Pārlekt uz galveno saturu

Iekšējās kontroles sistēmas metodika

Iekšējās kontroles sistēmas metodika

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu.

SIA”EiroVest” piedāvā visiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodiku „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”, kura tika atjaunota, ņemot vērā visas jaunās prasības, un, kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

Esam izstrādājuši lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku (uz 23. lpp.) ar šādiem pielikumiem:
1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Klienta riska novērtēšanas karte.
4. Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu.
5. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu.

SIA “EiroVest” atgādina, ka sākot ar 2019.gada 1.maiju visiem NILLTFNL likuma subjektiem (piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c.), jau esošo iekšējās kontroles sistēmu, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, jāpapildina ar vēl vienu jaunu sadaļu par sankciju riska pārvaldīšanu.

Esam izstrādājuši Iekšējās kontroles sistēmas metodikas papildinājuma paraugu – sadaļa par “sankciju riska novērtējumu”, saskaņā ar jaunā NILLTFNL likuma prasībām.

Plašāka informācija pieejama SIA "EiroVest" mājas lapā www.eirovest.lv sadaļā "Aktuāli"