Pārlekt uz galveno saturu

Kompetenču padomes

Biedru kompetenču padomes būtība ir pārstāvēt LTRK biedru intereses attiecīgajā nozarē vai interešu jomā. Katra kompetenču padome sastāv no 9 locekļiem (LTRK  biedru uzņēmumu pārstāvjiem), kurus ievēl uz trīs gadiem. Kompetenču padomju sēdes ir atvērtas dalībai visiem biedriem, kas vēlas piedalīties un iekļaut aktuālos jautājumus LTRK darba kārtībā.

Biedru kompetenču padomes

 1. sagatavo priekšlikumus LTRK  īstenojamajai komercdarbības politikai;
 2. ierosina jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās;
 3. nosaka LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā jomā un laikā;
 4. veido darba grupas konkrētu jautājumu izstrādei;
 5. pieņem lēmumus par LTRK nostāju, ja biedru viedokļi atšķiras;
 6. izvirza LTRK Padomes locekļu kandidātus.

LTRK darbojas šādas nozaru  padomes:

 1. Tirdzniecības padome;
 2. Rūpniecības padome;
 3. Pakalpojumu padome;
 4. Lauku uzņēmējdarbības padome

LTRK darbojas šādas interešu padomes:

 1. Nacionālās stratēģijas padome;
 2. Eksporta padome;
 3. Mazo un vidējo uzņēmumu padome;
 4. Reģionālā padome;
 5. Zināšanu ekonomikas padome.

Skatīt: LTRK kompetenču padomju darba reglaments

 

LTRK kompetenču padomes