Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmumu intereses un izaicinājumi prakšu vadībā

26 Uzņēmumu intereses un izaicinājumi prakšu vadībā
AC4SME

Diskusija tiek organizēta Erasmus + programmas projekta AC4SME ietvaros ar mērķi noskaidro:
- Kādēļ uzņēmums nodrošina jauniešiem prakses vietas, investējot šī procesa nodrošināšanā papildus laika un finanšu resursus;
- kādi ir iemesli, kāpēc uzņēmumi nepiedāvā jauniešiem prakses - kas iedrošinātu uzņēmumus uzņemt jauniešus un kas viņiem būtu nepieciešams, lai palielinātu prakšu vietu skaitu;
- kādas prasmes būtu nepieciešams uzņēmuma prakšu vadītājam, lai veiksmīgi vadītu praksi jaunietim;
- kas uzņēmumam būtu nepieciešamas no skolas un pārvaldības puses veiksmīgai prakšu vadībai.

Šī ir pirmā fokusa grupas diskusija un 2017.gadā laikā tiek plānotas vēl 2 šādas diskusijas. Diskusijā aicinām piedalīties uzņēmumus, kas jau piedāvā jauniešiem prakses vietas, gan tikai to vēl plāno darīt. 

Programma:
9:45 -10:00 Ierašanās un kafijas pauze 
10:00 – 11:45 Diskusija “Uzņēmumu intereses un izaicinājumi prakšu vadībā uzņēmumā” Moderators: Katrīna Zariņa (LTRK Politikas daļas vadītāja, Valdes locekle) 
11:45 – 12:00 LTRK projekti un to aktualitātes profesionālās izglītības jomā:
- EAPPREN projekta aktualitātes
- ECVET – Enterprise projekta aktualitātes 
Līga Ābola (ES projektu daļas vadītāja)

Īsumā par projektu AC4SME:
AC4SME ir starptautisks projekts kurā ir iesaistīti 12 partneriem no dažādām Eiropas valstīm. Projekta uzdevums ir veicināt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) piedāvāt jauniešiem prakses vietas, organizējot mentoru tīklu, kas palīdzēt un konsultētu MVU. Realizējot projektu tiks izstrādāti materiāli un attīstīti mentori tirdzniecības un rūpniecības kamerās Eiropā, tajā skaitā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Pievienotā vērtība partneru tīklā ir pieredzes apmaiņa starp valstīm, kur tirdzniecības un rūpniecības kameras jau sniedz šāda veida atbalstu uzņēmumiem. Paredzamās aktivitātes ir fokusa grupu diskusijas, mentoru apmācības, izstrādāt atbalsta rīkus un veicināt MVU interesi piedāvāt jauniešiem prakses. Projekta darbības periods 01.10.2016 – 30.09.2018 un to līdzfinansē Erasmus + programma. 

Reģistrēties: http://ej.uz/fokusadiskusija