Pārlekt uz galveno saturu

LTRK fokusa grupas diskusijā konstatē, ka trūkst vienotas platformas uzņēmējiem par prakses vietu atbalstu

LTRK fokusa grupas diskusijā konstatē, ka trūkst vienotas platformas uzņēmējiem par prakses vietu atbalstu

 

1

 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) trešdien, 21.februārī, rīkoja fokusa grupas diskusiju starp profesionālajām vidusskolām un uzņēmējiem, lai identificētu problēmas prakšu nodrošināšanā, kur tika konstatēts, ka trūkst vienotas platformas visas informācijas saņemšanai vienuviet par dažādiem projektiem, kas tiek realizēti valsts un Eiropas Savienības fondu ietvaros.

 

Diskusiju, kuras nosaukums bija “Kvalitatīvas prakses uzņēmumos – iespējas un izaicinājumi”, LTRK rīkoja ar mērķi, lai iepazīstinātu ar aktuālajiem projektiem par prakses vietu nodrošināšanu, atbalstu uzņēmējiem, piedāvājot šādas vietas, kā arī sadarbības iespējas ar profesionālās izglītības iestādēm. Ar prezentācijām uzstājās kā uzņēmēju organizācijas, tā arī valsts iestādes, klātesot gan uzņēmējiem, gan arī atbildīgās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem.

 

Galvenie secinājumi bija, ka pašreiz informācija ir pieejama ļoti izklaidus jeb tā ir jāmeklē pie katras organizācijas vai iestādes, kas realizē kādu no projektiem. Tādēļ uzņēmēji aicināja izveidot vienotu platformu, kur pamatā būtu redzamas visas aktualitātes, regulāri informējot arī par jaunumiem un papildinājumiem. Vairāku kompāniju pārstāvji pauda, ka prakses pašreiz nodrošina uz brīvprātības pamatiem nemaz nezinot, ka par studentu vai skolēnu apmācību iespējams iegūt papildfinansējumu. Tāpat arī tika diskutēts par to, ka tās ir samērā sadrumstalotas jeb paredzētas tikai atsevišķu nozaru vai arī tikai maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas, protams, apgrūtina piedalīties lieliem komersantiem atbalsta saņemšanā.

 

Diskusijā arī izskanēja doma par to, ka uzņēmēji ir samērā aizņemti un noslogoti, tādēļ tieši vidējās profesionālās izglītības iestādēm būtu jābūt tām, kas uzrunā tos prakses vietu nodrošināšanai, kā arī sagatavo visus nepieciešamos materiālus, tādējādi abām pusēm nodrošinot kvalitatīvu saziņu, komunikāciju un projekta vadību.

 

Lai veiksmīgi attīstītu ideju par uz praktisku iemaņu apgūšanu līdztekus teorijas apguvei, noteikti jādomā arī par jauniešu motivāciju, kā arī pasniedzēju apmācīšanu tā, lai viņi vēlētos sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem. Diskusijas dalībnieki arī vienojās, ka prakšu vietu skaits tuvākajā laikā visdrīzāk pieaugs, jo darbaspēka problēma kļūst arvien aktuālāka, tādēļ darba dēvēji būs ieinteresēti savu potenciālo darbinieku apmācīt pēc iespējas ātrāk jeb jau skolas laikā, lai pēc tam nodrošinātu arī darba vietu.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera caur dažādiem Eiropas Savienības fondiem aizvien aktīvāk sāk sniegt atbalst uzņēmumiem ar mērķi palielināt profesionālās izglītības prakšu kvalitāti un vadību uzņēmumos. Tiek izstrādāta e-apmācību platforma prakšu vadītājiem, prakšu vadības rīki un tiks organizētas apmācības uzņēmumu prakšu vadītājiem. Pievienotā vērtība ir, ka atbalstu var saņemt gan lielie, gan mazie un vidējie uzņēmumi.

 

Diskusija tika rīkota projekta AC4SME ietvaros, kur iesaistīti 12 partneri no dažādām Eiropas valstīm. Projekta uzdevums ir veicināt mazos un vidējos uzņēmumu piedāvāt jauniešiem prakses vietas, organizējot mentoru jeb ekspertu un profesionāļu tīklu. Projekta tiek realizēts laika posmā no 01.10.2016. līdz 30.09.2018. un to līdzfinansē Erasmus+ programma.