Pārlekt uz galveno saturu

Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA)

Piedalīties Latvijas ražotāju un tirgotāju kopīgo ekonomisko plānu izstrādē un izpilde; Aizstāvēt Biedrības biedru tiesības un intereses; Nodrošināt biedrus ar pilsētas un valsts mērogā operatīvo informāciju ražošanas un tirdzniecības uzņēmumu darbības jautājumos; Sniegt biedriem metodiskus, juridiskus, konsultatīvu, finansiālu palīdzību;Rūpēties par arodu, izglītības, profesionālā prestiža un ētikas celšanu; Atbalstīt biedru intereses kultūras, sporta, sabiedriskās un citās jomās; Uzturēt kontaktus ar dažādām institūcijām ražošanas un tirdzniecības jautājumu risināšanā;Organizēt informācijas vākšanu par ekonomiskas, finansu un tirdzniecības problēmām un nodot to biedru rīcībā; Veidot sabiedrības labvēlīgu attieksmi pret ražotāju un tirgotāju; Organizēt konsultācijas, lietišķas tikšanās ar ārvalstu uzņēmējiem, politiķiem un ierēdņiem.

Nav rezultātu.