Pārlekt uz galveno saturu

5.aprīlī notika forums "Kā veicināt labvēlīgu uznēmējdarbības vidi Latvijas reģionos?"

5.aprīlī norisinājās forums "Kā veicināt labvēlīgu uznēmējdarbības vidi Latvijas reģionos?"

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) šī gada 5.aprīlī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, rīkoja forumu “Kā veicināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijas reģionos?”. Forumā savu viedokli par plānoto Administratīvi teritoriālo reformu (ATR) prezentēja vairāku nozaru publiskā un privātā sektora pārstāvji, norādot uz dažādajiem aspektiem, kas jāņem vērā, strādājot pie reformas īstenošanas. Forumā norisinājās arī divas paneļdiskusijas – “Administratīvās reformas fokuss – cilvēks, infrastruktūra, uzņēmējs?” un “Kā veicināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijas reģionos”.

Forumu ar savu runu atklāja LTRK Padomes priekšsēdētājs A.Rostovskis, kurš uzstājās ar īsu izvilkumu no LTRK nostājas saistībā ar ATR, proti, LTRK ieskatā reforma jāveic kontekstā ar pašvaldību finanšu motivācijas maiņu, pašvaldībām jāspēj efektīvāk piesaistīt uzņēmumus savā administratīvajā teritorijā, pašvaldībām jāpārskata savu izdevumu efektivitāte, jāveido vienots valsts pārvaldes iestāžu tīkls un jāveido īpašs tiesiskais regulējums Rīgas aglomerācijai.

 Foruma pirmajā daļā dalībnieki ar LTRK rīkotā foruma viesiem dalījās savos viedokļos par esošo reģionālo ekonomisko situāciju, attīstības izaicinājumiem, pašvaldību darbības efektīvitāti un pielnveidošanas iespējām ceļu tīklu attīstību, reģionālo politiku pēc 2020.gada, valsts iestāžu viedokli un iespējamajiem izaicinājumiem un citiem jautājumiem. Arī pašvaldību pārstāvošās organizācijas,  Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija, dalījās ar savu viedokli par to, kā un vai ATR veicinās uzņēmējdarbību reģionos. Foruma pirmā daļa tika noslēgta ar paneļdiskusiju “Administratīvās reformas fokuss – cilvēks, infrastruktūra, uzņēmējs?”, kas tika vērsta uz pašvaldību iesaisti reformā un nepieciešamībā optimizēt pašvaldību darbību, lai sasniegtu diskusijas fokusa mērķus.

Foruma otrajā daļā ar prezentāciju uzstājās Vides aizsardzības un reģionālās attīsības ministrijas (VARAM) ministrs Juris Pūce, kura pakļautībā esošā ministrija būs atbildīgā institūcija ATR īstenošanā. VARAM ministrs klātesošajiem norādīja, ka ATR ir izaicinājums visiem Latvijā, neatkarīgi no pārstāvētā sektora un nozares, taču vienlaikus reforma rada arī iespējas, kuras ir jāspēj izmantot pēc iespējas veiksmīgāk. J.Pūces ieskatā lielākajām pilsētām, sadarbojoties ar tām pieguļošajām lauku teritorijām, būtu jādarbojas vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā. Šāda sadarbība veicinātu izglītības iestāžu, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu, ceļa infrastruktūras un sabiedriskā transporta pakalpojumu efektīvu un racionālu sistēmu izveidi un uzturēšanu.

Forums tika noslēgts ar paneļdiskusiju “Kā veicināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijas reģionos”, kā ietvaros arī foruma apmeklētājiem bija iespēja uzdot paneļdiskusijas dalībniekiem sev interesējošos jautājumus. Šajā paneļdiskusijā tika aktualizēta pierobežas reģionu nozīme, tika runāts par to, kādi mērķi būtu jāizvirza, lai ilgtermiņā Latvija būtu starp attīstītākajām valstīm Eiropas Savienībā. Šī paneļdiskusija pierādīja, ka pastāv viedokļu atšķirība starp pašvaldībām, VARAM un uzņēmējiem, taču lielākajai daļai foruma un diskusija dalībniekiem ir skaidrs, ka pārmaiņas ir nepieciešamas, un pārmaiņām jāietver valsts iestāžu un pašvaldību optimizāciju, kas iekļauj gan izdevumu izvērtēšanu, gan finansēšanas avota izvērtēšanu, reģionu attīstību un izglītības sistēmas pārveidošanu.

LTRK pozīcija par ATR

 

Foruma dalībnieku prezentācijas:

Latvijas reģionu ekonomikas situācijas fotogrāfija
Reģionu attīstības izaicinājumi demogrāfisko un ekonomisko pārmaiņu ietekmē
Latvijas Pašvaldību savienības redzējums par administratīvi teritoriālo reformu
Pašvaldību darbības efektivitāte un tās pilnveidošanas iespējas
Konkurences neitralitātes principa ievērošana pašvaldību uzņēmējdarbībā
Publisko pakalpojumu pieejamība un digitalizācija
NMPD attīstības iespējas un izaicinājumi
Latvijas Reģionālā politika pēc 2020.gada
Latvijas ceļu tīkla attīstība mūsdienu prasībām
Kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveide un izglītojamo telpiskās mobilitātes attīstība
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas redzējums uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos
Ceļš uz viedo pilsētu. Investīcijas un ieguvumi
EK ziņojums par Latviju: Produktivitātes reģionālā dimensija Latvijā
Latvijas iedzīvotāju mobilitāte
Administratīvi teritoriālā reforma - izaicinājumi, kas rada iespējas

 

 

Foruma foto - šeit.