Pārlekt uz galveno saturu

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA FONDS

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA FONDS

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA FONDS (KVF)

1. Organizācijas darbības mērķi:

 • īstenot Krišjāņa Valdemāra vēsturiskos ideālus dzīvē;
 • finansiāli atbalstīt un padarīt plaši publiski pieejamus pētījumus tautsaimniecībā;
 • finansiāli atbalstīt komersanta kā aroda cieņas un reputācijas vairošanu; 
 • piešķirt apbalvojumus izcilām personībām par viņu ieguldījumu komercdarbības vides attīstībā Latvijā;
 • finansiāli atbalstīt labākos tautsaimniecības un komercdarbības studentus, kā arī skolēnu mācību uzņēmumus;
 • finansiāli atbalstīt Ainažu Jūrskolas muzeju;
 • ēkas – valsts nozīmes arhitektūras kultūras pieminekļa – Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā, atjaunošana

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību:

 • labdarība
 • cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
 • pilsoniskās sabiedrības attīstība
 • izglītības veicināšana
 • zinātnes veicināšana
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, t.sk. ar funcionāliem traucējumiem 
 • kultūras veicināšana

3. Sabiedrības daļa (turpmāk - mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība:

 • cilvēki ar invaliditāti
 • personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
 • 15-25 gadus veci jaunieši
 • bērni
 • tūristi no Latvijas un ārzemēm 
 • zinātnieki CONNECT Latvia, pētījumi par Ēnu ekonomiku ar SSE, B2B projekta pētījums, profesionālā izglītība, sociālā uzņēmējdarbība, uzņēmējiem labāko pašvaldību, 
 • skolēni, studenti: Ēnu diena, JAL, prakšu nodrošināšana trīs praktikantiem 
 • mākslas pārzinēji: bibliotēka
 • bezdarbnieki - 2 reizes gadā Atvērto durvju diena
 • esošie jaunie un topošie uzņēmēji 
 • pilsoniskā sabiedrība (pirmsvēlēšanu debates)
 • ārzemju latvieši


Informācijas saņemšanai:
Juridiskā un faktiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35-1, Rīga, Latvija
Tel.: 67830820
E-pasts: gramatvediba@chamber.lv

 

KVF padomes locekļi:

Aigars Rostovskis;

Anatolijs Prohorovs;

Gunārs Strautmanis.

 

Rekvizīti ziedojumiem:

Nodibinājums "Krišjāņa Valdemāra Fonds”

Reģ.Nr. 40008227683

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010

Banka: AS SWEDBANK,

HABALV22

IBAN: LV16HABA0551038954347