Pārlekt uz galveno saturu

Decembris

05 VID uzraudzība noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā. FINANŠU DIENA

VID uzraudzība noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā

 

Semināra mērķis ir paaugstināt likuma subjektu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas NILLTFN (turpmāk –NILLTFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju jomu un spēju efektīvi praksē pielietot nacionālo tiesisko regulējumu.

2018.gada 4.jūlijā Eiropas Padomes Moneyval komitejas plenārsēdē tika apstiprināts 5.kārtas ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas sistēmas efektivitāti, kurš tika publicēts 2018.gada 23.augustā.

Veicinot un pilnveidojot valsts spēju efektīvi praksē pielietot tās rīcībā esošo nacionālo tiesisko regulējumu, tai skaitā izvērtējot Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu darbības efektivitātes rezultātus, 2018.gada 11.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.512 tika apstiprināts Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika posmam līdz 2019. gada 31. decembrim.

 

Semināra dienas kārtība:

 

 1. Ieteikumi NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai atbilstoši nozaru NILLTF riskiem.
 2. Neparastu un aizdomīgu darījumu atpazīšana un ziņošana Kontroles dienestam un Valsts ieņēmumu dienestam.
 3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
 4. Sankciju riska pārvaldīšana.

 

Semināru vada: Ainis Latišs, Valsts ieņēmu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Darījumu uzraudzības daļas vadītājs.

22 gadu pieredze Valsts ieņēmumu dienestā, t.sk. noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā muitas, nodokļu, korupcijas un naudas atmazgāšanas jomā. Šobrīd organizē un vada NILLTFN likuma subjektu uzraudzību.

Baiba Rūdapa,  Valsts ieņēmu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Darījumu uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore. 16 gadu pieredze Valsts ieņēmumu dienestā, tajā skaitā 6 gadu pieredze Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/FD_051218

 

05 Uzņēmēji tiekas Ludzā

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina apmeklēt pasākumu “Uzņēmēji tiekas Ludzā”, kur būs iespēja uzzināt jaunākās biznesa aktualitātes reģionā un visā Latvijā, ieklausīties biznesa pārstāvju pieredzes stāstos, viesojoties dažādos uzņēmumos, kā arī apmainīties kontaktiem ar citiem biznesa pārstāvjiem.

Programma:
12:00 Tikšanās vieta - Ludzas novada domes ēkas,  Raiņa ielā 16, Ludzā
(Dalībniekiem tiks nodrošināts transports, lai dotos ekskursijā uz uzņēmumiem).

12:05 SIA “Mauriņi 57” apmeklējums. Adrese: Mauriņi, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
12:40 Bijusī “Ludzas linu fabrika”. Adrese: Krāslavas iela 1, Ludza.
13:00 Biedrība "Ludzas Amatnieks" - iespēja apskatīt seno koka izstrādājumus. restaurācijas cehu, amatnieku centru. Adrese: Tālavijas iela 27a, Ludza.

14:00 Ierašanās Ludzas tautas namā. Adrese: Stacijas iela 41, Ludza.

Kafijas pauze

14:30 Ludzas novada domes priekšsēdētāja Edgara Mekša uzruna , “Uzņēmējdarbības vide Ludzā”.

15:30 Tīklošanās “Spidernet” – iespēja iepazīt katru uzņēmēju individuāli.

VEIKSMĪGAI DALĪBAI:

1.       Iepriekš jāsagatavo īss & kodolīgs stāstījums par savu biznesu (produktu, pakalpojumu, uzņēmumu utt.) 1 min ietvaros. Būs iespēja prezentēt savu piedāvājumu uz lielā ekrāna;

2.       Jāņem līdzi vizītkartes un uzņēmuma informatīvie materiāli.

 

17.30 Latgales padomes sēdes slēgtā daļa. Aicināti piedalīties visi Latgales reģiona biedri. Slēgtās daļas pasākuma programma tiks izsūtīta individuāli uzņēmējiem, kuri pieteiksies.

Reģistrēties šeit:  https://ej.uz/LTRK_Ludza

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Signi Obuhovu (signe.obuhova@chamber.lv t: 22428450).

06 NACIONĀLĀS STRATĒĢIJAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

09 Lielais Rīgas Ziemassvētku gadatirgus

LTRK biedri saausieties! Ragavas gatavojam vasarā!
Esat aicināti pievienoties Baltijas valstīs lielākajam Ziemassvētku tirdziņam Rīgā. 

Starptautiskais izstāžu centrs 9. decembrī sapulcinās vairāk nekā 300 zīmolu no Latvijas un Lietuvas.

Kļūstiet par starptautiska pasākuma daļu tirdzniecībai labākajā laikposmā Latvijas galvaspilsētā. Reģistrācija pasākuma organizatoru mājaslapā Festivus.lt

Uz tikšanos decembrī!

FESTIVUS

 

11 Sevis un komandas motivācija. PERSONĀLA VADĪBA 360

Sevis un komandas motivācija

 

Motivācija ir iekšējie un ārējie spēki, kas rada cilvēkā entuziasmu un uzstājību konkrētu darbību izpildē, kā arī liek izturēties pret darbu ar īpašu attieksmi. Katrs vadītājs ir ieinteresēts, lai komandā strādā augsti motivēti cilvēki, un gadrīz katrā uzņēmumā ir motivācijas sistēma. Diemžēl ļoti bieži šis jēdziens tiek skatīts ļoti šauri, ar motivācijas programmu saprotot un nosakot tikai finansiālu bonusu sistēmu, neapzinoties, ka tas dod tikai īstermiņa motivāciju, ka patiesībā motivācijas veidošana ir plašs un ilgstošs darbību kopums, kura mērķis ir noteikt un apmierināt katra komandas dalībnieka vajadzības un vērtības ilgtermiņā.

 

Seminārā runāsim par:

 

1. Motivācijas konceptu – kur un kā veidojas motivācija;

2. Motivācijas teorijām un to iespējamo pielietojumu komandu attīstībā;

3. Kā noteikt savus un savas komandas biedru īstus un neizmeļamus motivācijas avotus;

4. Kā izstrādāt iltermiņa efektīvu motivācijas sistēmu,  kas būs atbilstoša katram komandas dalībniekam.

 

Ieguvumi:

 

Semināra laikā izskatīsim motivācijas jēdzienu no dažādām pusēm, kas ļaus dalībniekiem rast sapratni par to, kas ir svarīgs katram cilvēkam un kas ir jāņemt vērā, veidojot motivācijas sistēmas un programmas savām komandām. Ņemot vērā šīs galvenās sastāvdaļas, katram ir iespēja izveidot ideālu un tieši sev un savai komandai piemērotu un iedvesmojošu motivācijas plānu gadam vai pat ilgākam laika posmam.

 

Semināru vada:  Laila Snidzāne, Interneta veikala 220.lv Valdes locekle, biznesa iemaņu trenere un personības attīstības koučs Profesionālo Kouču Asociācijā, savas prasmes un pieredzi pilnveido un attīsta ikdienā jau vairāk kā 15 gadus vadot un attīstot gan mazas, gan lielākas komandas dažādu sfēru uzņēmumos, palīdzot cilvekiem uzstādīt un sasniegt ambiciozus mērķus, kas aizrauj un padara dzīvi krāsaināku.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa:LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/PV360_111218

12 Garīgās veselības veicināšana darba vietā. CILVĒKA SPĒKA AVOTS

Garīgās veselības veicināšana darba vietā

 

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas definīciju garīgā veselība ir “labklājības stāvoklis”, kurā cilvēks “realizē savas spējas, tiek galā ar parastu ikdienas spriedzi, spēj produktīvi strādāt un spēj sniegt ieguldījumu savas kopienas dzīvē

    Garīgās veselības vecināšanas galvenais mērķis ir koncentrēties uz to, kas uztur un uzlabo garīgo labklājību.  Darba devējam šī pasākuma īstenošanā ir jāapvieno gan risku pārvaldība, gan veselības veicināšana.

 

Seminārā runāsim  par:

 

 1. Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra rezolūcija par garīgo veselību (2008/2209(INI);
 2. Profesionālā darbība un tās sastāvdaļas ;
 3. Darbinieka funkcionālais stāvoklis;
 4. Nogurums un tā ietekme ;
 5. Stress un kā tikt galā ar stresa situācijām;
 6. Konflikti un to risināšanas veidi;
 7. Cieņpilnas attiecības darba vietā un ģimenē.

 

 

Lektore- Viktorija Portere: sertificēta praktizējoša mediatore, zvērināta advokāte, sertificēta praktiskā psiholoģe, sertificēts pedagogs. Ieguvusi divzvaigžņu mediatora sertifikātu. Veic mediācijas darba lietās, ģimenes lietās, paaudžu lietās, civillietās, biznesa mediācijas. Seminārus un lekcijas  vada kopš 2012.gada dažādās organizācijās, mācību iestādēs u.c.

 

Semināra norises laiks: plkst.  15:00 - 16:30

 

Dalības maksa:  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/CSA_121218

13 PRODUKTIVITĀTE - no smadzeņu darbības viedokļa. CILVĒKA SPĒKA AVOTS

PRODUKTIVITĀTE - no smadzeņu darbības viedokļa

 

    Katru gada sākumu un katra gada beigās mēs ne tikai veicam atskaitīšanos, bet arī varam izvērtēt kādēļ pagājušā gada mērķi nav sasniegti un realizēti. Parasti pie vainas esam mēs vai saucamais “cilvēciskais” faktors.

Tā katru no gada atgriežamies pie neizpildītiem darbiem un nerealizētajām iespējām, bet tam ir iespējams risinājums.

 Seminārā runāsim par:

 1. Produktivitāte nav sprints, bet gan maratons;

2. Kavējošie faktori mūsu uztverē;

3. Pamatnostādnes produktivitātes sasniegšanai;

4.Rrealizācija un liekā atmešana;

5. Produktivitātes ieviešana grupās;

6. Analīze un informācijas uztvere.

 Ieguvumi: Veiksmīga uzņēmuma  un personības noslēpums ir un būs ilgstoša spēja noturēt stabilitāti, bez kādiem pārrāvumiem. Tikai sasniedzot potenciālu var augt līdzsvaroti un stabili – tā ir produktivitāte.

 Semināru vada: Pēteris Urtāns, medicīnas speciālists ar ergoterapeita grādu, RigaBrain® smadzeņu treniņu centra vadītājs, RigaBrain®smadzeņu treniņu treneris. Specializējies psihiatrijā un ieguvis paplašinātu apmācību smadzeņu neirofīdbeka metodikas pielietošanai ASV un Kanādā. Pieredze ar neiroloģiski atgriezeniskās saites tehnoloģijām ir uzkrāta kopš 2008. gada, strādājot ar vairāk kā 6 000 cilvēkiem un realizējot vairāk kā 20 000 individuālā darba stundas RigaBrain® smadzeņu treniņu centrā.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

 Dalības maksa:

 

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem

 

Reģistrācija: https://ej.uz/CSA_131218

14 Uzņēmēju gada balle "Nākotne Tagad"

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ielūdz uz gada noslēguma krāšņāko balli uzņēmējiem "Nākotne Tagad"!

14.decembrī plkst. 20:00 (ierašanās no plkst. 19.00)

Domenikss centrā (Varšavas ielā 4, Rīgā). 

Šoreiz pasākums būs nākotnes noskaņās! 

Pirmajā daļā būs svinīgas uzrunas, izsmalcinātas vakariņas, negaidīti pārsteigumi un šovi, bet otrajā daļā būs dejas izcilu mūziķu pavadībā!

Ielūgumu rezervācija: http://ej.uz/gada_balle2018

Dress code: “Black tie”

Jautājumiem: elina.valdmane@chamber.lv

Uzņēmēju gada balle

 

17 EKSPORTA PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 10:30.

Darba kārtība tiks precizēta.

17 Pārdevēju atpestīšana. PĀRDOŠANA 24/7

Pārdevēju atpestīšana

 

    Pasaule un biznesa vide ir kļuvusi sarežģītāka, patiesībā mēs jau dzīvojam citā pasaulē, ko raksturo ātrums, nepārtraukta mainība un neparedzamība.     Tas prasa gan cilvēkiem ikdienā, gan darba vietā jaunu skatījumu, lai adaptētos.

 

Pārdevēja profesija nav izņēmums.

 

Pierastās metodes strādā neefektīvi, rezultāti nav noturīgi, izdegšanas pazīmes, stress un nogurums, prasās atkal un atkal jauna ārējās motivācijas deva, ko bieži realizē pieprasot jaunas un jaunas  pārdošanas prasmju mācības.

Pārdošanas komandu vadītāji paši nogurst, piektdienā atskatoties uz nedēļu, sajūtas kā “ vāverei ritenī” un tam neredz galu! Ko darīt? Kas ir “pārdevēju atpestīšana” šodien? Kā to uzsākt?

 

Seminārā par:

 

 1. Situācija pārdevējiem šodien: Paradokss un «Sāpe»;
 2. Atgriezties pie pamatiem - Nolūka nozīme;
 3. Kāpēc cilvēki nesaka, ko viņiem vajag?
 4. Ko tad klients mums uzticējis sarunā?
 5. Kā panākt «atpestīšanu» komandā?
 6. Ar ko sākt pārdošanas vadītājam?

 

Semināru vada: Ilmars Vamzis, treneris, koučs  personīgās efektivitātes, vadītāju  un komandu attīstības, pārdošanas vadības un kompetenču jomā.

Sertificēts FranklinCovey treneris.

Ilmāram ir  35 gadu  vadītāja pieredze, izveidojis vairākas efektīvas komandas,  vairāk kā 20 gadus pieredze privātajā biznesā, strādājot dažādos līmeņos – attīstot un vadot pārdošanas komandas, jaunus biznesa konceptus un biznesa attīstības projektus. Ieņēmis virkni amatus, kas saistīti ar biznesa uzsākšanu ,  pārdošanas vadību un organizāciju, klientu piesaisti, biznesa konceptu izstrādi un projektu vadību .

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/P247_271218

 

18 ZINĀŠANU EKONOMIKAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

19 BŪVNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

19 Kontaktbirža ar “Speed Networking” Rīgā

Kontaktbirža ar “Speed Networking” Rīgā

19.12.2018.

 

PASĀKUMA PLĀNS

 • 13:30-14:00: Ierašanās laiks un pēcpusdienas kafija
 • 14:00-16:00: Dalībnieku iepazīšanās ar “Speed Networking” metodi
 • 16:00-17:30: Neformālā daļa ar vīnu un uzkodām

 

PASĀKUMA MĒRĶIS: izveidot jaunus biznesa kontaktus, lai veicinātu biznesa attīstību.

 

DALĪBAS NOTEIKUMI:

 • Dalībai tiek apstiprināti tikai mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji / īpašnieki, lielo uzņēmumu struktūrvienību vadītāji.
 • Dalībai tiek apstiprināts pirmais uzņēmums no nozares.
 • Pasākumu var apmeklēt viens pārstāvis no uzņēmuma
 • Viens uzņēmums var apmeklēt ne vairāk kā trīs “Speed Networking” pasākumus 12 mēnešu laikā!

 

KAS JĀDARA, LAI DALĪBA NORITĒTU VEIKSMĪGI?

 1. Iepriekš jāsagatavo īss & kodolīgs stāstījums 1,5 min ietvaros.
 2. Jāņem līdzi vismaz 40 vizītkartes
 3. Uz pasākumu jāierodas norādītajā ierašanās laikā. Ja sākums tiek nokavēts, pievienoties vairs nav iespējams.
 4. Rūpīgi jāaizpilda pasākuma reģistrācijas forma, jo norādītā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu informāciju par uzņēmumu, un uzrunātu dalībai uzņēmumus.

 

REĢISTRĀCIJA: ej.uz/uip

 

DALĪBAS MAKSA: LTRK biedriem: EUR 15 + PVN | pārējiem interesentiem: EUR 45+ PVN

Dalības maksa jāapmaksā līdz pasākumam.

 

JAUTĀJUMIEM: elina.valdmane@chamber.lv | 29914668