Pārlekt uz galveno saturu

LTRK PREZIDENTA Aigara rostovska uzruna: COVID-19 Latvijas tautsaimniecības kontekstā

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera LTRK prezidenta Aigara Rostovska uzruna par rīcību negatīvas ekonomiskās ietekmes mazināšanai COVID-19 izplatības kontekstā. 🎙

📢LTRK aicina nekavējoši rast risinājumu sekojošos jautājumos:

1) LTRK aicina apturēt un uz vienu gadu atlikt darbu pie nodokļu politikas caurlūkošanas, koncentrējot visus resursus jautājuma par infekcijas slimības izraisīto seku mazināšanu risināšanai. Sagaidāms, ka pat situācijai ar infekcijas slimības izplatību uzlabojoties, ekonomika būs cietusi vērā ņemamu lejupslīdi, tā rezultātā nodokļu politikas izmaiņas turpmākai ekonomikas izaugsmei būs jāizstrādā, ņemot vērā šādas lejupslīdes negatīvās sekas

2) Izveidot darba nespējas lapu apmaksas sistēmu, kas dalītu darba nespējas izmaksas starp darba devēju, darba ņēmēju un valsti. Vienlaikus aicinām izvērtēt iespēju neapmaksāt darba nespēju tiem darbiniekiem, kuri, neievērojot uzraudzības iestāžu aicinājumus, dodas ārpus valsts, īpaši uz infekcijas slimības skartajām teritorijām

3) Izstrādāt normatīvo aktu izmaiņas, kas pieļautu attālinātas kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces un biedrību un nodibinājumu biedru kopsapulces, tādējādi nodrošinot iespēju gada pārskatu apstiprināšanu organizēt, izmantojot attālinātos saziņas līdzekļus un izvairoties no paaugstinātas bīstamības situāciju radīšanas, vienuviet pulcējoties ievērojamam cilvēku skaitam

4) Izvērtēt nepieciešamību atlikt gada pārskatu iesniegšanas termiņu, nodrošinoties pret iespējamiem gada pārskatu iesniegšanas kavējumiem, kas saistīti ar darba devēju organizētiem piesardzības pasākumiem (karantīnām) un ierobežotām iespējām sasaukt dalībnieku sapulces vai biedru sapulces, kā rezultātā nav iespējams apstiprināt gada pārskatus

5) Izmantot likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzēto iespēju noteikt “nodokļu brīvdienas” uzņēmumiem, kuru darbību ievērojami skārušas infekcijas slimības negatīvās sekas

6) Izvērtēt iespēju uz laiku atcelt Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju 2. līmenī, daļēji resursus novirzot uzņēmumu naudas plūsmas problēmu risināšanai

7) Izdarīt grozījumus Darba likuma 68. panta pirmajā daļā, paredzot, ka darbinieks, kas veic virsstundu darbu, saņem piemaksu par virsstundu darbu ne mazāk kā 50 procentu apmērā

8) Skaidrot valsts institūciju redzējumu par infekcijas slimības izplatības ietekmi uz force majeure jeb nepārvaramās varas klauzulu izmantošanu vietējos un starptautiskos civiltiesiskos darījumos

9) Izveidot valsts institūciju un uzņēmēju operatīvās reaģēšanas grupu, kas regulāri sekotu ieviesto ārkārtas pasākumu ietekmei uz valsts ekonomiku

10) Izvērtēt iespēju rosināt Eiropas Komisijai atlikt direktīvu ieviešanas termiņu, lai izvairītos no iespējamu pārkāpuma procedūru ierosināšanas pret Latviju

11) Latvijas valdībai un parlamentam apņemties nevirzīt grozījumus normatīvajos aktos, kas šobrīd varētu īpaši negatīvi ietekmēt uzņēmējus, vienlaikus nodrošinot tādu politikas iniciatīvu virzību, kas būs svarīga ekonomisko izaicinājumu sekmīgai pārvarēšanai.

Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi, gaidīsim tos e-pastā info@chamber.lv