Pārlekt uz galveno saturu

PAVEIKTAIS

LTRK paveiktais uzņēmējdarbības vides uzlabošanai:

 • Papildu risinājumi un iespējas sezonāla rakstura elektroenerģijas lietotājiem (Regulatora 27.marta lēmums, kurš stājās spēkā šī gada 1. aprīlī: "Izmaiņas SPRK Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem"); 
 • Uzlabota koncepcija par Padziļinātās sadarbības programmu (Balto sarakstu), padarot to draudzīgāku & pievilcīgāku uzņēmējiem (Februāris, 2018);
 • Projektu iesniegšanas termiņa pagarinājums atbalsta programmā uzņēmējiem “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” (Februāris, 2018); 
 • Samerīguma un uzņēmēju interešu nodrošināšana, saskaņojot vadlīnijas "Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem" (novembris 2017- februāris 2018);
 • Panākts samērīgs risinājums pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem automobiļiem un taksometriem starpā, (Janvāris, 2018);
 • Atcelts 10 dienu aizliegums transportlīdzekļu atsavināšanas kārtībā par tādiem transportlīdzekļiem, kas tiek iegādāti no to izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā un/vai iegādāti izmantojot līzinga kompāniju finansējumu. (Decembris, 2017);
 • Apturēta iecere pārdalīt visus veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus tikai valsts un pašvaldības ārstniecības iestādēm, izslēdzot no valsts iepirkuma iespējām privātos medicīnas pakalpojumu sniedzējus (Decembris, 2017); 
 • Uzlaboti nosacījumi vienmērīgāka un samērīgāka finansējuma sadalei atbalsta programmā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (septembris, 2017); 
 • Nostiprinājumu lūgumu iesniegšanas kārtības maiņa Zemesgrāmatā (augusts, 2017);
 • Tiek apstiprināta Nodokļu politikas reforma, ar kuru tiek atcelta UIN likme uzņēmumā reinvestētajai peļņai (27.07.2017);
 • Parakstīts sadarbības memorands ar Ministru kabinetu par „Konsultē Vispirms” ieviešana valsts iestādēs (15.06.2017);
 • Ievērojami paplašināts speciālistu loks sarakstā ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums un kurās darbā LR var tikt uzaicināti ārzemnieki (paredzot atvieglotu kārtību);  
 • Noslēgts sadarbības līgums starp LTRK un VID, paredzot darbību kas veicinātu sadarbību starp uzņēmējiem un VID (05.2017);
 • Mazāks administratīvais slogs un lielāks caurspīdīguma princips publisko iepirkumu jomā (01.03.2017);
 • Nodibināta LTRK Finanšu sektora attīstības komiteja (02.2017);
 • Nodokļu atlaides uzņēmumam par darbinieku nodrošināšanai ar ēdināšanu (21.01.2017);
 • Jauno prasību Kases aparātu ieviešanas termiņa pagarināšana (01.01.2017);
 • LTRK – TSP vadošā organizācija 2017.gadā (2017);
 • Iesniegta prasība Satversmes tiesā par valdes locekļa atbildības normu likumā par Nodokļiem un nodevām atcelšanu (11.2016);
 • Apturēta Latvijas Zvērinātu notāru padomes iniciatīva par obligātā notariālā akta ieviešanu pie visiem darījumiem ar nekustāmo īpašumu (10.2016);
 • Konkurences likuma, izmeklēšanas darba apjomu un komersantu interešu līdzsvara panākšana (06.2016);
 • Apturēta VID iniciatīva par uzņēmuma izslēgšanu no PVN reģistra, ja uzņēmums neveic saimniecisko darbību ilgāk par trīs mēnešiem (05.2016);
 • Reversā PVN maksāšanas ieviešana elektrotehnikai (16.04.2016);
 • Panākta vienkāršota un paātrinātā atļaujas saņemšana āra kafejnīcām Rīgas Pašvaldībā (04.2016);
 • UIN atlaižu piešķiršana informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumiem, paredzot atbalstu datu un serveru centru darbībai (02.2016);
 • UIN atlaides, kā arī stimuli "lielajiem" investīciju projektiem, pētniecībai un attīstībai (02.2016)
 • Uzņēmējiem nozīmīgu nosacījumu atvieglošana Kompetences centru programmā (01.2016);
 • Solidaritātes nodokļa atcelšanu (01.01.2016);
 • Grozījumi Profesionālās izglītības likumā panākot obligātu Konventu izveidi profesionālās izglītības iestādēs (01.2015);
 • Šķīrējtiesas regulējuma uzlabojumi, t.sk. dibināšanas ierobežojumi (10.01.2015);
 • Atbalsts eksporta veicināšanas instrumentu izstrādē Krievijas embargo skartajiem uzņēmumiem (10.2015);
 • Akcija “Latvijas labums” apvieno jau gandrīz 100 uzņēmumus (06.2014)
 • Darbaspēka jeb IIN nodokļa samazinājum (01.2013);
 • Starpposmu dividenžu ieviešana (05.2013);
 • Reversās PVN maksāšanas ieviešana būvniecībā (01.2012);
 • Termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana ārvalstniekiem, ja tie izdara investīcijas uzņēmējdarbībā, radot jaunas darbavietas un maksājot nodokļus (06.2010);
 • Mikrouzņēmumu statuss (01.2010);
 • PVN sliekšņa paaugstināšana no 14’0228 euro uz 49’800 euro (uzņēmuma apgrozījums gadā) (01.2011)
 • Lētāka SIA dibināšana (no 1 euro) (01.09.2010);