Pārlekt uz galveno saturu

Decembris

06 NACIONĀLĀS STRATĒĢIJAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:
1)          Valsts budžets 2019.gadam un LTRK pamatnostādnes nodokļu politikā;
2)          NSP piekritīgo LTRK pamatnostādņu pārskatīšana;
3)          Dažādi.

06 ATVĒRTĀ PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums pulksten 13:00.

Darba kārtībā:

1. Biedrības Business Against Shadow Economy (BASE) prezentācija par taksometru nozari un priekšlikumi nodokļu iekasēšanas uzlabošanai;

2. Dažādi.

12 Publisko iepirkumu likuma komitejas sēde

 

Sēde notiks LTRK Nama Valdes zālē no plkst. 15:00 - 17:00! 

Darba kārtībā: 

1) Informācija par regulējumu elektronisko rēķinu iespējas ieviešanai publiskajā iepirkumā;

2) LTRK Publisko iepirkumu politikas pamatnostādņu pārskatīšana;

3) Tiešo maksājumu piemērošana (arī būvmateriālu piegādātājiem) būvniecības iepirkumu līgumu ietvaros;

4) Atbalsts mikro & mazajiem uzņēmumiem EIS lietošanā;

5) Inovāciju partnerība kā iepirkuma procedūras veids – vai aktuāla LTRK biedriem?

 

18 ZINĀŠANU EKONOMIKAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība:

1) Viedoklis par priekšlikumiem valdības deklarācijai par zinātnes pārvaldības uzlabošanu, zinātnes finansējuma pieaugumu un finansējuma sadales mehānismiem;

2) Par LTRK pārstāvību Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā padomē;

3) Par LTRK pārstāvību Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Ilgtspējīgas attīstības komisijā;

4) Par Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progresu;

5) Par LTRK profesionālās izglītības komitejas izveidi;

6) Dažādi.

19 BŪVNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība:

1)Tiešo maksājumu piemērošana (arī būvmateriālu piegādātājiem) būvniecības iepirkumu līgumu ietvaros;

2) Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” ;

3) Dažādi.

20 Juridiskās komitejas sēde

Sēdes sākums plkst. 15:00.

Sēdes darba kārtībā:
1)    Juridiskajai komitejai piekritīgo LTRK vadlīniju pārskatīšana;
2)    Juridiskās komitejas darbības izvērtējums un darbības stratēģija 2019.gadam; 
3)    Juridiskās komitejas locekļu uzklausīšana par aktualitātēm darba grupās;
4)    Dažādi.