Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Ministru kabinetu neapstiprināt ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Ministru kabinetu neapstiprināt ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk -LTRK) aicina Ministru kabinetu neapstiprināt IZM sagatavoto konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” pirms nav notikusi padziļināta diskusija ar visām iesaistītajām pusēm.  

Katrīna Zariņa, LTRK valdes locekle: “Mēs saskatām vajadzību veikt uzlabojumus augstākās izglītības sistēmā, tomēr vienlaikus redzam, ka reformas procesam jābūt kvalitatīvam, datos balstītam, sasniedzamajiem rezultātiem ir jābūt skaidri definētiem un iezīmētiem ar indikatīvajiem rādītājiem. LTRK stingri iestājas pret augstākās izglītības iestāžu filiāļu slēgšanu, kas mazinās augstākās izglītības pieejamību reģionos, kā arī mums nav saprotama motivācija koledžu izslēgšanai no augstākās izglītības sistēmas.”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi konceptuālā ziņojuma projektu par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu, kas paredz it kā kompleksus strukturālos risinājumus augstākās izglītības un zinātnes nozares starptautiskajai konkurētspējai.

LTRK uzskata, ka IZM sagatavotais ziņojums pašreizējā redakcijā nav pietiekoši detalizēti sagatavots, pamatots un izdiskutēts. LTRK ir būtiski iebildumi pret ziņojumā minēto, kā piemēram, konkrētu indikatoru trūkumu, ar kuru palīdzību būtu iespējams vērtēt plānoto augstskolu reformu efektivitāti. LTRK uzskata, ka ziņojumā trūkst arī finanšu aprēķinu, kas pamatotu, piemēram, nepieciešamību kā vienu no atbilstības kritērijiem izmantot studējošo skaitu. Tāpat kritēriji internacionalizācijai attiecībā uz studentiem un ārvalstu akadēmisko personālu liecina par analīzes trūkumu IZM ziņojuma gatavošanā.

LTRK iestājas par reformu nepieciešamību izglītības sistēmā, kas paaugstinātu tās kvalitāti un konkurētspēju, tomēr uzskata, ka nav pamata reformas steigai, kas neatbilst nedz labai praksei, nedz labas pārvaldības principiem. LTRK ir sagatavojusi savu atzinumu un iesniegusi to Ministru kabinetam.

Plašāka informācija: Inese Raiba, Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja, tel. 26642131, Inese.Raiba@chamber.lv