Pārlekt uz galveno saturu

PVN riska diagnostika

SIA Leinonen piedāvā PVN riska diagnostikas pakalpojumus. Pakalpojums ietver pēc komersanta izvēles jebkura viena mēneša PVN deklarācijas pārbaudi, kuras laikā tiek novērtēta nodokļa atbrīvojuma, samazinātās un 0% likmes piemērošana, t.sk. izskatīti klienta attaisnojuma dokumenti, priekšnodokļa deklarēšana, PVN reversās kārtības piemērošana un citi ar papildus nodokļa maksājumu risku saistīti jautājumi.

PVN riska diagnostikas rezultāti tiek apkopoti tabulā, norādot problēmu (risku), riska novērtējumu naudas izteiksmē, atbilstošo PVN tiesību normu un rekomendācijas riska novēršanai.

PVN diagnostika tiek veikta un rezultātu apkopojums tiek sagatavots divu nedēļu laikā pēc pakalpojumu līguma parakstīšanas.

Standartcenas:
- ja pārbaudei pakļautā mēneša neto apgrozījums nepārsniedz 200 000 EUR - pakalpojuma standartcena ir 400 EUR plus PVN,
- ja pārbaudei pakļautā mēneša neto apgrozījums ir no 200 001 līdz 700 000 EUR - pakalpojuma standartcena ir 600 EUR plus PVN,
- ja pārbaudei pakļautā mēneša neto apgrozījums ir no 700 001 līdz 1 500 000 EUR – pakalpojuma standartcena ir 950 EUR plus PVN.

Ja pārbaudei pakļautā mēneša neto apgrozījums pārsniedz 1 500 000 EUR, par cenu un atlaides apmēru vienojas atsevišķi.

Lūdzam sazināties ar Inu Spridzāni, Konsultācijas nodaļas vadītāju tel. 67358635, e-pasts: ina.spridzane@leinonen.lv