Pārlekt uz galveno saturu

ATA karnetes apdrošināšana

ATA karnetes apdrošināšanas polisi izsniedz "BTA Insurance Company" SE atbildīgie darbinieki, Krišjāņa Valdemāra ielā 63, Rīga, LV-1010, tel. 67025181; 67025182.

Iesniedzamie dokumenti polises saņemšanai līdz 60 000 EUR ir:

  • iesniegums - parakstāms "BTA Insurance Company" SE atbildīgo darbinieku klātbūtnē;
  • pilnvara (nepieciešama, ja darbinieks, kurš uzņēmuma vārdā veic visas nepieciešamās darbības ATA karnetes saņemšanai un apdrošināšanas formēšanai, saskaņā ar uzņēmums Statūtiem, nav paraksttiesīgā persona);
  • pases vai vadītāja apliecības kopija (uzrādīt oriģinālu);

Polise tiek sagatavota 1 (vienas) darba dienas laikā un izsniegta pēc tās apmaksas.

Iesniedzamie dokumenti polises saņemšanai virs 60 000 EUR ir:

  • visi iepriekšminētie dokumenti;
  • bilance un peļņas zaudējumu aprēķins par iepriekšējiem 2 gadiem (kopija);
  • VID izziņa par nodokļu nomaksu (kopija, ne vecāka par 1 mēnesi);

Polise tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu laikā un izsniegta pēc tās apmaksas.

Vairāk informācijas:

"BTA Insurance Company" SE 
Tel. +371 67025181; + 371 67025182; +371 67025138.