārs politiskais dialogs, plaša un daudzveidīga sadarbība, īpaši ekonomikas, kultūras un izglītības jomās. Nīderlande tradicionāli ir nozīmīgs Latvijas ekonomiskās sadarbības partneris

10:00-10:15 - Reģistrācija

10:15-11:30  Par Nīderlandi:

 • Holandieši un viņu biznesa kultūra;
 • Ekonomika, infrastruktūra un valsts pārvalde;
 • Darbaspēks un inovācijas;

 

Kāpēc investēt Nīderlandē? Latvijas un Nīderlandes savstarpējās ekonomiskās un tiesiskās attiecības

 • Nīderlandes likumi:
 • Raksturojošās iezīmes;
 • Tiesu sistēma;
 • Juridiskās personas;
 • Pārstāvniecības;
 • Līgumi komercattiecībās (vispārīgi un starptautiski);
 • Darba tiesības.

 

11:30- 11:45 Kafijas pauze

11:45- 13:00  Līgumu slēgšana

 • Holandiešu līgumtiesības;
 • Vispārīgie noteikumi un patērētāju aizsardzība;
 • Intelektuālais īpašums;
 • Atbildība .

 

Darba tiesības:

 

 • Pārbaudes laiks;
 • Konkurenci ierobežojoši nosacījumi;
 • Darba tiesisko attiecību pārtraukšana;
 • Darba strīdu komitejas.

 

Ieteikumi un nianses

 • Par juridiskām personām;
 • Par līgumu slēgšanu;
 • Par darba tiesībām;
 • Par strīdu izskatīšanas vietu un piemērojamo likumu: Latvija pret Nīderlandi.

Semināru vada:

Jaimy Vanenburg (zvērināta advokāte, starptautiskās sporta tiesības un darba tiesības, HOLLA advokātu birojs, Nīderlande)

 Dirk de Jong (zvērināts advokāts, komerctiesības un maksātnespēja, HOLLA advokātu birojs, Nīderlande)

Ivo Klotiņš (zvērināts advokāts, komerctiesības un šķīrējtiesa, KLOTIŅI SERĢIS advokātu birojs, Latvija)

Semināra norises laiks: plkst. 10:00-13:00

Dalība: BEZMAKSAS

 

Reģistrācija: https://ej.uz/ND_210519

 

Latvian Chamber of Commerce and Industry organize event

 

The Road to the Netherlands

21 May, Time 10:00-13:00

The event will be held in English language

Agenda

 

10:00-10:15

Registration

 

10:15-11:30 Part 1: General part – The Netherlands

 

  • Dutch people and culture;
  • economic overview, infrastructure and government
  • workforce and innovation;
 • Why invest? Bilateral and economic relations between the Netherlands and Latvia

Dutch law in general:

 • Law characteristics;
 • Court system;
 • Legal entities;
 • The subsidiary;
 • (international) commercial contracts (general);
 • Labor law (general)

 

Part 2: Commercial contracting:

 

 • Dutch contract law
 • General terms and conditions and consumer protection
 • Intellectual Property
 • Liability

Labor Law

 • Probationary period
 • Non-competition clause
 • Termination
 • Works council

 

11:30-11:45

Coffee Break

 

Part 3: Tips & tricks

 

 • Legal entities
 • Contracting
 • Labor law
 • Dispute resolution: Latvia v. the Netherlands

Experts:

 

 • Dirk de Jong (Attorney at law in Corporate and Insolvency law, HOLLA law firm, the Netherlands)
 • Jaimy Vanenburg (Attorney at law in Employment Law and (International) Sports Law HOLLA law firm, the Netherlands)
 • Ivo Klotins (Attorney at law in Corporate law and arbitration, KLOTINI SERGIS law firm, Latvia)

 

HOLLA law firm, the Netherlands – founded in 1879, excellent ties in local business environment and with associations of entrepreneurs, a member of the World Trade Centre, Eindhoven)

 

KLOTINI SERGIS law firm, Latvia – one of the oldest law firms and a prominent legal advisor in Latvia established 27 years ago, a member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

 

HOLLA and KLOTINI SERGIS are members of European Law Firm E.L.F. – a multinational alliance of law firms established under EU legislation E.L.F. comprises 28 member firms throughout Europe and offers legal services in more than 40 languages. The Central office is located in the United Kingdom.

 

Participation in the event: Free of charge

 

Registration: https://ej.uz/ND_210519