Pārlekt uz galveno saturu

Reģionālās nodaļas

Vidzemes nodaļa
Juris Sleņģis

Juris Sleņģis

Valdes padomnieks
reģionālajos jautājumos,
Vidzemes nodaļas vadītājs

juris.slengis@chamber.lv

+371 64235320

Natālija Juškova

Vidzemes reģiona
Cēsu nodaļas vadītāja

natalija.juskova@chamber.lv

+371 26842098

Kurzemes reģiona nodaļa

RALFS

Ralfs Minkevičs

Kurzemes reģiona nodaļas vadītājs

ralfs.minkevics@chamber.lv

+371 28382061

Annija Eizenarma

Annija Eizenarma

Kurzemes reģiona nodaļas vadītāja vietniece

annija.eizenarma@chamber.lv

+371 29943813

Kristīne Zabe

Kristīne Zabe

Liepājas nodaļas vadītāja

kristine.zabe@chamber.lv

+371 29127069

Aleksandrs Stulpe

Aleksandrs Stulpe

Ārējās tirdzniecības dokumentu daļas eksperts Ventspilī

ventspils@chamber.lv

+371 63625658

Aleksandrs Stulpe

Atis Mertens

Biedru attiecību vadītājs Kurzemes reģionā

atis.mertens@chamber.lv

+ 371 22528888

Aleksandrs Stulpe

Mārtiņš Jaunsleinis

Biedru attiecību vadītājs Kurzemes reģionā

martins.jaunsleinis@chamber.lv

+ 371 29567393

Latgales reģiona Rēzeknes nodaļa
Igors Sorokins

Igors Sorokins

Latgales reģiona

Rēzeknes nodaļas vadītājs

rezekne@chamber.lv

+371 29431587

Latgales reģiona Daugavpils nodaļa
Marina Terza

Marina Terza

Latgales reģiona Daugavpils nodaļas vadītāja

marina.terza@chamber.lv

+371 26526964

Zemgales reģiona Jelgavas nodaļa
Ilze Brice

Ilze Brice

Valdes padomniece

reģionālajos jautājumos

ilze.brice@chamber.lv

+371 29141693

Baiba_Nolbnerga

Baiba Nolberga

Zemgales reģiona

Jelgavas nodaļas vadītāja

jelgava@chamber.lv

+371 28646086

Zemgales reģiona Jēkabpils nodaļa

Agrita Landzāne

Zemgales reģiona Jēkabpils

nodaļas ārējās tirdzniecības

dokumentu daļas eksperte

jekabpils@chamber.lv

+371 27721772