Pārlekt uz galveno saturu

Kopsavilkums pēc diskusijas “Tiesību aktu skaidrošana un piemērošana: uzraugošo iestāžu prakse Latvijā”

Kopsavilkums pēc diskusijas

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis par to, ka dažāda veida vadlīnijas kopumā ir labs risinājums, lai sekotu pieejai “konsultē vispirms”.

 

Diskusijas dalībnieki norādīja uz vadlīniju izpratnes atšķirībām, proti, tās var būt kā:

  • tiesību aktu prasību skaidrojumi, kas sniegti skaidrojošas vēstules vai infografikas veidā;
  • vai kā likumdevēja apsvērumu un mērķu apskats, tos aplūkojot vienkāršu piemēru veidā;
  • kā arī regulatīvas instrukcijas (ieteikumi), kuri tekstuāli veidoti kā iekšējie normatīvie akti;
  • Arī metodiskie materiāli būtu atzīstami par vadlīnijām.

 

Tieši instruktīva rakstura vadlīniju gadījumā būtu jāveic pasākumi, lai veicinātu izpratni un tiesisko kultūru par to, ko šāda veida dokumentos drīkst vai nedrīkst rakstīt, atgādinot arī to, ka Valsts pārvaldes iekārtas likumā sākotnēji bija mehānismi, kā ierobežot negatīvu praksi, tomēr, iespējams, pārsteidzīgi tika svītroti.

 

Diskusijā tika norādīts uz nepieciešamību tiesību aktus skaidrot vienveidīgi, kā arī pašiem komersantiem būt uzmanīgiem, kādreiz neskaidra likuma skaidrošanai neizvēlēties ceļu, kad uzraugošajai iestādei ar komersantu asociāciju piekrišanu vadlīnijās tiek lūgts noteikt vairāk, nekā to šī iestādei drīkstētu. Komersantu vēlme nav tiesāties, jo tas pēc būtības viņu biznesam kaitē, tādēļ principa “konsultē vispirms” ieviešana ir apsveicama, tomēr vienlaikus jānodrošina, ka tas netiek izmantots arī ļaunprātīgi.

 

Diskusijas izskaņā LTRK ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem vienojās, ka uzsāks kopīgu darbu, lai izveidotu metodiskos noteikumus (norādījumus) uzraugošajām iestādēm, ar kuru Tieslietu ministrija noteiktu labo un slikto praksi vadlīniju izstrādē tieši no tiesiskā skatpunkta. Tas mazinās riskus, ka instruktīvu vadlīniju gadījumā uzraugošās iestādes var pārsniegt tai noteiktās pilnvaras vai pat var pārkāpt tiesību principus.

 

Uzņēmēji arīdzan atzinīgi vērtēja priekšlikumu, ja starp nozari un uzraugošo iestādi veidojas strīds par vadlīniju atbilstību normatīvajiem aktiem, var tikt lūgts arī Tieslietu ministrijas skaidrojums par to atbilstību tiesību principiem.

 

Skatīt prezentāciju ŠEIT