Pārlekt uz galveno saturu
19 JĒKABPILS: Jaunākie Darba likuma grozījumi un to piemērošana. Administratīvā atbildība darba tiesību jomā.

Jaunākie Darba likuma grozījumi un to piemērošana.

 Administratīvā atbildība darba tiesību jomā.

 

19. martā, plkst. 11:00-15:00

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža; Pasta iela 1, Jēkabpils

 

Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru  aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Jaunākie Darba likuma grozījumi un to piemērošana. Administratīvā atbildība darba tiesību jomā”, kas notiks 2019.gada 19.martā plkst. 11:00 Pasta ielā 1, Jēkabpilī.

Seminārā apskatīsim jaunākos grozījumus Darba likumā, un ne tikai :

  • Darba algas norādīšanu darba sludinājumā;
  • Valsts valodas un svešvalodas prasības darba sludinājumā un darba pienākumu izpildē;
  • Darbinieka tiesības disciplinārsoda pārsūdzēšanā – kārtību un termiņiem;
  • Arodbiedrības loma darba devēja uzteikuma gadījumā;
  • Darbinieka uzteikums saistībā ar svarīgu iemeslu un atlaišanas pabalsta izmaksas pamatojumu;
  • Prasības celšanas termiņu, ja darba devējs nav izmaksājis atlaišanas pabalstu darbinieka uzteikuma gadījumā sakarā ar svarīgu iemeslu.
  • Administratīvo pārkāpumu lietvedība darba tiesību jautājumos.

Analizēsim dažādas situācijas likuma grozījumu ietvaros, risināsim praktiskus piemērus, analizēsim  reālas situācijas saistībā ar darba tiesību pārkāpumiem, vērtēsim un analizēsim kādi dokumenti nepieciešami un piemērojami konkrētai situācijai ne tikai likuma grozījumu ietvaros, bet arī ikdienas situācijās.

Noslēgumā –semināra dalībnieku jautājumi par darba tiesisko attiecību jautājumiem .

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Pieredze strīdu risināšanā, piemērojot mediācijas procesu.

Strādājusi  Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

 

Reģistrācija: jēkabpils@chamber.lv; 27721772

 

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."