Pārlekt uz galveno saturu

REĢIONĀLĀS PADOMES

Reģionālās padomes būtība ir pārstāvēt LTRK biedru intereses attiecīgajā reģionā dažādās nozarēs un interešu jomā. Reģionālo padomju sēdes ir atvērtas dalībai visiem biedriem, kas vēlas piedalīties un iekļaut aktuālos jautājumus LTRK darba kārtībā.

Reģionālā padome:

  1. Sagatavo priekšlikumus LTRK īstenojamai komercdarbības politikai;
  2. Ierosina jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās;
  3. Nosaka LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā reģionā;
  4. Nepieciešamības gadījumā veido attiecīgā reģiona darba grupas konkrētu jautājumu sagatavošanai;
  5. Sagatavo lēmumu projektus par LTRK nostāju attiecīgā reģiona jautājumos.

LTRK darbojas šādas Reģionālās padomes:

1. Rīgas reģionālā padome

 

2. Vidzemes reģionālā padome

3. Zemgales reģionālā padome

4. Latgales reģionālā padome

5. Kurzemes reģionālā padome

 

Skatīt: LTRK Reģionālo padomju darba reglamentu