Pārlekt uz galveno saturu

Septembris

05 KONTAKTU PĒCPUSDIENA AR SPEED NETWORKING

Ja uzskati, ka viens nav cīnītājs un vēlies nodibināt jaunus biznesa kontaktus, tad Kontaktu pēcpusdiena ar "Speed Networking” ir paredzēta tieši Tev!

PROGRAMMA:
13:30-14:00
Ierašanās un pēcpusdienas kafija 
14:00 – 16:00
Dalībnieku iepazīšanās ar “Speed Networking” 
16:00 - 17:30
Neformālā daļa ar vīnu un uzkodām 

LAI DALĪBA NORITĒTU VEIKSMĪGI, NEPIECIEŠAMS:

 1. Sagatavoties, iepazīstināt ar svarīgāko par sevi un savu uzņēmumu 1,5 minūšu ietvaros.
 2. Paņemt uz pasākumu vismaz 40 vizītkartes
 3. Pēc izvēles – paņemt līdzi uzņēmuma informatīvos materiālus, preču paraugus utt, izvietošanai pasākuma norises vietā.

IEROBEŽOJUMI:

 1. Kopējais dalībnieku skaita limits ir 40 personas, pasākumu var apmeklēt viens pārstāvis no uzņēmuma.
 2. Augusta Kontaktu pēcpusdienā aicinām piedalīties tikai tos uzņēmumus, kas līdz šim ir piedalījušies ne vairāk par vienu reizi!
 3. Pasākumu aicinām apmeklēt uzņēmumu īpašniekus, vadītājus vai struktūrvienību vadītājus.
 4. Pasākumu iespējams apmeklēt vienam pārstāvim no nozares. Ja no vienas nozares reģistrējas vairāki dalībnieki, tad iespēja piedalīties tiks dota tam, kurš veicis reģistrāciju pirmais!

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem: EUR 15 + PVN
 • Pārējiem interesentiem: EUR 45+ PVN
 • Ja dalībnieks neierodas uz pasākumu un par to nebrīdina vienu dienu iepriekš, dalības maksa netiek atgriezta. Ja pasākuma sākums (plkst. 14.00) tiek nokavēts, dalībniekam vairs nav iespējas pievienoties pasākumam.

REĢISTRĀCIJA OBLIGĀTAEJ.uz/uip

Video ieskats Kontaktu pēcpusdienas norisē: http://ej.uz/speednetw

Kontaktu pēcpusdiena ir paredzēta jaunu biznesa kontaktu veidošanai, nevis tikai savu preču un pakalpojumu pārdošanai!

06 Dr. Adizes metodoloģija un efektīvas sapulces spēcīgākām komandām. Dr. Adizes Methodology and Effective Meetings for Stronger Teams

Dr. Adizes metodoloģija un efektīvas sapulces spēcīgākām komandām

    Viens no jūsu līderības pamatuzdevumiem ir izveidot uzņēmumā tādu vidi un procesu, kuros norit efektīvas sapulces. Tas ir nepieciešams, jo tieši efektīvas sapulces veicina vislabākos lēmumus  ar vislielāko apņēmību tos īstenot. Ar efektīvām komandu sapulcēm jūsu uzņēmums varēs daudz veiklāk reorganizēties un pielāgoties pie arvien mainīgiem tirgus apstākļiem. Apgūstot Dr. Adizes izstrādāto  metodoloģijas procesu, jūs varēsiet padarīt sapulces par vienu no savām konkurences priekšrocībām.

Seminārā runāsim par:

1. Kāpēc sapulces ir neefektīvas;

2. Atšķirībām starp problēmu risināšanas un īstenošanas sapulcēm;

3. Adizes 8 soļu lēmumu pieņemšanas modeli;

4. Dalībnieku pilnīgas iesaistes veidošanu;

5. Konstruktīvu konfliktu veicināšanu sapulcēs;

6. Kā izmantot sapulces kā savu konkurences priekšrocību;

7. Un vēl . . .

Eksperts: Greg Mathers  (Greg Mathers )  ir Adizes Institūta sertificēts partneris, Adizes Latvia izpilddirektors un Rīgas Biznesa Skolas menedžmenta profesors. Gregs ir dibinājis un vadījis četrus no saviem uzņēmumiem un vairāk nekā 17 gadus nodrošinājis konsultācijas un menedžmenta komandu treniņus tādiem uzņēmumiem kā Accenture, Adidas, SEB, NP Foods, Tele2, Spectre Latvia, and Johnson & Johnson.

Seminārs notiks angļu valodā.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_060917

Dr. Adizes Methodology and Effective Meetings for Stronger Teams

   Building an environment and process by which your company has effective meetings is a core leadership task. This is because effective meetings lead to better decisions with more greater commitment to implementation. In this seminar, you will learn the Adizes Methodology process with which you can make meetings one of your competitive advantages. With effective team meetings your company can more quickly recognize and adapt to the ever changing market.

1. Why meetings are ineffective;

2. Problem-solving meetins vs implementation meetings;

3. The 8-step decision making model;

4. Building full participant engagement;

5. Encouraging constructive conflict in meetings;

6. How to use meetings as a competitive advantage;

7. And more . . .

Seminar will be in English language.

Expert: Greg Mathers of the Adizes Insititute - Greg is a certified Associate with the Adizes Institute, managing director of Adizes Latvia, and Professor of Management at Riga Business School. Greg has founded and run four of his own businesses and for more than 15 years has provided consulting and management team coaching to companies such as Accenture, Adidas, SEB, NP Foods, Tele2, Spectre Latvia, and Johnson & Johnson.

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_060917

 

06 Pakalpojumu padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00. Darba kārtībā:

 1. Atskats uz 3augustā notikušos LTRK auto nozares diskusiju (J. Atslens);
 2. Publiskā pakalpojumu gada balvas aktualitātes (S. Savickis);
 3. Uzņēmēju konkurētspējas vērtējums digitalizācijas kontekstā (A.Gulbis);
 4. PP komiteju aktualitātes;
 5. Dažādi.
06 PRAKTISKIE RĪKI PRAKŠU VADĪBAI UZŅĒMUMĀ

6. septembris no plkst. 10:00 – 12:00

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā Kr. Valdemāra ielā 35, Rīgā

2.fokusa grupas diskusija tiek organizēta Erasmus + programmas projekta AC4SME ietvaros ar mērķi noskaidro:

 • Uzņēmumu gatavību uzņemt praktikantus;
 • Uzņēmumā esošos prakses vadības rīkus;
 • Uzņēmumu komentārus, rekomendācijas par projektā izveidotajiem prakšu vadības rīkiem.

Šī ir otrā fokusa grupas diskusija šī projekta ietvaros. Diskusijā aicinām piedalīties uzņēmumu pārstāvjus un citas iesaistītās puses, kas darbojas prakšu jautājumos vai ir interese par to.

Programma:

9:45 - 10:00

Ierašanās un kafijas pauze

 

10:00 – 11:00

Prezentācija

AC4SME projekta laikā izstrādātie praktiskie rīki uzņēmumiem”

 

Līga Ābola

ES projektu daļas vadītāja

11:00 – 12:00

Diskusija:

 • izstrādāto rīku praktiskais pielietojums
 • rekomendācijas papildinājumiem un pielāgošanai Latvijas situācijai

Līga Ābola

ES projektu daļas vadītāja

 

Īsumā par projektu AC4SME

AC4SME ir starptautisks projekts kurā ir iesaistīti 12 partneriem no dažādām Eiropas valstīm. Projekta uzdevums ir veicināt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) piedāvāt jauniešiem prakses vietas, organizējot mentoru tīklu, kas palīdzēt un konsultētu MVU. Realizējot projektu tiks izstrādāti materiāli un attīstīti mentori tirdzniecības un rūpniecības kamerās Eiropā, tajā skaitā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Pievienotā vērtība partneru tīklā ir pieredzes apmaiņa starp valstīm, kur tirdzniecības un rūpniecības kameras jau sniedz šāda veida atbalstu uzņēmumiem. Paredzamās aktivitātes ir fokusa grupu diskusijas, mentoru apmācības, izstrādāt atbalsta rīkus un veicināt MVU interesi piedāvāt jauniešiem prakses. Projekta darbības periods 01.10.2016 – 30.09.2018 un to līdzfinansē Erasmus + programma.

Reģistrēšanās ar dažiem ievada jautājumiem: http://ej.uz/ac4sme

Pieteikties var līdz 4.septembrim

07 Inovāciju vadība. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Inovāciju vadība

 

    Pasaule mainās arvien straujāk un tas organizācijas mudina meklēt arvien jaunas iespējas savas konkurētspējas palielināšanai. Viens no līdzekļiem konkurētspējas saglabāšanai un celšanai ir inovācijas, pie tam ne tikai produktiem, bet arī procesiem un biznesa modeļiem. Daudz tiek runāts par inovāciju nozīmīgumu, ne tik daudz par inovāciju procesu -  kā ieraudzīt iespējas un pārvērst tās par praktiskiem risinājumiem.

Seminārā ielūkosimies inovāciju procesa “aizkulisēs”, lai izprastu šo procesu un spētu vadīt.

Seminārā runāsim par:

 1. Organizācijas kultūru kā inovācijas veicinošu vai bremzējošu faktoru;
 2. Radošuma izaicinājumu – kā ieraudzīt iespējas un izmantot tās risinājumu izveidošanai. Inovāciju procesa stadijas;
 3. Dažādiem darbinieku tipiem, kurus jāiesaista noteiktās inovāciju procesa stadijās;
 4. Inovatīvu organizāciju – tās raksturojums un veidošana;
 5. Starptautiskā Kvalitātes inovāciju balvu – iespēju novērtēt savu inovāciju un gūt starptautisku atzinību.

Ieguvumi:

 • Seminārā gūtais ieskats inovāciju procesa vadīšanā ļaus praktiski izvērtēt katram savu organizāciju un inovācijas procesu;
 • Atziņas palīdzēs veidot efektīvāku inovāciju procesu;
 • Informācija par Starptautisko Kvalitātes inovāciju balvu iedrošinās piedalīties un veicināt savas inovācijas publicitāti,  organizācijas atpazīstamību, apgūt jaunus tirgus un piedalīties starptautiska līmeņa pasākumā.

Eksperts:  Dzintars Putnis – procesu vadības speciālists, vadības sistēmu vadošais auditors kopš 1999.gada, palīdzējis ieviest un pilnveidot organizāciju vadības sistēmas un procesus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas uzņēmumos, Latvijas Kvalitātes biedrības un SIA “Leilands un Putnis” valdes priekšsēdētājs.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_070917

 

07 Pārtikas uzņēmumu eksporta iespējas Kanādā un Ķīnā

Seminārs par Kanādas pārtikas nozari un (CETA) pavērtās iespējas Kanādā, un iespējas Ķīnas tirgū.
7. septembrī plkst. 9:00, reģistrācijas sākums 8:30
Starptautiskā izstāžu centra konferenču zālē Nr.1 Ķīpsalas ielā 8 Ķīpsalā 

Reģistrācija
Programma

08 Praktisks seminārs veiksmīgai personāla atlasei – kā atrast labākos kandidātus

Praktisks seminārs veiksmīgai personāla atlasei – kā atrast labākos kandidātus

Reģistrēties: http://ej.uz/HR360_0809

LTRK namā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35 2017. gada 08. septembrī plkst. 15:00 - 17:00

Personāla atlase ir izaicinājums ikvienam uzņēmumam. Kā atrast darbiniekus, kas būs rezultatīvi, atbildīs uzņēmuma vērtībām un strādās ilgstoši?
Kandidātu piesaistīšana ir zinātne un māksla, kas prasa zināšanas, radošumu un nepārtrauktu pilnveidošanos atbilstoši jaunākajām darba tirgus tendencēm.
Biežākās situācijas, kas satrauc darba devējus - uz vakanču sludinājumiem ir maza kandidātu atsaucība, piesakās nepiemēroti kandidāti.
Vai vispār ir vērts publicēt sludinājumus darbinieku atlasei? Jā, protams! Bet tikai tad, ja sludinājumu izveidojam mērķtiecīgi un pareizi.

Runāsim par to
1. kādas ir jaunākās tendences darba meklētāju tirgū;
2. kā formulēt kandidāta profilu un salāgot to ar potenciālajiem kandidātiem;
3. kā izveidot sludinājuma tekstu un vizuālo noformējumu.
4.kas ir sludinājuma efektivitātes noteicošais faktors.

Seminārā praktiski arī veidosim efektīvus vakaces sludinājumus.

Eksperte: Dace Lāce, LU VUMC profesionālās pilnveides programmas “Uzņēmumu un organizācija vadības pamati” viesliektore
personāla vadības konsultāciju uzņēmuma Talent Art direktore un personāla atlases konsultante ar sekmīgu 15 gadu pieredzi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā. Dažādu biznesa jomu uzņēmumiem ir atrasti simtiem darbinieku sākot no speciālisiem līdz valdes locekļiem, kas 94% gadījumu sava pirmā darba gada laikā ir pārnieguši ieplānotos mērķus un ir bijuši vērtīgs papildinājums uzņēmumu komandām. Daces vadošā apņemšanās ir “Īstais darbinieks katrā atlasē”, jo darbinieku atlase ir viens no uzņēmumu būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un nepareiza darbinieka pieņemšana darbā uzņēmumam izmaksā ļoti dārgi.

http://www.vumc.lu.lv/programmas/uznemumu-un-organizaciju-vadibas-pamati/

DALĪBAS MAKSA:
- LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
- Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

12 Ātrlasīšana - Lasīšanas ātrums vienāds ar domāšanas ātrumu. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

 Ātrlasīšana - Lasīšanas ātrums vienāds ar domāšanas ātrumu

 

      Katram no mums ir tikai divdesmit četras stundas diennaktī un, lai mēs šo laiku vatēru izmantot viss efektīvāk, mums ir jāpaātrina domāšanas procesus. Jo, cik tas nebūtu dīvaini: ātrums, precizitāte un pieņemto lēmumu pareizība -  tas ir ātrlasīšanas blakusefekts.

 Ši semināra tēma ir lasīšanas ātruma palielināšana un uztveres paaugstināšana vairāk kā 3 reizes.

Seminārā runāsim par:

-           Ātrlasīšanas tehniku apgūšana (ar ātrumu vairāk par 3000 zīmēm minūtē) minimālā laika sprīdī;

-           Dinamiskās lasīšanas un uztveres personīgo stratēģiju veidošana, pamatojoties uz     psihofizioliģiskajām īpatnībām; 

-           Izlasītā jēgas saprašanas uzlabošana;

-           Intelektuālā potenciāla attīstības tehniku apgūšana;

-           Īslaicīgās un ilgtermiņa atmiņas uzlabošana;

-           Aktīvas uztveres prasmes paplašināšana;

-           Tēlainās domāšanas attīstība;

-           Tehniku mācīšana darbam ar jaunu informāciju;

-           Spējas koncentrēties un uzmanības koncentrēšanas apgūšana;

-           Savu darbaspēju un enerģiskuma kvalitatīva paaugstināšana;

-           Sava garastāvokļa un intelektuālā pacēluma vadīšana;

-           Savu iekšējo resursu mobilizācija, lai risinātu paaugstinātu grūtību intelektuālus uzdevumus (eksāmens, projekts, smadzeņu piepūle);

-           Iekšējo sasprindzinājumu un uztveres defektu likvidēšana;

-           Efektīvas uzvedības un saskarsmes tehniku apgūšana;

-           Sekmīga individuālā darba  plānošana un prognozēšana.

Ieguvumi: Pastiprinās vispārējie uztveres procesi, uzmanības koncentrācija, paaugstinās intelektuālais potenciāls un darba informācijas apzināšanas pakāpe, attīstās atveidošanas (atmiņas) mehānisms.

Eksperte: Irina Lando, Doktora grāds vadībzinātne, specialitāte – zināšanu vadība (knowledge management), Licencēta mācību centra „LANDO” direktore un dibinatāja. Bizness-trenere.

Apmācības vada kopš 1999. gada Latvijā, Krivijā un Kahastānā.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_120917

 

12 Kā restartēt pārdošanu un palielināt uzņēmuma ienākumus

Klientu piesaiste un pārdošana reizēm var šķist kā nebeidzama cīņa ar vējdzirnavām. Arvien biežāk uzrodas lētāki piedāvājumi un agresīvāki konkurenti. Arvien grūtāk panākt un noturēt klientu uzmanību. Arvien sarežģītāk nodrošināt pastāvīgi augošu ienākumu plūsmu.

Laiki mainās. Un jaunie laiki pieprasa arvien jaunas metodes un paņēmienus biznesa klientu piesaistei, un pārdošanai.

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem un pārdošanas speciālistiem apgūt ASV un citviet pasaulē panākumus guvušo tehnoloģiju ilgtspējīgai ienākumu plūsmas nodrošināšanai, Academia ir izveidojusi speciālu apmācību programmu.

Šī tehnoloģija vērsta uz pieprasījuma veidošanu un ļauj uzņēmumam pašam vadīt ienākumu plūsmu, nevis tikai pasīvi gaidīt un bažīties par to, kāds būs pieprasījums viņa sektorā nākamajā kvartālā.

Šajā seminārā runāsim par:

 • Būtiskāko jaunā biznesa vadības instrumentu – Ienākumu plūsmas piltuvi
 • Tirgus stratēģijām un to ietekmi uz jūsu ienākumu plūsmu
 • Uzņēmuma ceļu uz pieprasījuma veidošanu un vadīšanu
 • Mācību programmu “Pārdošanas restarts”

 

EKSPERTS:

Jānis Skrūzkalns

Academia Baltic eksperts uzņemumu attīstības jautājumos. Uzņēmēja gēns BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akselerācijas metodoloģijas ieviesējs Latvijā

 

LTRK biedriem:

vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas, katram nākamajam – EUR 10.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 20.00 + PVN

Reģistrācija:

jelgava@chamber.lv; 28646086

 

13 Kuldīgas novada uzņēmēju biznesa atbalsta un diskusiju vakars

Pasākuma mērķis ir veicināt Kurzemes reģiona uzņēmēju tīklošanos (networking), kurā uzņēmēji tiekas ar nolūku dalīties kontaktiem, ieteikumiem un atsauksmēm, sniedzot viens otram rekomendācijas. 
Pasākuma dalībnieki būs LTRK biedri no Kurzemes un visas Latvijas, kā arī aicinātie viesi.

***
LTRK Kurzemes biedru biznesa kluba atbalsta, tīklošanas un diskusijas vakars notiks divās daļās: 

Sākums 16:00

LTRK un sadarbības partneru uzrunas, pasākumu dalībnieku tīklošana moderatora vadībā un pieaicināto lektoru, ekspertu prezentācijas.

Plkst. 18:30 līdz 20:30 
Neformālās diskusijas un kontaktēšanās pie "BANGERT`S" šefpavāra klātā galda ar gardām uzkodām un dzērieniem

***
Pasākuma vietu skaits ierobežots (līdz 40 cilvēkiem). 
Lūdzam visus interesentus pieteikties savlaicīgi rakstot uz ralfs.minkevics@chamber.lv vai zvanot t.nr. 24502990; (pieteikšanās noslēdzas 11. septembrim plkst. 17:00).

Pasākuma dalība bezmaksas iepriekš reģistrējoties!
Ieeja pasākumā ar ielūgumu!(tikai individuāli piesakoties pie Ralfa Minkeviča).

Norises vieta un laiks: 13. septembris plkst. 16.00 (reģistrācija no 15.30) Pils iela 1, Kuldīga, restorānā/klubā "BANGERT`S".

14 Budžeta plānošana 2018. FINANŠU DIENA

Budžeta plānošana 2018

 Tuvojas gada beigās – laiks nākamā gada budžeta plānošanai. Labs budžets palīdzēs uzņēmuma vadītājam atbildēt uz sev svarīgiem jautājumiem:

 • Vai nodokļu izmaiņas ietekmēs mūsu peļņu un naudas plūsmu pozitīvi vai negatīvi?
 • Cik lielu izejvielu cenu pieaugumu varēsim izturēt un kurā brīdī nevarēsim iztikt bez produkcijas cenas celšanas?
 • Vai un cik lielu algu fonda pieaugumu varēsim atļauties?
 • Kādam jābūt apgrozījuma pieaugumam, lai noturētu/palielinātu uzņēmuma rentabilitātes līmeni.
 • Vai visi mūsu produkti/veikali/nodaļas/darbinieki ir rentabli?
 • Uz kā rēķina mēs varam uzlabot savus darbības rezultātus?

Seminārs ir īpaši aktuāls vidējā biznesa vadītājiem, kuriem nav sava finanšu direktora un kuri paši plāno savas finanšu plūsmas. Seminārs aktuāls arī uzņēmumu grāmatvežiem un finansistiem, kuri veido budžetus savos uzņēmumos, lai iegūtu idejas to pilnveidošanai.

Seminārā runāsim par:

 1. Kādam jābūt labam budžetam?
 2. Risināsim praktisko uzdevumu – veidosim virtuālā uzņēmuma budžetu, izmantojot gatavās Excel formas.
 3. Runāsim par reālo uzņēmumu piemēriem no nozarēm, kuri ikdienā saskarās ar ļoti neskaidru bildi par savu nākotni. Tiks parādīti paņemieni, pateicoties kuriem arī šādos gadījumos ir iespējams plānot savu naudas plūsmu.

Dalībniekiem tiks iedotas gatavās budžeta formas Excel formātā, kuras būs iespējams pielāgot arī savu uzņēmumu reālu budžetu veidošanai.

Dalībniekiem līdzi ir nepieciešams portatīvais dators ar programmatūru, kura atbalsta MS Excel formāta failu rediģēšanu.

 

Eksperts: Andrejs Grigoļunovičs, CFA. AG Capital grupas vadītājs. Finanšu modelēšanas pasaules čempionāla finālists, 12. numurs pasaules spēcīgāko finansistu reitingā. Specializējas uzņēmumu budžetu izstrādē kopš 2002. gada.

Dalībnieku skaits ierobežots!

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/FD_140917

14 Ķīnas uzņēmēju izstāde “Sail of Shanghai”

Ķīnas uzņēmēji ierodas Latvijā, lai organizētu un piedalītos izstādē “Sail of Shanghai”, kas norisināsies Ķīpsalas izstāžu hallē 14. - 15. septembrī. Izstādē piedalīsies 63 Ķīnas uzņēmumi no dažādām nozarēm (pilnu sarakstu skatīt zemāk). Izstādes ietvaros tiks organizēts forums, bet svarīgākā sadaļa ir tikšanās starp Latvijas un Ķīnas uzņēmējiem 14. septembrī. Par individuālājaām tikšanām sazinieties ar Elīzu Janbergu rakstot uz elize.janberga@liaa.gov.lv vai zvanot uz +371 26425900

Delegācijas sastāvs

Programma:

14.09.

09:30 – 10:00 Izstādes atklāšana

10:00 – 11:30 Uzņēmējdarbības un investīciju forums

11:30 – 17:00 Individuālās tikšanās stendos

15 Efektīva prezentācija ar virtuālās realitātes treniņu (VR demonstrācija)

Efektīva prezentācija ar virtuālās realitātes treniņu (VR demonstrācija)

2017. gada 15. septembris plkst. 13:00-15:00

 

Seminārā runāsim par:

1. Stresa pārvarēšanas metodēm pirms prezentācijas, lai atbrīvotos no trīcošo roku sindroma

2. Uzstāšanās un efektīvas prezentācijas veiksmes formulu

3. Kā iesaistīt cilvēkus – zemūdenes likums

4. Ko darīt ar negatīvajiem “pasažieriem” u.c. sabotāžām

5. Kā Virtuālā Realitāte var palīdzēt apgūt prezentāciju prasmes un izveidot jaunus ieradumus

 

Ieguvumi:.

 1. Praktiskas metodes un instrumenti, kā pārvarēt uztraukumu, iesaistīt auditoriju
 2. Izpratne par VR iespējām simulēt reālo uzstāšanos
 3. Iegūtas zināšanas par galvenajām prasmēm, kas jāattīsta, lai brīvi un improvizēti uzstātos

 

Eksperts: Ivars Juškēvics

Bizness:

1. Vairāk nekā 15 gadu pārdošanas un 10 gadu vadības praktisko pieredzi veidojis nozares vadošajās kompānijās Latvijas un ārvalstu uzņēmumos

2. No nulles piedalījies un izveidojis 5 uzņēmumus pēdējo 15 gadu laikā, izveidojot tos par nišas uzņēmumiem ar apgrozījumu virs 500 tk Eiro gadā.

3. Pēdējo 5 gadu laikā Ivara vadības,  pārdošanas, klientu apkalpošanas un komandas motivācijas treniņus ir apmeklējuši vairāk kā 3000 dalībnieki.

Attīstība:

1. Motivācijas,personīgās attīstības un līderības tēmas mācījies pie pasaules vadošajiem personīgās attīstības un pārdošanas treneriem ar vairāku desmitu gadu pieredzi - Ahthony Robbins, T. Harv Eker, Brian Tracy,  Bodo Shafer, Peep Vain un citiem.

2. Psiholoģijas studijas Latvijas Universitātē.

Līdzsvaram:

Tēmas, kuras regulāri tiek trenētas:

1) Vadītāju apmācība;

2) Biznesa konsultācijas uzņēmuma mērķu sasniegšanai;

2) Konsultatīvā pārdošana, telepārdošana;

2) Klientu apkalpošana un piepārdošana;

4) Komandu saliedēšana un attīstība;

5) Personīgā efektivitāte un motivācija.

Ivara moto: “Izdari katru lietu par 1% labāk” arī treniņu laikā rosina dalībniekus pārkāpt komforta zonu un sasniegt vairāk. Tādēļ Ivara treniņi ir piesātināti ar enerģiju, praktiskiem piemēriem un ieteikumiem.

Starp Ivara klientiem 2013 - 2017. gadā var minēt tādus savas nozares vadošos uzņēmumus kā: SIA Konekesko, SIA Saldumu Tirdzniecība, SIA Agrimatco, SIA Talsu ATU, A/S Diāna, restorānu tīkls KID un Steiku Haoss, A/S Citadele, VAS CSDD, A/S Olainfarm, SIA Strabag, SIA Saldus Ceļinieks, A/S Latvijas Gāze, SIA Wurth, SIA Magma, SIA Loreal , Mc Donalds, SIA ECO Baltja Grupa , SIA Pata AB, SIA Neste Latvija u.c.

 

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_150917

15 Uzņēmēju dienas Latgalē 2017 - Biznesa forums

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi un Latgales Plānošanas reģionu aicina uzņēmējus reģistrēties “Uzņēmēju dienu Latgalē 2017” ietvaros notiekošā Biznesa foruma apmeklējumam, kas notiks 15. septembrī Daugavpils Olimpiskajā centrā, Stadiona ielā 1 no plkst. 12:00 – 18:00.

 

Foruma programma šogad ir īpaši veidota par uzņēmējdarbībai aktuālām tēmām: uzņēmējiem būs iespēja diskutēt par nodokļu reformu un tās ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību reģionā, kā arī vairāk uzzināt par Latgales speciālās ekonomiskās zonas piedāvātajām iespējām.

Uzņēmējiem viens aktuālākajiem jautājumiem ir eksportspējas attīstīšana, investīcijas un izaugsme. Sadarbībā ar finanšu institūciju ALTUM foruma turpinājumā apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par eksporta garantijām. Vēlāk paneļdiskusijā par iespējām un izaicinājumiem eksportā diskutēs un savā pieredzē dalīsies vairāku veiksmīgu uzņēmumu vadītāji.

Foruma noslēgumā Ekonomikas ministrijas pārstāvji iepazīstinās ar nupat ieviesto “Konsultē vispirms” principu valsts pārvaldē. Kā viena no lielākajām un svarīgākajām institūcijām, kurā ieviests šis princips, ir Valsts ieņēmumu dienests, tādēļ ar uzņēmējiem dalīties pieredzē par šīs iniciatīvas mērķiem un jau sasniegto aicināta Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

Biznesa foruma programma un iepriekšējā reģistrācija: http://ej.uz/UDL_150917

Vietu skaits ierobežots.

15 Uzņēmēju dienas Latgalē 2017

“Uzņēmēju dienas Latgalē 2017” būs vērtīgs un vērienīgs pasākums, kurā savu dalību jau pieteikuši gan uzņēmumi no Latgales un visas Latvijas, gan tādas Latgales pilsētas un novadi kā Daugavpils, Rēzekne, Ludza, Preiļi, Balvi, Krāslava, Līvāni, Dagda, Riebiņi un Viļaka, lai parādītu savu uzņēmēju sasniegumus un lepotos ar savā novadā saražoto. Šobrīd uzņēmējiem vēl ir iespēja pieteikties uz pēdējām vietām zālē, lai ar savu ekspozīciju iepazīstinātu plašu apmeklētāju loku no visas Latgales.

Kā ierasts, pasākuma ietvaros norisināsies arī biznesa forums, kur šogad uzņēmējiem būs iespēja diskutēt par Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstību, uzzināt vairāk par eksporta garantijām sadarbībā ar finanšu institūciju ALTUM, kā arī iepazīties ar jaunieviesto “Konsultē vispirms” principu valsts pārvaldē. Kā viena no lielākajām un uzņēmējiem svarīgākajām institūcijām, kurā ieviests šis princips, ir Valsts ieņēmumu dienests, tādēļ ar uzņēmējiem dalīties pieredzē par šīs iniciatīvas mērķiem un jau sasniegto aicināta Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

Šogad īpaša uzmanība pasākumā tiks pievērsta arī darba devējiem svarīgiem jautājumiem. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un SIA CV-Online Latvia sagatavots īpašs piedāvājums uzņēmumiem, kam aktuāls darbinieku trūkuma jautājums. Pieejamas būs konsultācijas, kā arī izstādes apmeklējumam uzrunāti skolu un augstskolu jaunieši. Ieeja izstādē un dalība biznesa forumā ir bezmaksas.

Uzņēmēju dienas Latgalē 2017

 

DALĪBNIEKU SARAKSTS

 

15 UZŅĒMĒJU KONTAKTBIRŽA DAUGAVPILĪ

Uzņēmumu īpašniekus, vadītājus vai struktūrvienību vadītājus, kuri ir ieinteresēti jaunu biznesa kontaktu veidošanā, aicinām apmeklēt UZŅĒMĒJU KONTAKTBIRŽU, kas notiks Daugavpils Olimpiskajā centra Konferenču zālē, 15. septembrī plkst. 17.00 – 18.30 (ierašanās no 16.30).

Lai piedalītos pasākumā nepieciešams līdz 14. septembrim:

Pasākumā katram dalībniekam tiks dotas 2-3 minūtes laika, lai iepazīstinātu ar savu uzņēmumu, tā precēm / pakalpojumiem, kā arī atbildētu uz jautājumiem:

 • Kāda veida sadarbību meklē
 • Ar ko var būt noderīgs citiem uzņēmumiem.

Dalība pasākumā: bez maksas
Reģistrācija: ej.uz/kontaktbirza_daugavpils
Vietu skaits ierobežots, dalībnieku skaita limits ir 30 personas. Piedalīties var viens pārstāvis no uzņēmuma.

Uz pasākumu aicinām paņemt vismaz 30 vizītkartes, kā arī uzņēmuma drukātos reklāmas materiālus. Pirms pasākuma (laikā no 16.30-17.00) materiālus būs iespējams organizatoru ievietot iepriekš sagatavotās mapēs.

Jautājumiem: elina.valdmane@chamber.lv vai 29914668

19 Pagaidu aizsardzības līdzekļi intelektuālā īpašuma aizsardzības lietās: tiesu prakse un tendences. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Pagaidu aizsardzības līdzekļi intelektuālā īpašuma aizsardzības lietās:

tiesu prakse un tendences   

 

      Intelektuālā īpašuma aizsardzībā ir būtiski nodrošināt, ka esošs vai draudošs pārkāpums tiek pārtraukts un novērsts nekavējoties, negaidot lietas iztiesāšanu pēc būtības. Šajā sakarā 2007.gadā, ieviešot ES Direktīvu Nr.2004/48/EK “Par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu”, Civilprocesa likumā tika iekļauts jauns tiesiskās aizsardzības līdzekļa veids, kas attiecināms uz intelektuālā īpašuma aizsardzību – pagaidu aizsardzības līdzekļi. Kopš šiem grozījumiem Civilprocesa likumā ir izveidojusies zināma tiesu prakse, kas ļauj izdarīt secinājumus par apstākļiem un nosacījumiem, pie kādiem ir pamats prasīt pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanu.

Seminārā runāsim par:

1. Likumdošanas bāzi pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanai intelektuālā īpašuma tiesību jomā; un

2. Tiesu praksi pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanā.

Eksperts: Mārtiņš Gailis, ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināts advokāts, Intelektuālā īpašuma tiesību prakses grupas vadītājs.

M. Gailis specializējas intelektuālā īpašuma un konkurences tiesību jautājumos. Mārtiņam ir vairāk nekā 12 gadu juridiskā pieredze intelektuālā īpašuma tiesībās un konkurences tiesībās, pārstāvot klientus tiesās un iestādēs, tai skaitā Konkurences padomē un Patentu valdē. Kā Intelektuālā īpašuma prakses grupas vadītājs, Mārtiņš ir vadošais tiesvedības speciālists ar intelektuālā īpašuma tiesību strīdiem saistītās lietās, un ir pārstāvējis gan starptautiskos, gan vietējos klientus civillietās un administratīvajās lietās Latvijas tiesās, kā arī Patentu valdes Apelācijas padomē. Mārtiņš ir reģistrēts patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Latvijā un ES. 

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/TP_190917

 

20 Augstākais sasniegums nozarē - Tava IT saimniecība kā pakalpojums. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Augstākais sasniegums nozarē - Tava IT saimniecība kā pakalpojums

 

     Pēdējā 1 - 1,5 gada laikā plašajā pasaulē arvien vairāk tiek runāts par pilnīgi jaunu koncepciju – ITaaS jeb IT kā nomāts pakalpojums. Pats nosaukums jau vedina uz domu, ka tas ir par mākoņiem un ka tas ir, kas vairāk, kā tikai kārtējais veids, kā iepārdot, kādu tehnoloģiju, bet gan moderns risinājums, kā atrisnāt bez inevstīcijām, bez liekiem riskiem un uzreiz IT problēmas uzņēmumā. Seminārā aplūkosim šo tēmu no visiem aspektiem un sapratīsim, kas īsti ir ši ITaaS, ko tas dod, kam vajadzīgs un kam derīgs.

Seminārā runāsim par:

1)         IT saimniecības anatomija – klasiski, mākoņos un pēc tam

2)         Kā plānot IT risinājumu un tā ekspluatācijas vidi. Klasiski un mākoņos.

3)         Cik lielā mērā ir pielietojama ITaaS koncepcija

4)         Kādiem uzņēmumiem der šī koncepcija

5)         Kāds labums no ITaaS

6)         Kā un kad iespējams pāriet uz ITaaS

7)         Ieskats izmaksās

8)         Jautājumi un atbildes

 

Eksperts: HORTUS Digital direktors Didzis Šimis

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_200917

 

20 Būvniecības komitejas sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

1. Izmaiņas nodevā par Būvkomersantu reģistrāciju;

2. Par Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai
2016.-2020.gabam būvniecības sadaļas pasākumu aktualizēšanu;

3. Būvkomrsantu klasifikators;

4. EM Būvniecības padome, 22/08/2017.

5. Dažādi.

20 Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

Ēnu ekonomikas apkarošana – priekšlikumi, diskusija