Pārlekt uz galveno saturu

Darba pienākumu neveikšana (ne) attaisnotu iemeslu dēļ. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

07 Darba pienākumu neveikšana (ne) attaisnotu iemeslu dēļ. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Darba pienākumu neveikšana (ne) attaisnotu iemeslu dēļ

 

2019.gada 4.aprīlī spēkā stājās grozījumi Darba likumā, kas paredz, ka ar 01.01.2020. par darbinieka attaisnotu un apmaksājamu prombūtni būs uzskatāms laiks, kurā darbinieks neveiks darbu saistībā ar zemessargu kolektīvo apmācību. Likums paredz, ka šādi izmaksātā atlīdzība darba devējam tiks kompensēta, taču kompensēšanas kārtību vēl jānoteic valdībai.

Zemessargu mācību apmaksa ir tikai viens no Darba likumā paredzētajiem darbinieka prombūtnes gadījumiem, kas darba devējam ir jāapmaksā. Praksē uzņēmumi saistībā ar darbinieku darba pienākumu neveikšanu dažādu iemeslu dēļ saskaras ar virkni neskaidrību. Jautājumi rodas, piemēram, par to, kuros gadījumos darbinieku neierašanās darbā ir uzskatāma par attaisnotu vai neattaisnotu, kuros gadījumos ir veicama darbinieku prombūtnes apmaksa un kā darba devējam aizsargāt savas intereses, ja darbinieks darbu neveic bez attaisnojoša iemesla.

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar darba pienākumu neveikšanu,  tiks skaidrotas seminārā.

Seminārā runāsim par:

 

  1. Darbinieku attaisnotas prombūtnes gadījumiem
  2. Prombūtnes apmaksas apmēru un kārtību
  3. Kompensāciju darba devējam par izmaksāto atlīdzību
  4. Neattaisnotas prombūtnes sekām, darba devēja rīcību tā interešu aizsardzībai
  5. Aktuālo tiesu praksi

 

Semināru vada:  Andris Lazdiņš, zvērināts advokāts.

Andris Lazdiņš ir viens no vadošajiem Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas un Strīdu risināšanas prakses grupas juristiem. Andrim ir vairāk nekā 10 gadu profesionālā pieredze, kuras laikā viņš kā jurists strādājis dažādos plaša profila uzņēmumos un advokātu birojos. Savas karjeras gaitā viņš sniedzis juridisko palīdzību visdažādākajos tiesību jautājumos, tai darba tiesībās, komerctiesībās, saistību tiesībās u.c. Andris ir autors vairākām publikācijām par darba tiesībām un strīdu risināšanu, turklāt viņš regulāri uzstājas ar minētajām jomām saistītās konferencēs un semināros.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/TP_070519