Pārlekt uz galveno saturu

Ekspozīcijas kurators

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

CENU APTAUJA

Latvijas paviljona EXPO2020 DUBAI Ekspozīcijas kuratora

PIETEIKŠANĀS BEIGUSIES. Rezultāti tiks paziņoti pretendeniem individuāli.

 

1. Iepirkuma priekšmets

Saskaņā ar 2018.gada 14.novembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un Ekonomikas ministrijas noslēgto līgumu par Latvijas dalības organizēšanu starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” LTRK ir uzdots nodrošināt visas nepieciešamās darbības, lai organizētu Latvijas dalību  starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai”, Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Tiek meklēts uzņēmums, kas ir reģistrēts LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un var veikt nepieciešamos darbus. Iepirkuma priekšmets ir Latvijas paviljona EXPO 2020 DUBAI ekspozīcijas kuratora pakalpojums. Kuratora uzdevums ir:

1) Kopējā ekspozīcijas vēstījuma formulēšana;

2) Latvijas uzņēmumu un inovāciju piemēru atlase;

3) Ekspozīcijas dizaina uzdevuma sagatavošana, ietverot atspoguļojamo saturu (informāciju), ieteikumi par izmantojamajiem medijiem un ekspozīcijas formu;

4) Ekspozīcijas pieredzes - skatītāja ceļa apraksts, ietverot dažādas auditorijas grupu intereses (potenciālais sadarbības partneris /plašu interešu Expo apmeklētājs / ģimene ar bērniem).

2. Pieteikumu iesniegšanas veids, datums un vieta

Elektroniski uz expo@chamber.lv.

Līdz 31.05.2019 plkst. 17:00

3. Līguma izpildes termiņš

 01.06.2019 – 01.09.2019

4. Kontaktpersona

 Ansis Egle, ansis.egle@chamber.lv, +37129237202

5. Iesniedzamie dokumenti

1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu un finanšu aprēķina principi

2) Tehniskais piedāvājums, kas ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai - Detalizēts ekspozīcijas dizaina uzdevums

3) Informācija par uzņēmumu, darbinieku skaits, lai pārliecinātos par uzņēmuma iespējām piegādāt nepieciešamos pakalpojumus noteiktā laika periodā

 

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas tiks vērtēts pēc šādiem kritērijiem:

  • Iesniegtais tehniskais piedāvājums
  • Iesniegtais finanšu piedāvājums
  • Pretendenta pieredze ekspozīcijas izveides projektos, piegādājot līdzīga rakstura pakalpojumus
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA ANKETA ŠEIT!

 

Sagatavoja:

Projekta EXPO Dubai 2020 vadītājs

Ansis Egle

24.05.2019.