Pārlekt uz galveno saturu

LTRK prezidents A.Rostovskis un ekonomikas ministrs R.Nemiro paraksta memorandu par sadarbību energoefektivitātes veicināšanas jomā

LTRK prezidents A.Rostovskis un ekonomikas ministrs R.Nemiro paraksta memorandu par sadarbību energoefektivitātes veicināšanas jomā

Ceturtdien, 18.aprīlī, Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis un ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro parakstīja memorandu par sadarbību energoefektivitātes veicināšanas jomā.

Šādu memorandu tika nolemts parakstīt, jo Latvija ir izvirzījusi ambiciozus energoefektivitātes uzlabošanas mērķus, paredzot sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu līdz pat 2030.gadam, tādējādi nepieciešams efektīvāk pārvaldīt un izmantot pieejamos resursus, nodrošinot uzņēmumu konkurētspēju, kā arī vides un sociālās atbildības veicināšanu.

Lai to sasniegtu, uzņēmumu līdz šim īstenotie energoefektivitātes pasākumi ir devuši būtisku ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā, pierādot savu efektivitāti, tādējādi uzsāktais darbs jāveicina arī turpmāk. Svarīgi šajos procesos iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas, tostarp LTRK, lai uzturētu patstāvīgu valsts un uzņēmēju dialogu un informācijas apmaiņu.

“Pēdējos gados energoefektivitāte kļuvusi ne tikai būtiska valstiskā mērogā, bet skar gandrīz ikvienu uzņēmumu, kas vēlas strādāt ilgtermiņa un domā par savu konkurētspēju. LTRK šāds memorands ir nozīmīgs, jo sekmēs gan Latvijas, gan Eiropas noteikto plānu izpildi, domājot arī par biznesa vidi un tās attīstību,” saka LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

Memorands paredz pastiprināt un veicināt LTRK biedru centienus energoefektivitātes un konkurētspējas uzlabošanā, kā arī vērtēt iespējas sagatavot vienošanās biedrības pārstāvēto nozaru uzņēmumu grupās. Būtiski arī, ka vienošanās iekļauj sevī informācijas apmaiņu par uzņēmumu jau ieviestajiem pasākumiem, rezultātiem un labo praksi, lai kopīgi strādātu pie energoefektivitātes finansēšanas instrumentiem esošajā un turpmākajos plānošanas periodos. Memorands tāpat paredz uzturēt savstarpēju dialogu Nacionālā enerģētikas un klimata plāna, kā arī energoefektivitātes jomas tiesiskā regulējuma izstrādē un ieviešanā.

Memorands tika parakstīts foruma “Energoefektivitātes veicināšana uzņēmumos” ietvaros, kas ietilpst projektā “EUREMnext”. To finansē ES fondu programma “Apvārsnis 2020”. Aktivitātes Latvijā ietver apmācību kursa “EUREM – Energopārvaldītājs uzņēmumā” bezmaksas pilotapmācību kursa organizēšanu uzņēmumiem, kā arī “EUREM” programmas pilnveidošanu un pielāgošanu Latvijas vajadzībām.  

 

 

MEMORANDS PAR SADARBĪBU ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMĀ