Pārlekt uz galveno saturu

Jautājumi un atbildes

1)         Ko LTRK vēlas sasniegt ar dalību Expo?
 

Latvijas dalības EXPO uzdevumi ir šādi:

Atpazīstamība

 • Iepazīstināt AAE un reģiona sabiedrību ar Latviju -  uzņēmējdarbību, kultūru, zinātni, ekonomiku, sportu un veicināt Latvijas spontānu un pozitīvu atpazīstamību AAE un reģionā.

  Inovācija
   
 • Iepazīstināt paviljona apmeklētājus ar Latvijas inovāciju potenciālu, parādīt mūsu spēju konkurēt globālajā tirgū ar inovatīviem produktiem (dronu tehnoloģijas, datu risinājumi gudrajām pilsētām, neironu bāzēti mašīnmācīšanas algoritmi, virtuāla klīnika protēžu un ortožu pasūtīšanai, gudrie materiāli - pārklājumi, u.c. inovatīviem mobilitātes jomā strādājošiem Latvijas uzņēmumiem)
   

Eksportspēja
 

 • 2022.gadā kopējais preču eksports, neskaitot telefonus mobilo sakaru tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem, no Latvijas Republikas uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Saūda Arābiju, Irānu, Kuveitu, Irāku, Kataru, Omānu un Bahreinu (turpmāk-Līča valstis), salīdzinot ar 2017.gadu, pieaudzis vismaz par 20%;
   
 • Kopējais pakalpojumu eksports no Latvijas Republikas uz Līča valstīm 2022.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, pieaudzis vismaz par 30%;
   
 • Kopējās Apvienoto Arābu Emirātu uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā 2022.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, pieaugušas vismaz par 200%.

 

2)         Cik liels budžets ir plānots Expo organizēšanai un kā tas sadalās?

 

Maksimālais pieejamais finansējums ir 4.2 m EUR. Tas sadalās sekojoši: aptuveni 1.5 m EUR paredzēti paviljona izveidei, sākot ar metu konkursu, un beidzot ar tā demontāžu un nogādāšanu Latvijā; aptuveni 1.3 m EUR paredzēts paviljona satura, apmeklētāju pieredzes nodrošināšani; ap 700 k EUR paredzēti algām, nodokļiem un citām administratīvām izmaksām, vēl aptuveni 700 k EUR ir rezerves fonds neparedzētiem gadījumiem, kuru ceram neiztērēt.

 

3)         Kādas nozares interesē AAE?


            Investīciju projekti, pārtikas ražošana, loģistika, IKT un gudrās tehnoloģijas, medicīnas tūrisms, u.c.

 

4)         Vai ir reāli tikt galā ar visiem nepieciešamajiem darbiem noteiktajos termiņos?


Jā - pēc šobrīd mūsu rīcībā esošās informācijas ir iespējams paveikt darbus plānotajos termiņos.
 

5)         Vai plānots, ka uzņēmēji (dalībnieki) piedalās EXPO 2020 kā sponsori un atbalstītāji?


Jā - šobrīd notiek sarunas ar daudziem uzņēmumiem par sadarbību projekta realizēšanā. Šeit var izdalīt sekojošas iespējas:
Barteris - materiāli un uzņēmuma resursa izmantošana noteiktu funkciju veikšanai mūsu projektā.
Līdzfinansējums - atbalsts ekspozīcijas izveidei un citu izdevumu segšana.

 

6)         Kam jābūt iekļautam Latvijas paviljonā (telpas utt)?


Precīza informācija par nepieciešamajām telpām atrodama metu konkursa nolikumā.

 

7)         Kad jābūt gatavam risinājumam jau Dubaijā?


Latvijas paviljonam izveides grafiks ir sekojošs:

2019. gada 20. oktobris- shell un core jeb pamata struktūra

2020. gada 20. aprīlis - pabeigta apdare

2020. gada 20. septembris - paviljons ir gatavs darbam

2020. gada 20. oktobris - Pasaules izstādes EXPO 2020 DUBAI atklāšana

2021. gada 10. aprīlis - Pasaules izstādes EXPO 2020 DUBAI slēgšana

 

8)         Cik liels ir budžets, kas atvēlēts meta uzvarētājam?
 

Metu konkursa trim labāko darbu prēmēšanai kopā atvēlēts EUR 30 000, ieskaitot visus nodokļus. Pirmā vieta EUR 15000, otrā vieta EUR 10000, trešā vieta EUR 5000.
 

9)         Kāda ir tehniskā projekta specifikācija, kā notiek izskatīšana u.c.?

Tehniskā projekta specifikācija tiks sagatavota secīgi pēc īstenojamā meta izvēles.

 

10)      Kur pieteikties ar kreatīvām idejām un parādīt savu pieredzi?

 

Idejas ir noformējamas atbilstoši iepirkuma priekšmeta aprakstam (saite) un jāiesniedz līdz 17.12.2018. pl.13 LTRK. Atsevišķi prasības par pieredzi nav noteiktas, jo nevēlamies ierobežot idejas autorus.

 

11)      Vai tiešām vienas dienas laikā var noteikt atbilstošākos pretendentus pēc konkursa (17.dec.) beigām?

 

Jā - metu konkursa žūrija ir profesionāļi, kas spēj novērtēt idejas piemērotību realizācijai, iepazīstoties ar to pietiekami īsā laikā.

 

12)      Kas būs “kaimiņos” LV paviljonam?Latvijas paviljona kaimiņi ir Austrālija, Omāna, Slovākija.

 

13)      Kas notiks brīdī, kad zinās metu konkursa uzvarētāju? Kā tiks sadalīta nauda, termiņi utt.?
 

Pēc tam, kad tiks noteikti metu konkursa godalgotie piedāvājumi 2018. gada 18. decembrī, nākamais solis ir sarunu procedūra ar godalgoto piedāvājumu autoriem par iespējām realizēt šos projektus.

Paralēli tiks veikta aptauja starp būvniecības uzņēmumiem Latvijā un AAE, lai noskaidrotu šo ideju realizējamības potenciālu pieejamā budžeta apjomā.

Līdz 2018. gada 28. decembrim tiks noteikta tā ideja, kas tiks realizēta Pasaules izstādē EXPO 2020 DUBAI kā Latvijas paviljons.

 

14)      Kādi ir vērtēšanas kritēriji?

 

IEPIRKUMA 1.ETAPA (METU KONKURSA) NORISE UN NOSACĪJUMI Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, žūrijas locekļa profesionālo un personīgo redzējumu par piedāvātās ekspozīcijas idejas koncepcijas atbilstību Radošajam uzdevumam, izcilību un unikalitāti, kã arī ņemot vērā dalībnieka ekspozīcijas idejas īstenošanai. Žūrijas vērtējums par katru metu tiks paziņots. Žūrija izvēlēsies trīs labāk novērtētos metus, kurus sarindos secībā no 1. idz 3.vietai (godalgotas vietas).

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 28.02.2018. MK noteikumiem nr.104, kuru 31.punkta izpildei tiks sagatavots Žūrijas vērtējums: saņemto metu salīdzinājumu, norādot godalgoto metu un izvēlētā meta priekšrocības attiecībā pret katru iesniegto piedāvājumu.

 

15)      Vai jāprecizē dalībnieku sastāvu, kam jābūt komandā?Tas nav pats būtiskākais. Svarīgākais ir komandas darbs, kurā iesaistīti dažādu jomu speciālisti - dizaineri, arhitekti, grafikas dizaineri, būvniecības speciālisti, projektu vadītāji, producenti, citi speciālisti - pēc nepieciešamības, lai spētu paveikt uzdevumu.
 

16)      Kāda ir mērķauditorija – izstādes apmeklētāji, uzņēmēji, bērni, utt.?Latvijas paviljona apmeklētāji iedalāmi sekojošās grupās:

Oficiālās delegācijas, uzņēmēji, B2B
Izstādes pamata apmeklētāji - visplašākā sabiedrības daļa, t.sk. ģimenes ar bērniem

 

Kas nav mazsvarīgi - līdz šim ne visas valstis ir domājušas par bērnu piesaisti.

Šoreiz ieteicams padomāt tieši par piedāvājumu bērniem, jo mūsu pieredzē līdz šim tieši bērniem radīts piedāvājums ir veicinājis paviljona apmeklējumu.

 

17)      Vai līdz konkursa beigām jau ir jāpiesaista speciālisti? Vai pietiek tikai ar konceptu?Šobrīd būtiskākais ir koncepts. Taču tā veiksmīgai realizācijai ieteicams piesaistīt plašu speciālistu loku, lai apsvērtu visas ar koncepta realizēšanu saistītās iespējamās situācijas.

Empīriskā pieredze, organizējot dalību līdz šim četrās EXPO izstādēs 1992., 1993., 1998. un 2017. gadā saka, ka vislabāk šādam projektam var sagatavoties strādājot starpnozaru komandās.

 

18)      Kurš ir galvenais, kurš konkursa beigās saka “jā” vārdu par uzvarētāju?

 

Tas ir žūrijas koleģiāls lēmums. Taču žūrijas vadītājam ir divas (balsis), kuras var izmantot strīdus gadījumā.