Pārlekt uz galveno saturu

LTRK uzņēmēji lasīs lekcijas Latvijas augstskolās

LTRK uzņēmēji lasīs lekcijas Latvijas augstskolās

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir izveidojusi un uzsākusi augstskolu studentiem domātu projektu “Rītdienas uzņēmējs”, kura ietvaros LTRK biedri – uzņēmēji un nozaru profesionāļi Latvijas augstskolu studentiem  lasīs lekcijas, sniedzot praktiskas zināšanas par uzņēmējdarbību, tādējādi sekmējot jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un sagatavotu tos biznesa videi gan Latvijas, gan  starptautiskajiem tirgiem.

Atklāšanas pasākumā, kas notika šī gada 16. februārī, trīs augstskolas,  ar kurām pirmajā projekta posmā ir noslēgts sadarbības līgums - Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīgas Stradiņu universitāte (RSU) un Biznesa augstskola Turība (BAT),  pauda gandarījumu  par uzņēmēju iesaisti šāda veida projektā,  kas paplašinās iespējas jauniešiem jau studiju laikā  apgūt uzņēmējdarbībai  nepieciešamās zināšanas un sniegs ieguldījumu jaunu uzņēmēju un uzņēmumu rašanās potenciālam  Latvijā.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Starptautiskā Biznesa un ekonomikas katedras profesors Romāns Putāns komentē: ”Mūsdienu socio-ekonomiskajā rosībā arvien lielāka un lielāka nozīme tiek piešķirta reālistiskumam, praktiskumam. Ko man tas dos? Kāda nozīme, kāds labums? Ļoti praktiski. Augstākā izglītība joprojām ir ar augstu vērtību gan sabiedrībā kopumā, gan darba tirgū, biznesa vidē. Un arī tā mainās līdzi laikam - uz labu. Un visefektīvāk ir mainīties kopā. Izglītība ar zināšanām, izpratni, spēju mācīties un darba tirgus ar reālas pievienotas vērtības radīšanu - šajā sinerģijā ir potenciāls mūsu visu - ikviena, sabiedrības, uzņēmējdarbības, valsts labklājības uzturēšanai un celšanai. Strādājot kopā mēs būsim gudrāki, spējīgāki un laimīgāki cilvēki jēgpilnā un apstākļiem atbilstošā socio-ekonomiskajā rosībā”.

Arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)  Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne Elīna Gaile-Sarkane norāda,  ka universitāšu un nozares sadarbība vienmēr ir  svarīga nacionālās un globālās ekonomikas attīstībai, jo tā sekmē inovāciju, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi. “Ieguvēji šajā sadarbībā ir gan uzņēmēji, kuri kļūst konkurētspējīgāki, gan augstskolas, kas tādējādi nodrošina studējošo darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstību. Šajā mijiedarbībā ieguvēji ir visa sabiedrība kopumā. Pašlaik, kad augstākā izglītība un uzņēmējdarbības vide piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas, LTRK iniciatīva stiprināt universitātes un industrijas sadarbību ir savlaicīga, pārdomāta un uz kopīgu izaugsmi orientēta. Paldies LTRK  par aktivitāti “Rītdienas uzņēmējs”!

Savukārt Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe norāda, ka  Biznesa augstskola Turība vienmēr ir strādājusi pie tā, lai studiju programmu saturs būtu atbilstošs darba tirgus un uzņēmējdarbības vides aktualitātēm, tāpēc dažādu nozaru uzņēmēji piedalās gan studiju programmu izstrādē, gan vada lekcijas. “Projekts “Rītdienas uzņēmējs” ir loģisks turpinājums, lai studiju procesu vēl vairāk saistītu ar uzņēmējdarbības nozari un otrādi. Esam gandarīti, ka LTRK biedru vidū ir tik daudz uzņēmēju, kuri gatavi dalīties pieredzē un zināšanās, un ar nepacietību gaidām viņus lekcijās, šobrīd tiešsaistes formātā”.

LTRK uzņēmēji ir atvērti sadarbībai arī ir pārējām Latvijas augstskolām, projekta  “Rītdienas uzņēmējs” intereses gadījumā lūgums sazināties ar LTRK biedru attiecību daļas vadītāju Edgaru Ernstsonu.

E-pasts: edgars.ernstsons@chamber.lv  Tālr. Nr. 26 391 961