Pārlekt uz galveno saturu

Decembris

03 Paaudzes – sadarbības rīki! PERSONĀLA VADĪBA 360

Paaudzes – sadarbības rīki!

 

     Darba vidē arvien sastopamies un mācāmies komunicēt ar jauniem cilvēkiem – kolēģiem, partneriem, klientiem un citiem. Reizēm gribētos, kaut mēs savu sarunas partneri labi pazītu jau no pirmajiem teikumiem vai pat pirms pirmās tikšanās reizes. Reizēm gribam labāk izprast savus ilggadējos kolēģus, lai spētu beidzot runāt viņiem saprotamā valodā. Nereti runāšanu atšķirīgās valodās kolēģu starpā veicina paaudžu atšķirība, kas ietver pieredzes un uzskatu sistēmas atšķirību.

 

Šī semināra pamatu veidos vairāku rīku un metožu apgūšana, kas var sekmēt sadarbību starp dažādu paaudžu darbiniekiem. Kopīgi darbosimies praktiski, lai metodes pēc semināra būtu vieglāk iekļaut savā ikdienas darbā.

 

Seminārā aplūkosim X un Y paaudzes, kuras šobrīd darba tirgū ir visvairāk pārstāvētas. Lielāks uzsvars tiks likts uz rīkiem, ko izmantot darbā ar Y (Millenials) paaudzi. Bieži tiek runāts par to, kāda ir šī paaudze un kas tai raksturīgs, bet retāk saņemam konkrētus ieteikumus, kā veiksmīgi sadarboties ar šīs paaudzes pārstāvjiem.

 

Seminārā runāsim par:

1. X un Y paaudžu būtiskākajām atšķirībām

2. Atgriezeniskās saites sniegšanas rīkiem

3. Motivēšanas rīkiem

4. Savstarpēju konfliktu risināšanu

 

Ieguvumi:

Iegūtas vai atsvaidzinātas zināšanas par būtiskām paaudžu atšķirībām, kas bieži veido cilvēku personības un ietekmē uzskatu sistēmas.

Ikdienas komunikācijas instrumentu kaste tiks papildināta ar vairākām metodēm, ko efektīvi izmantot darbā ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.

 

Semināru vada: Eduards Krūmiņš

 

Izteikts Millenials paaudzes pārstāvis, uzņēmuma Training Lab treneris Eduards Krūmiņš. Eduarda stiprās puses ir personības izaugsme, darbs ar dažādu paaudžu cilvēkiem, komandas veidošana un vadība. Dažādas nodarbības jauniešiem un citiem interesentiem vadījis jau kopš 16 gadu vecuma.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa:  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/PV360_031218

 

 

04 Līgumu slēgšana ar valdes locekļiem un valdes locekļu atbildības jautājumi. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Līgumu slēgšana ar valdes locekļiem un valdes locekļu atbildības jautājumi

 

Ievērojot valdes locekļu statusu un lomu kapitālsabiedrībā, ir būtiski pareizi izvēlēties, kādu līgumu noslēgt ar valdes locekli un kādus nosacījumus tajā iekļaut. Šie jautājumi tiks detalizēti apskatīti semināra laikā. Tā kā valdes locekļiem ir ne tikai tiesības, bet pienākumi, ieskaitot pienākumu atlīdzināt kapitālsabiedrībai nodarītos zaudējumus, seminārā tiks apskatīti arī jautājumi saistībā ar valdes locekļu atbildību un atbrīvošanu no tās.

Seminārā runāsim par:

 1. Līgumu noslēgšana ar valdes locekļiem – līgumu veidi un to noteikumi;
 2. Valdes locekļu atbildības iestāšanās priekšnoteikumi;
 3. Pasākumi, lai novērstu valdes locekļu atbildības iestāšanos;
 4. Kapitālsabiedrības nodokļu parāda piedziņa no valdes locekļiem;
 5. Valdes locekļu atbildība maksātnespējas procesā.

 

Eksperti:

Jevgēnijs Salims, ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināts advokāts, J.Salimam ir vairāk nekā 20 gadu juridiskā pieredze tiesību normu piemērošanā un strīdu risināšanā Latvijā, sākotnēji kā tiesnesim un vēlāk arī kā praktizējošam advokātam. J.Salims regulāri konsultē klientus par dažādiem sarežģītiem Latvijas uzņēmējdarbības tiesību aspektiem un pārstāv klientu intereses visu instanču tiesās un šķīrējtiesā. J.Salims ir piedalījies likumdošanas darba grupās, dodot savu ieguldījumu Latvijas Civilprocesa likuma, Maksātnespējas likuma un citu tiesību aktu izstrādē. Jevgēnijs aktīvi piedalās dažādās Latvijas Tieslietu ministrijas un Ārvalstu investoru padomes Latvijā organizētās darba grupās.

Irina Kostina, zvērināta advokāte, Asociētā partnere, Darba tiesību prakses grupas vadītāja.

I.Kostinai ir vairāk nekā 14 gadus ilga juridiskās prakses pieredze, specializējoties dažādos strīdu risināšanas un darba tiesību jautājumos, pārstāvot klientus tiesas procesos, tai skaitā, strīdos ar to bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem. Irina regulāri konsultē klientus saistībā ar vadības un augstākā līmeņa darbinieku nodarbināšanas, tai skaitā, atlaišanas jautājumiem un sarežģītās uzņēmumu pārejas lietās, darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un kolektīvās atlaišanas jautājumiem. Irina ir publikāciju autore vietējos un ārvalstu medijos, kā arī vada seminārus un konferences par aktuālām darba tiesību un strīdu risināšanas tēmām.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/TP_041218

04 Vingrinājumi sekmīgai publiskajai runai

Vingrinājumi sekmīgai publiskajai runai

04. decembrī, plkst. 10:00-12:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

 

Uz mirkli aizdomājieties, atceroties reklāmu vai filmas treileri. Kas, jūsuprāt, to ierunājis?

Pārsvarā tie ir cilvēki ar nostādītām balsīm un nevainojamu skaņu artikulāciju (dikciju).

Reklāmas industrija izmanto šādas balsis, jo zinātne saka priekšā – balsij ir salīdzinoši liela ietekme uz klausītāju. Ir vērts ieguldīt pūles.

 

Lietišķās vides prezentācijas daudziem ir satraucoša pieredze.

Par laimi – ir virkne fizisku vingrinājumu, kas var palīdzēt. Par to šis seminārs.

 

Seminārā:

 • Balss vingrinājumi;
 • Dikcijas vingrinājumi;
 • Elpošanas vingrinājumi;
 • Izteiksmīguma vingrinājumi;
 • Stresu mazinoši vingrinājumi.

 

Semināru vada: Oskars Priede- prezentēšanas prasmju treneris, viņa specializācija ir publiskā runa un prezentēšana. O.Priede rūpīgi analizē oratorus un palīdz uzlabot runas prasmes, nodrošinot uzstāšanās prasmju treniņus uzņēmumos un atvērtajās grupās, kā arī konsultējot individuāli.

Kopš 2018. gada Oskars ir arī LNT raidījuma “900 sekundes” ziņu moderators.

www.RunasKursi.lv

www.facebook.com/RunasKursi

 

Seminārs pieejams:

LTRK biedriem vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas,  katram nākamajam – EUR 10.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 20.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

04 KRIMULDAS NOVADS. SEMINĀRS "SOCIĀLO TĪKLU KOMUNIKĀCIJA"

Apmācības Krimuldas novada uzņēmējiem: 

„SOCIĀLO TĪKLU KOMUNIKĀCIJA”

Latvijas  Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Krimuldas novada pašvaldību 4. decembrī plkst.10.00, Krimuldas Tautas namā organizē semināru "Sociālo tīklu komunikācija". Seminārs paredzēts Krimuldas novada esošajiem un topošajiem uzņēmējiem.

Sociālie tīkli ir vieni no efektīvākajiem mārketinga komunikācijas instrumentiem pasaulē, kuru lielākā priekšrocība ir, ka tie ļauj apvienot dažādas satura formas un reklāmas kanālus vienuviet. Sociālo tīklu ideoloģija paredz aizvien personīgāku komunikāciju starp ziņas veidotāju (zīmolu) un ziņas saņēmēju (patērētāju).

Rūpīgi izstrādāts un pārdomāts sociālo tīklu ziņu, laika un budžeta plāns spēj veicināt regulāru auditorijas iesaisti, kā arī vēlamās ziņas nodošanu specifiski izvēlētajai mērķauditorijai, tādējādi izslēdzot pārējos platformas lietotājus un ietaupot resursus.

Apmeklējot semināru, Tu iegūsi praktiskās un teorētiskās zināšanas efektīvas un mūsdienīgas komunikācijas veidošanā, reālus piemērus no prakses, kā arī noderīgus digitālos rīkus.

Semināru pasniedz Laura Celmāra, kura savas zināšanas ir guvusi Latvijas radošo celmlaužu veidotajā izglītības programmā LADC. Laura ir pasniegusi sociālo tīklu komunikāciju Rīgas Tehniskajā universitātē. Papildus tam, Laurai ir vairāku gadu pieredze vietējo un starptautisko klientu sociālo tīklu apkalpošanā, apkalpojot klientus tādās  jomās kā: sports, medicīna, apdrošināšana, ēdināšana, finanses, dizains, interjers un citās.

Programma:

 • pasaules un Latvijas sociālo tīklu lietošanas dati;
 • soc. tīklu kanālu lietošanas paradumi Latvijā;
 • kā izveidot profesionālu soc. tīklu profilu;
 • kā efektīvi plānot ikdienas komunikāciju;
 • kā uzlabot savas biznesa lapas soc.tīklu algoritmu;
 • kā izprast auditoriju un to vajadzības;
 • soc. tīklu satura formas izmantošana sava biznesa vajadzībām;
 • kā analizēt iegūtos rezultātus un, kā gudri izmantot rezultātus turpmākai komunikācijas veidošanai;
 • kā tārg etēt auditoriju un boostot/ reklamēt soc tīklu ierakstus;
 • dalīšos ar noderīgiem digitālajiem rīkiem;
 • prakses piemēri;

 

Semināra norises ilgums – 6h (no plkst.10.00 līdz 17.00)

Semināra laikā iekļauta kafijas/pusdienu pauze.

Reģistrēšanās semināram līdz 3.decembrim, aizpildot reģistrācijas veidlapu.

Kontaktinformācija:

Linda Bernarde 
linda.bernarde@krimulda.lv, 25549745

05 VALMIERĀ. SEMINĀRS "CILVĒKA UZTVERES TIPI UN UZVEDĪBAS MODEĻI"

Seminārs “Cilvēku uztveres tipi un uzvedības modeļi”

plkst. 11:00-14:00

Baudot panākumus, stresa apstākļos vai pildot rutīnas darbus mēs uzvedamies dažādi. Un tomēr, vairumā gadījumu, katrs cilvēks darbojas saskaņā ar konkrētu uzvedības modeli un tam raksturīgām iezīmēm.

Zinot sarunu biedra uzvedības veidu, Jūs palielināt savas izredzes gūt panākumus komunikācijas procesā. Jums ir iespēja arī pašam sniegt informāciju tādā formā, kas ir vispiemērotākā sarunu biedram.

Jo vieglāk cilvēkam ir Jūs saprast, jo labvēlīgāk viņš reaģēs uz Jūsu viedokli.

 

Galvenās uzvedības iezīmes ir meklējamas:

 • darbos un veidā kā tie tiek darīti,
 • verbālā sastāvdaļā: vārdi, vārdu nozīme, runas veids, intonācija,
 • neverbālajos elementos: ķermeņa valoda (žesti, skatiens, gaita),
 • ģērbšanās un aksesuāru izvēles veidā.

 

Zinot cilvēka uzvedības tipu un informācijas apstrādes veidu, jūs tiešām runāsiet ar viņu vienā valodā!

 

Semināra laikā Jūs uzzināsiet:

 • 4 pamata personības tipus pēc DISC metodoloģijas;
 • Katra tipa īpatnības un kā tās noteikt;
 • Informācijas uztveres īpatnības;
 • Komunikācijas īpatnības ar katru no tipiem un starp tiem;
 • Katra tipa stiprās un vājās puses;
 • Iemācīsieties noteikt savu un sarunu biedru tipu.

 

Ieguvumi:

Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja iemācīties noteikt gan sarunas biedra uzvedības modeli, gan informācijas uztveršanas veidu, kā arī izmēģināt jaunās zināšanas praksē.

 

Semināru vada:

Laila Snidzāne

Interneta veikala 220.lv valdes locekle, koučinga un biznesa iemaņu trenere “Metacoach” mācību centrā. 

Savas prasmes un pieredzi pilnveido un attīsta ikdienā jau vairāk kā 15 gadus vadot un attīstot gan mazas, gan lielākas komandas dažādu sfēru uzņēmumos, palīdzot cilvēkiem uzstādīt un sasniegt ambiciozus mērķus, kas aizrauj un padara dzīvi krāsaināku.

 

Biznesa izglītība:

Biznesa skola “Turība”, Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Rīgas Tehniskā Universitāte, Bakalaura grāds uzņēmējdarbības ekonomikā

 

Speciālā izglītība:

Association of Professional Coaches, Koučinga Treneris, Master Coach (MCC)

Association of Professional Coaches, Biznesa Treneris

Erickson Coaching International, High Performance Team Coachning

 

Reģistrēšanās līdz 3.decembrim aizpildot reģistrācijas veidlapu vai valmiera@chamber.lv

 

Dalība:
LTRK biedriem: 15 EUR+PVN
Citiem: 25 EUR+ PVN

 

Vairāk informācijas:
LTRK Vidzemes nodaļa
valmiera@chamber.lv
Tel. 20264530

 

 

 

05 VID uzraudzība noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā. FINANŠU DIENA

VID uzraudzība noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā

 

Semināra mērķis ir paaugstināt likuma subjektu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas NILLTFN (turpmāk –NILLTFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju jomu un spēju efektīvi praksē pielietot nacionālo tiesisko regulējumu.

2018.gada 4.jūlijā Eiropas Padomes Moneyval komitejas plenārsēdē tika apstiprināts 5.kārtas ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas sistēmas efektivitāti, kurš tika publicēts 2018.gada 23.augustā.

Veicinot un pilnveidojot valsts spēju efektīvi praksē pielietot tās rīcībā esošo nacionālo tiesisko regulējumu, tai skaitā izvērtējot Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu darbības efektivitātes rezultātus, 2018.gada 11.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.512 tika apstiprināts Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika posmam līdz 2019. gada 31. decembrim.

 

Semināra dienas kārtība:

 

 1. Ieteikumi NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai atbilstoši nozaru NILLTF riskiem.
 2. Neparastu un aizdomīgu darījumu atpazīšana un ziņošana Kontroles dienestam un Valsts ieņēmumu dienestam.
 3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
 4. Sankciju riska pārvaldīšana.

 

Semināru vada: Ainis Latišs, Valsts ieņēmu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Darījumu uzraudzības daļas vadītājs.

22 gadu pieredze Valsts ieņēmumu dienestā, t.sk. noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā muitas, nodokļu, korupcijas un naudas atmazgāšanas jomā. Šobrīd organizē un vada NILLTFN likuma subjektu uzraudzību.

Baiba Rūdapa,  Valsts ieņēmu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Darījumu uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore. 16 gadu pieredze Valsts ieņēmumu dienestā, tajā skaitā 6 gadu pieredze Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/FD_051218

 

06 Valsts obligātā veselības apdrošināšana. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Valsts obligātā veselības apdrošināšana

 

Izmaiņas likumdošanā, kas stājas spēkā 01.01.2019 un attiecas uz personām, kas nav sociāli apdroāšinātas, tai skaitā mikronodokļu maksātājiem

 

Mērķa auditorija: mikrouzņēumu pārstāvji.

 


2019. gada 1. janvārī Latvijā sāks darboties valsts veselības apdrošināšanas sistēma. Tās ietvaros visiem iedzīvotājiem tiks nodrošināts veselības aprūpes pakalpojumu minimums.

 Savukārt pilns valsts apmaksāto pakalpojumu klāsts būs pieejams tiem pacientiem, kuri kā darba ņēmēji veic sociālās iemaksas vispārējā nodokļu režīmā vai pieder pie kādas no 21 sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupas, kuras automātiski apdrošinās valsts.

    Lai pievienotos valsts veselības apdrošināšanas sistēmai, pārējiem iedzīvotājiem no šī gada 1. septembra ir iespēja veikt veselības apdrošināšanas iemaksas brīvprātīgi.

 

Šajā skaidrojumā apkopota informācija par to, kā noskaidrot savu apdrošināšanas statusu, kas ir iekļauts pakalpojumu minimumā vai tā saucamā „pamata grozā” un pakalpojumu maksimumā vai tā saucamā „pilnā grozā”, kādā apmērā un kārtībā ir jāveic apdrošināšanas iemaksas, lai saņemtu pilnu pakalpojumu grozu turpmākajos gados un kādas alternatīvas ir iespējamas.

Seminārā runāsim par:

 1. Jauno valsts veselības sistēmu un tajā iekļautiem pakalpojumiem
 2. Jauno valsts obligāto veselības apdrošināšanas sistēmu un iemksām
 3. Latvijā pārstāvēto apdrošinātāju veselības apdrošināšanas piedāvājumiem

 

Semināra ieguvumi:

Likumdošanas izprātne un vairāku veselības apdrošināšanas iespēju saprašana

Semināru vada: Darija Romaņenko, apdrošināšanas brokere, valdes priekšsēdētāja, SIA VIS Brokerhouse

 

Dalības maksa:  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija:https://ej.uz/LPBS_061218

 

 

11 Sevis un komandas motivācija. PERSONĀLA VADĪBA 360

Sevis un komandas motivācija

Motivācija ir iekšējie un ārējie spēki, kas rada cilvēkā entuziasmu un uzstājību konkrētu darbību izpildē, kā arī liek izturēties pret darbu ar īpašu attieksmi. Katrs vadītājs ir ieinteresēts, lai komandā strādā augsti motivēti cilvēki, un gadrīz katrā uzņēmumā ir motivācijas sistēma. Diemžēl ļoti bieži šis jēdziens tiek skatīts ļoti šauri, ar motivācijas programmu saprotot un nosakot tikai finansiālu bonusu sistēmu, neapzinoties, ka tas dod tikai īstermiņa motivāciju, ka patiesībā motivācijas veidošana ir plašs un ilgstošs darbību kopums, kura mērķis ir noteikt un apmierināt katra komandas dalībnieka vajadzības un vērtības ilgtermiņā.

 

Seminārā runāsim par:

1. Motivācijas konceptu – kur un kā veidojas motivācija;

2. Motivācijas teorijām un to iespējamo pielietojumu komandu attīstībā;

3. Kā noteikt savus un savas komandas biedru īstus un neizmeļamus motivācijas avotus;

4. Kā izstrādāt iltermiņa efektīvu motivācijas sistēmu,  kas būs atbilstoša katram komandas dalībniekam.

 

Ieguvumi:

Semināra laikā izskatīsim motivācijas jēdzienu no dažādām pusēm, kas ļaus dalībniekiem rast sapratni par to, kas ir svarīgs katram cilvēkam un kas ir jāņemt vērā, veidojot motivācijas sistēmas un programmas savām komandām. Ņemot vērā šīs galvenās sastāvdaļas, katram ir iespēja izveidot ideālu un tieši sev un savai komandai piemērotu un iedvesmojošu motivācijas plānu gadam vai pat ilgākam laika posmam.

 

Semināru vada:  Laila Snidzāne, Interneta veikala 220.lv Valdes locekle, biznesa iemaņu trenere un personības attīstības koučs Profesionālo Kouču Asociācijā, savas prasmes un pieredzi pilnveido un attīsta ikdienā jau vairāk kā 15 gadus vadot un attīstot gan mazas, gan lielākas komandas dažādu sfēru uzņēmumos, palīdzot cilvekiem uzstādīt un sasniegt ambiciozus mērķus, kas aizrauj un padara dzīvi krāsaināku.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa:.  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/PV360_111218

12 Garīgās veselības veicināšana darba vietā. CILVĒKA SPĒKA AVOTS

Garīgās veselības veicināšana darba vietā

 

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas definīciju garīgā veselība ir “labklājības stāvoklis”, kurā cilvēks “realizē savas spējas, tiek galā ar parastu ikdienas spriedzi, spēj produktīvi strādāt un spēj sniegt ieguldījumu savas kopienas dzīvē

    Garīgās veselības vecināšanas galvenais mērķis ir koncentrēties uz to, kas uztur un uzlabo garīgo labklājību.  Darba devējam šī pasākuma īstenošanā ir jāapvieno gan risku pārvaldība, gan veselības veicināšana.

 

Seminārā runāsim  par:

 1. Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra rezolūcija par garīgo veselību (2008/2209(INI);
 2. Profesionālā darbība un tās sastāvdaļas ;
 3. Darbinieka funkcionālais stāvoklis;
 4. Nogurums un tā ietekme ;
 5. Stress un kā tikt galā ar stresa situācijām;
 6. Konflikti un to risināšanas veidi;
 7. Cieņpilnas attiecības darba vietā un ģimenē.

 

Lektore- Viktorija Portere: sertificēta praktizējoša mediatore, zvērināta advokāte, sertificēta praktiskā psiholoģe, sertificēts pedagogs. Ieguvusi divzvaigžņu mediatora sertifikātu. Veic mediācijas darba lietās, ģimenes lietās, paaudžu lietās, civillietās, biznesa mediācijas. Seminārus un lekcijas  vada kopš 2012.gada dažādās organizācijās, mācību iestādēs u.c.

 

Semināra norises laiks: plkst.  15:00 - 16:30

 

Dalības maksa:  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/CSA_121218

13 PRODUKTIVITĀTE - no smadzeņu darbības viedokļa. CILVĒKA SPĒKA AVOTS

PRODUKTIVITĀTE - no smadzeņu darbības viedokļa

 

    Katru gada sākumu un katra gada beigās mēs ne tikai veicam atskaitīšanos, bet arī varam izvērtēt kādēļ pagājušā gada mērķi nav sasniegti un realizēti. Parasti pie vainas esam mēs vai saucamais “cilvēciskais” faktors.

Tā katru no gada atgriežamies pie neizpildītiem darbiem un nerealizētajām iespējām, bet tam ir iespējams risinājums.

 Seminārā runāsim par:

 1. Produktivitāte nav sprints, bet gan maratons;

2. Kavējošie faktori mūsu uztverē;

3. Pamatnostādnes produktivitātes sasniegšanai;

4.Rrealizācija un liekā atmešana;

5. Produktivitātes ieviešana grupās;

6. Analīze un informācijas uztvere.

 Ieguvumi: Veiksmīga uzņēmuma  un personības noslēpums ir un būs ilgstoša spēja noturēt stabilitāti, bez kādiem pārrāvumiem. Tikai sasniedzot potenciālu var augt līdzsvaroti un stabili – tā ir produktivitāte.

 Semināru vada: Pēteris Urtāns, medicīnas speciālists ar ergoterapeita grādu, RigaBrain® smadzeņu treniņu centra vadītājs, RigaBrain®smadzeņu treniņu treneris. Specializējies psihiatrijā un ieguvis paplašinātu apmācību smadzeņu neirofīdbeka metodikas pielietošanai ASV un Kanādā. Pieredze ar neiroloģiski atgriezeniskās saites tehnoloģijām ir uzkrāta kopš 2008. gada, strādājot ar vairāk kā 6 000 cilvēkiem un realizējot vairāk kā 20 000 individuālā darba stundas RigaBrain® smadzeņu treniņu centrā.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

 Dalības maksa:

 

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem

 

Reģistrācija: https://ej.uz/CSA_131218

17 Pārdevēju atpestīšana. PĀRDOŠANA 24/7

Pārdevēju atpestīšana

 

    Pasaule un biznesa vide ir kļuvusi sarežģītāka, patiesībā mēs jau dzīvojam citā pasaulē, ko raksturo ātrums, nepārtraukta mainība un neparedzamība.     Tas prasa gan cilvēkiem ikdienā, gan darba vietā jaunu skatījumu, lai adaptētos.

 

Pārdevēja profesija nav izņēmums.

 

Pierastās metodes strādā neefektīvi, rezultāti nav noturīgi, izdegšanas pazīmes, stress un nogurums, prasās atkal un atkal jauna ārējās motivācijas deva, ko bieži realizē pieprasot jaunas un jaunas  pārdošanas prasmju mācības.

Pārdošanas komandu vadītāji paši nogurst, piektdienā atskatoties uz nedēļu, sajūtas kā “ vāverei ritenī” un tam neredz galu! Ko darīt? Kas ir “pārdevēju atpestīšana” šodien? Kā to uzsākt?

 

Seminārā par:

 

 1. Situācija pārdevējiem šodien: Paradokss un «Sāpe»;
 2. Atgriezties pie pamatiem - Nolūka nozīme;
 3. Kāpēc cilvēki nesaka, ko viņiem vajag?
 4. Ko tad klients mums uzticējis sarunā?
 5. Kā panākt «atpestīšanu» komandā?
 6. Ar ko sākt pārdošanas vadītājam?

 

Semināru vada: Ilmars Vamzis, treneris, koučs  personīgās efektivitātes, vadītāju  un komandu attīstības, pārdošanas vadības un kompetenču jomā.

Sertificēts FranklinCovey treneris.

Ilmāram ir  35 gadu  vadītāja pieredze, izveidojis vairākas efektīvas komandas,  vairāk kā 20 gadus pieredze privātajā biznesā, strādājot dažādos līmeņos – attīstot un vadot pārdošanas komandas, jaunus biznesa konceptus un biznesa attīstības projektus. Ieņēmis virkni amatus, kas saistīti ar biznesa uzsākšanu ,  pārdošanas vadību un organizāciju, klientu piesaisti, biznesa konceptu izstrādi un projektu vadību .

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/P247_271218