Pārlekt uz galveno saturu

Aprīlis

02 PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums plkst. 15:00.

Darba kārtība:

1. LTRK Profesionālās izglītības politikas pamatnostādņu projekta redakcija;
2. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā.

03 LTRK Juridiskās komitejas, Padomes un prezidija tikšanās ar tieslietu ministru J.Bordānu

Sēdes sākums plkst. 13:30.

03 Rīgas reģiona padomes sēde

Sēdes sākums plkst. 15:00.

Sēdes darba kārtība:

1. LTRK aktualitātes (J.Endziņš);

2. Administratīvi teritoriālā reforma Pierīgas kontekstā (Č.Batņa, Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietn., M.Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs).

3. Dažādi.

 

08 Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sēde

Sēdes sākums plkst. 10:30.

Sēdes darba kārtība:

1. Mazie uzņēmējdarbības režīmi, VID atsūtīto datu analīze; 

2. MVUP viedoklis par atteikšanos no divu grozu principa veselības pakalpojumiem;

3. Par darba grupas konceptu MU sociālajām iemaksām;

4. Pasākumu tehniskā nodrošinājuma komiteja un atbildīgās personas ievēlēšana;

5. Grozījumi Imigrācijas likumā;

6. Dažādi.

10 Publisko iepirkumu likuma komitejas sēde

Sēde no plkst. 12:00 līdz plkst. 14:00.

Sēdes darba kārtība:

1. LTRK publisko iepirkumu politikas pamatnostādņu gala redakcijas apspriede un apstriprināšana;

2. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā;

3. Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi";

4. Ministru kabineta noteikumu “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība” projekts;

5. Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

10 Pasākumu tehniskā nodrošinājuma komitejas sēde

Sēdes sākums plkst. 15:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

11 Nacionālās stratēģijas padomes sēde

Sēdes sākums plkst. 15:00.

Darba kārtībā:
1)    Par Ārlietu ministrijas sagatavotajām vadlīnijām sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā;
2)    Par reverso PVN maksāšanas kārtību;
3)    Dažādi.

15 PAKALPOJUMU PADOMES SĒDE

Sēdes sākums plkst. 14:00.

Darba kārtībā:

 1. Aktuālie jautājumi par E-veselību, darbnespējas lapām;
 2. Par portāla latvija.lv satura koordinācijas padomes sēdes secinājumiem (A.Gulbis);
 3. Par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu un Rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai (I.Kukute);
 4. Par aktuālo un turpmāko datu atkalizmantošanas jautājumā (D.Kiopa);
 5. Par aktuālo PPGB;
 6. Par dalību sarunu festivālā LAMPA;
 7. Dažādi.
16 Finanšu sektora attīstības komitejas sēde

Sēdes sākums plkst. 16:00

Darba kārtība tiks precizēta.

17 BŪVNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums plkst. 15:00.

Darba kārtībā:

 1. Par Ugunsdzēsības noteikumiem;
 2. Par darbaspēka jautājumiem;
 3. Par Būvkomersantu klasifikācijas noteikumiem;
 4. Dažādi.