Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmēji rosina pienākumu uzraugošo iestāžu izdotās vadlīnijas saskaņot ar Tieslietu ministriju

aptauja

Lielākā daļa jeb 90% uzņēmēju ir saskārušies ar situāciju, kad uzraugošās iestādes Latvijā interpretē un dažādi piemēro normatīvos aktus, liecina Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras uzņēmēju aptaujas dati. Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts darba inspekcija ir trīs iestādes, kuras uzņēmēju ieskatā visbiežāk īsteno šādu praksi.

Aptaujas dati arīdzan parāda, ka vairāk nekā puse jeb 57% respondentu uzskata, ka uzraugošo iestāžu izdotās vadlīnijas palīdz uzņēmējiem organizēt darbu. Vienlaikus vērtējot to kvalitāti, 49% uzņēmēji norādīja, ka tās to ieskatā nav juridiski korekti sagatavotas. Lai noteiktu vienotus kvalitātes standartus, lielākā daļa jeb 80% uzņēmēju rosina noteikt uzraugošajām iestādēm pienākumu vadlīnijas pirms to izdošanas saskaņot ar Tieslietu ministriju.

“Ik dienu strādājot ar uzņēmējiem pie vides sakārtošanas jautājumiem, nākas saskarties ar situāciju, kad, lai arī likumi un noteikumi visiem ir vienādi, dažādas iestādes tos interpretē un piemēro atšķirīgi. Šajā situācijā vienīgais instruments, lai uzņēmēji varētu aizstāvēt savas tiesības, ir vēršanās tiesā, kas Latvijā joprojām ir dārgi un laikietilpīgi. Līdz ar to efektīvs risinājums būtu kvalitātes kontrole, ko īstenotu Tieslietu ministrija," norāda LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Saskaņā ar LTRK uzņēmēju aptaujas datiem 74% respondenti ir informēti par valsts pārvaldes sadarbības principu “Konsultē vispirms”. Uzņēmēju ieskatā, vislabāk šo principu piemēro Valsts darba inspekcija, Datu valsts inspekcija un Valsts ieņēmumu dienests.  “LTRK stratēģiski un aktīvi veic biedru izglītošanu un «Konsultē vispirms» principa ieviešanas skaidrošanu un popularizēšanu publiskos pasākumos, diskusijās, intervijās un īpaši paredzot sadaļas reģionālajos biznesa forumos – Jēkabpilī, Tukumā, Daugavpilī un citur,” skaidro J.Endziņš. 

LTRK uzņēmēju aptauja tika veikta šā gada novembrī. Tajā piedalījās 84 uzņēmēju pārstāvji no dažādām nozarēm.