Pārlekt uz galveno saturu

Veiksmīga sapulce – kā to plānot, vadīt un sasniegt rezultātu. Coach meistarklase

17 Veiksmīga sapulce – kā to plānot, vadīt un sasniegt rezultātu. Coach meistarklase

Veiksmīga sapulce –
kā to plānot, vadīt un sasniegt rezultātu

 

Seminārs krievu valodā.

 

    Aptaujas liecina, ka dažāda veida sapulcēs darbinieki pavada 20% – 40% sava darba laika un lielāka daļa ir pārliecināti, ka laiku var izmantot labāk. Kas apmaksā šo laiku? Kā saīsināt sapulces garumu un palielināt tās efektivitāti?

 

Seminārā runāsim par:

  1. Sapulces veidiem un struktūru
  2. Dažādām uzmanības aktivizēšanas metodēm, ko var izmantot sapulcēs
  3. Sagatavošanās sapulcei – ar ko sākt
  4. Darbības pēc sapulces – atgriezeniskā saite un kontrole

Visas iegūtās zināšanas pārbaudīsim praktiskos uzdevumos.

Ieguvumi:

Meistarklases dalībnieki apgūs konkrētas iemaņas, kas palīdzēs ietaupīt laiku un būtiski uzlabot sapulces organizēšanas procesu un rezultātus. Vienkārši un efektīvi instrumenti, kas paaugstinās sapulces dalībnieku iesaistīšanos un pozitīvo attieksmi.

 

Semināru vada: Jūlija Matisone, filoloģijas maģistre, profesionāls ICF koučs un ICBT biznesa trenere, vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar pieaugušo izglītību un attīstību. Vada seminārus un meistarklases Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/CM_240519

 

Мастер-класс (на русском языке)

 Удачное собрание –
как его спланировать, провести и получить результат

 

Как показывают опросы, на разного рода собраниях сотрудники компаний проводят от 20%  до 40% своего рабочего времени, и большая их часть уверена, что часто это впустую потраченное время. Кто оплачивает это время? Как сократить время собраний и увеличить их эффективность?

 

На семинаре речь пойдет о:

  1. Видах и структурах собраний
  2. Разных методах активизации внимания, которые можно использовать на собрании
  3. Подготовке к собранию – с чего начинать
  4. Действиях после собрания  – обратная связь и контроль

Все полученные знания отработаем в практических упражнениях.

Что приобретут участники:

Участники мастер-класса получат конкретные навыки, которые помогут сэкономить время и существенно улучшить процесс организации и результаты собраний. Простые и эффективные инструменты, которые усилят уровень вовлеченности и позитивное отношение сотрудников.

 

Семинар ведет: Юлия Матисоне, магистр филологии, профессиональный коуч и бизнес-тренер, более 20 лет работает в области обучения и развития взрослых. Опыт работы по проведению семинаров и мастер-классов в Латвии, Литве, Эстонии и России. Работает с клиентами из стран Балтии и России, Германии, Австрии, Англии, Австралии, Израиля.

 

Регистрация: https://ej.uz/CM_240519