Pārlekt uz galveno saturu

Azerbaidžānā uzsākts projekts par konkurētspējas palielināšanas ne-naftas ražošanas nozarēs

Development of competiveness in key non-oil manufacturing sectors of the economy of the Republic of Azerbaijan

Konkurētspējas palielināšana ne-naftas ražošanas nozarēs Azerbaidžānā caur nozaru asociāciju attīstību” atklāšanas pasākums.

Projektu finansē Eiropas Savienība, un to īsteno Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK). Kā projekta labuma guvējs ir uzskatāma Azerbaidžānas Republikas Ekonomikas ministrija. Projekta kopējais budžets ir 559 530 Eiro. Projekta darbības laiks ir 2 gadi.

 Projekta atklāšanas pasākuma laikā uzrunas sniedza Azerbaidžānas Republikas Ekonomikas ministra vietnieks Niyazi Safarov, Latvijas Republikas vēstnieks Azerbaidžānas Republikā V.E. Juris Maklakovs un Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Jeroen Willems, kā arī pārstāvji no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas, Eurochambres, LTRK un citi. Pasākuma laikā tika prezentēta esošā nozaru situācija Azerbaidžānā, gan Latvijas, gan Eiropas labās prakses piemēri nozaru asociāciju un publiskā – privātā dialoga veidošanā.

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt konkurētspēju Azerbaidžānas Republikas ekonomikas nozīmīgākajās ražošanas nozarēs, kuras nenodarbojas ar naftas ražošanu, kā arī pastiprināt publisko un privāto dialogu (PPD) starp izvēlēto ražošanas nozaru sektoriem.

Lai sasniegtu mērķus, projekts tiks koncentrēts uz četrām galvenajām rezultāta zonām:

  1. Nodrošināt profesionālu uzņēmējdarbības asociāciju izveidi un darbību izvēlētajās nozarēs;
  2. Veikt iepriekšējas izpētes studijas izvēlētajās eksperimentālajās ražošanas nozarēs;
  3. Piedāvāt izmaiņas atbilstošajos tiesību aktos, lai nodrošinātu efektīvāku tirgus ekonomikas darbību;
  4. Uzlabot un pilnveidot prasmes starp projekta publiskajiem un privātajiem partneriem, lai attīstītu PPD un labas uzņēmējdarbības praksi.

Projekts atbalsta Azerbaidžānas Republikas valdības darbību, kas vērsta uz tās tautsaimniecības dažādošanu un izaugsmi, kas kļuvusi par vienu no svarīgākajām valdības darbības jomām, ņemot vērā uz naftas un gāzes tirgus aprites lejupvērsto ciklu. Savukārt, Eiropas Savienības dalībvalstīm šī ir lieliska iespēja iegūt un dalīties ar pieredzi tautsaimniecības jomā, tādējādi izveidojot ilgtermiņa kontaktus biznesa attīstībai gan Azerbaidžānā, gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā. Papildus projekts dod iespēju attīstīt ciešu sadarbību starp Azerbaidžānas un Latvijas valstīm.

Development of competiveness in key non-oil manufacturing sectors of the economy of the Republic of Azerbaijan

eu-logo