Pārlekt uz galveno saturu

VALSTS ATBALSTS UZŅĒMUMIEM

Valsts atbalsts uzņēmumiem

 

Atbalsta pasākumi uzņēmumiem  COVID-19 ekonomisko seku ierobežošanai

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina iepazīties ar kopīgiem spēkiem esam panāktajiem atbalsta rīkiem uzņēmumiem. 

Skatīt vairāk

 

Atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ekonomisko seku pārvarēšanai

Latvijas Tirdzniecīas un rūpniecības kamera aicina iepazīties ar pieejamo atbalstu nozarēm, pieejamajiem ekonomikas atbalsta pasākumiem un pieejamo sociālo nodrošinājumu.

atbalsts

Darba nespējas lapas

Noteikta īpaša slimības pabalsta izmaksas kārtība Covid-19 epidēmijas gadījumā, sniedzot atbalstu darba devējiem darbnespējas lapas apmaksas nodrošināšanā. Ja darbiniekam no šī gada 22.marta līdz 30.jūnijam saistībā ar Covid-19 saslimšanu vai atrašanos karantīnā būs izsniegta darbnespējas lapa, slimības pabalstu piešķirs un izmaksās par laiku no darbnespējas otrās dienas. Slimības pabalstu piešķirs 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Noteikts, ka šādā gadījumā izsniedzama darbnespējas lapa B, ko apmaksā valsts. Attiecībā uz slimības pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu, izmaksas periodu un pārmaksu spēkā būs līdzšinējā kārtība.

Gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājums

Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” paredz, ka kapitālsabiedrības ir tiesīgas gada pārskatu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz Gada pārskatu un kosolidēto gada pārskatu likums, bet biedrības un nodibinājumi gada pārskatu var iesniegt līdz 2020.gada 31.jūlijam. Aicinām iepazīties ar Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu saistībā ar gada pārskata iesniegšanas termiņa izmaiņām.

Nodokļu brīvdienas

Šobrīd VID vadība aicina nodokļu maksātājus izmantot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, kurš nosaka, ka uzņēmumiem ir tiesības vērsties VID un lūgt pagarinājumu nodokļu samaksai, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā. Uzņēmumiem jāiesniedz EDS “Iesniegums samaksas termiņa pagarināšanai” un jānorāda iemesli – tie ir darbojošies uzņēmumi, kam paredzēts uzņemt viesus un veikt rezervācijas. Vērtēs arī iepriekšējo nodokļu samaksas vēsturi. Katru gadījumu izskata individuāli.

Izmaiņas NĪN nomaksas termiņos

Informējam, ka atbilstoši likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 4.pants nosaka pašvaldību tiesības 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

 

atbalsts

 

VID sagatavotie metodiskie un informatīvie materiālie par nepieciešamajām darbībām pieejami ŠEIT

 

VID mājas lapas COVID-19 sadaļā ievietotas divas jaunas veidlapas: “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (Covid-19)” un "Iesniegums nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā).

Eksporta kredītu garantijas COVID-19 - kādas ir izmaiņas?

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina iepazīties ar eksporta kredītu garantijas izmaiņām COVID-19 kontekstā.

Skatīt

Uzņēmumu komandējumi ārkārtējās situācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, satiksmes ministrs var izdarīt izņēmumus, piešķirot atļaujas izpildīt starptautiskos pasažieru pārvadājumus ārkārtējās situācijas laikā, kad atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu.

LIAA sniedz atbalstu komersantiem, kuru darbiniekiem nepieciešams atgriezties Latvijas Republikā, kā arī komersantiem, kuriem pasūtījumu izpildei nepieciešams nosūtīt darbiniekus darbam uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai ievest ārvalstu darbiniekus Latvijas Republikā.

LIAA aicina tos komersantus, kam nepieciešama darbaspēka migrācija, aizpildīt anketu. Pēc informācijas apstrādes par uzņēmumu plānotajiem komandējumiem, informācija tiks nodota pārvadātājiem, lai varētu ar tiem vienoties par reisu organizēšanu.

Papildu informācija pieejama ŠEIT.

Covid-19 iepirkumi

Saskaņā ar š.g. 2.aprīļa Ministru kabineta lēmumu turpmāk Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu centralizētos iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām veic Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Informācija par šobrīd nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem pieejama šeit.

Seminārs par individuālo aizsardzības līdzekļu ražošanu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra tuvākajā laikā organizēs semināru par individuālo aizsardzības līdzekļu (sejas aizsargmasku) ražošanu. Interesenti aicināti pieteikties, rakstot uz e-pastu maija.helde@liaa.gov.lv. Seminārs notiks video konferences formātā.

 

Atbalsta instrumenti individuālo aizsardzības līdzekļu ražošanai Latvijā

Publisko personu organizētajos iepirkumos varēs iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, kam nav uzsākta vai pilnībā pabeigta atbilstības novērtēšanas procedūra un kuras nav marķētas ar CE marķējumu, ja tiek izpildīti visi šie nosacījumi:
1. preces ražotas saskaņā ar piemērojamiem Eiropas standartiem vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām tehniskām specifikācijām, kas nodrošina atbilstošu drošuma līmeni kā piemērojamie Eiropas standarti;
2. pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēju iesniegtajiem pierādījumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem vai Veselības inspekcija attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm ir atzinusi šo preču atbilstību;
3. preces tiek iepirktas, lai ierobežotu COVID-19 vīrusu un novērstu tā tālāku izplatīšanos, un šīs preces nenonāk tirdzniecībā.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA ir radusi risinājumu, lai arī turpmāk varētu sniegt atbalstu ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (sertificēšanai) ERAF projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001 ietvaros.
Ir pieņemti grozījumi par atbalsta finansējuma pārdali un atbalsta intensitāti, kas skar ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanu (sertificēšanu). Ar Grozījumiem papildus pārdalītais finansējums 200 000 EUR) apmērā ir paredzēts tikai atbalstam ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (sertificēšanai).
Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Ārvalstu ieviestie ierobežojumi

Ārlietu ministrija ir publicējusi ārvalstu ierobežojumus saistībā ar Covid-19, kas tiek pastāvīgi papildināti un atjaunoti. Apkopotais saraksts ir pieejams šeit.

 

04.06.2020. Valdība apstiprina galvojuma līgumu ES atbalsta instrumenta SURE sākšanai

02.06.2020. COVID-19 krīzes pārvarēšanai 2,062 miljardi eiro tiks ieguldīti nozaru modernizācijā, infrastruktūras attīstībā un sociālajā aizsardzībā

28.05.2020. Valdība apstiprina COVID-19 likumprojektu pasākumiem un atbalsta mehānismiem pēc ārkārtējās situācijas

27.05.2020. EK nāk klajā ar aktualizētu priekšlikumu nākamajam ES daudzgadu budžetam un priekšlikumu Ekonomikas atveseļošanas instrumentam

22.05.2020. FM: Covid-19 krīze aptur 10 gadus ilgušo bezdarba kritumu

19.05.2020. MK apstiprina Latvijas iesaisti ES atbalsta instrumenta SURE uzsākšanai

19.05.2020. VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 24,6 miljonu eiro apmērā

19.05.2020. Valdība atbalsta priekšlikumus ES fondu finansējuma pārdalēm COVID-19 seku mazināšanai

18.05.2020. Pagarināts dīkstāves pabalsta pieteikšanas termiņš uzņēmumu darbiniekiem un paplašināts tā saņēmēju loks

13.05.2020. Latvija veic priekšdarbus ES atbalsta instrumenta SURE uzsākšanai 

12.05.2020. Eiropas Padomes Attīstības banka apstiprina aizdevumu Latvijai 150 miljonu eiro apmērā

12.05.2020. Finanšu ministrs Jānis Reirs: Darbs pie atbalsta pasākumu paplašināšanas turpinās

12.05.2020. VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 17,5 miljonu eiro apmērā

11.05.2020. Panākta vienošanās par nepieciešamību izstrādāt daļēju algu izmaksu kompensāciju mehānismu

08.05.2020. Pagarināts dīkstāves pabalsta termiņš uzņēmumu darbiniekiem un paplašināts tā saņēmēju loks

08.05.2020. VNĪ: MK precizētie kritēriji ārkārtas situācijas laikā ļaus būtiski palielināt atbalstīto nomnieku loku

08.05.2020. Eirogrupas sanāksmē pārrunās COVID-19 aktualitātes un tālāko rīcību ekonomikas atjaunošanai

07.05.2020. Pagarina dīkstāves pabalsta saņemšanas termiņu un paplašina saņēmēju loku

07.05.2020. Vidēji statistiskais dīkstāves pabalsta saņēmējs – jauna rīdziniece ar salīdzinoši nelielu algu

06.05.2020. Līdz aprīļa beigām VID izmaksājis dīkstāves pabalstus teju 8 miljonu eiro apmērā

05.05.2020. FM: Apstrādes rūpniecības attīstību lielā mērā nosaka ar Covid-19 saistītie ierobežojumi eksporta tirgos

05.05.2020. Uzņēmumi varēs atlikt aizdevuma pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem

30.04.2020. FM: Latvijas ekonomika jau pirmajā ceturksnī uzrādījusi spēcīgu kritumu

30.04.2020. Par 150 miljoniem eiro palielina pašvaldību aizņēmuma limitu COVID-19 seku mazināšanai

30.04.2020. Valdība apstiprina Latvijas Stabilitātes programmu 2020. – 2023. gadam 

30.04.2020. Izstrādātas vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā

30.04.2020. Pilnveidoti dīkstāves pabalsta piešķiršanas kritēriji COVID-19 krīzes skarto uzņēmumu darbiniekiem un pagarināts pieteikšanās termiņš

29.04.2020. FM: Martā palielinājusies pirmās nepieciešamības preču iegāde, bet pārējo preču mazumtirdzniecībā spēcīgs kritums

29.04.2020. FM: Martā jūtama Covid-19 ietekme uz nodokļu ieņēmumiem

29.04.2020. Atbalstīti priekšlikumi ES fondu finansējuma pārdalēm COVID-19 seku mazināšanai 

29.04.2020. Privātpersonas varēs hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus atlikt līdz gadam, līzinga un patēriņa kredīta - līdz sešiem mēnešiem

28.04.2020. Pašvaldības varēs noteikt kritērijus nomas maksas atvieglojumiem uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām

28.04.2020. FM: Covid-19 ierobežošana ietekmēs nodokļu izpildi pašvaldību budžetā turpmākajos mēnešos

28.04.2020. VID mēneša laikā izmaksājis dīkstāves pabalstus 6,6 miljonu eiro apmērā

24.04.2020. FM sagatavojusi Latvijas Stabilitātes programmas projektu 2020. – 2023. gadam

24.04.2020. VNĪ: Šobrīd atbalsts, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu, sniegts 70 nomniekiem, turpinām pieteikumu skatīšanu

24.04.2020. VID izmaksās dīkstāves pabalstus arī pašnodarbinātajiem, kas turpina saņemt nelielus ienākumus kā nepilnas slodzes darbinieki

23.04.2020. Paplašina dīkstāves pabalstu saņēmēju loku un nosaka pabalsta apmēra zemāko robežu

21.04.2020. VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 4,8 miljonu eiro apmērā; saglabājas nemainīgas atbalstītākās nozares

20.04.2020. Pasaules Banka cīņai ar pandēmiju mobilizē atbalstu un aicina atlaist parādus nabadzīgākajām pasaules valstīm

15.04.2020. VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 3,5 miljonu eiro apmērā; izmaksas liecina par mazām algām pirms krīzes

14.04.2020. Apstiprināta Latvijas pozīcija ES fondu regulējuma grozījumiem COVID-19 seku mazināšanai

14.04.2020. FM: COVID-19 krīze neatceļ pienākumu nodrošināt atklātību par veiktajiem iepirkumiem

10.04.2020. Fitch prognozē Latvijas ekonomikas izaugsmi jau 2021. gadā

10.04.2020. Panākta vienošanās par ES līmeņa atbalsta pasākumiem COVID-19 radīto seku mazināšanai vairāk nekā 500 miljardu eiro apmērā

09.04.2020. Dīkstāves pabalstu saņēmēju loku paplašina ar valdes locekļiem

09.04.2020. Paredz atvieglot nosacījumus ziedojumu veikšanai krīzes situācijā

09.04.2020. Lielo uzņēmumu atbalstam veidos Pašu kapitāla fondu

09.04.2020. Valdība atbalsta ierosinājumu finansiāli atbalstīt krīzes skartas pašvaldību kapitālsabiedrības

09.04.2020. Finanšu ministrs Jānis Reirs: ZIB piešķir Latvijai aizdevumu COVID-19 ietekmes mazināšanai

07.04.2020. Valdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam

07.04.2020. Darba ņēmējs izteicis vēlmi atmaksāt saņemto dīkstāves pabalstu

06.04.2020. Valsts kase sekmīgi turpina resursu piesaisti starptautiskajos finanšu tirgos

06.04.2020. VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 5516 darbiniekiem; nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu saņēmuši 949 uzņēmumi

03.04.2020. VID izmaksās dīkstāves pabalstu COVID-19 krīzes skartajām pašnodarbinātajām personām

02.04.2020. Paplašina atbalsta saņēmēju loku dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām

02.04.2020. Valdība nosaka iespējas atbrīvot uzņēmējus no nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā

31.03.2020. Paplašina dīkstāves atbalsta saņemšanas iespējas

31.03.2020. Lemj par ES fondu projektu izdevumu līdzfinansēšanu COVID-19 ietekmē

30.03.2020. VID izmaksā dīkstāves pabalstu COVID-19 krīzes skarto uzņēmumu darbiniekiem

29.03.2020. Valdība paplašina drošības pasākumus COVID-19 ierobežošanai 

27.03.2020. Lems par ES fondu projektu izdevumu līdzfinansēšanu COVID-19 ietekmē

27.03.2020. ZIB pilnvarnieki aicina Banku maksimāli palielināt kreditēšanas apjomus uzņēmumiem COVID-19 krīzes laikā

26.03.2020. Valsts kase piesaista ilgtermiņa resursus starptautiskajos tirgos

26.03.2020. Valdība apstiprina kritērijus dīkstāves pabalsta un nodokļu brīvdienu saņemšanai ikvienas nozares uzņēmumam

25.03.2020. Finanšu ministrs Jānis Reirs: Vadības grupa strādā pie nākamā līmeņa atbalsta pasākumiem uzņēmējiem

25.03.2020. FM: Pirmajos divos mēnešos COVID-19 ietekme kopbudžetā vēl nav jūtama

25.03.2020. Sāk darboties VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

25.03.2020. Uzņēmēji no šodienas var pieteikties ALTUM atbalsta programmām

21.03.2020. Prezidents izsludina vienotu likumu visiem pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai

20.03.2020. Saeima apstiprina vienotu likumu visiem pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai

20.03.2020. Bankas sniedz papildu atbalstu COVID-19 radīto seku skartajiem uzņēmējiem un klientiem

19.03.2020. Valdība apstiprina vienotu likumu visiem pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai

19.03.2020. Valdība izskatīs vienotu likumu visiem pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai

17.03.2020. FM: Uzņēmējiem būs pieejams atbalsts gan nodokļu risinājumu, gan finanšu instrumentu veidā

16.03.2020. Valdība sniegs atbalstu uzņēmumiem un strādājošajiem