Pārlekt uz galveno saturu
17 Zemgales reģionālās padomes sēde

Zemgales reģionālā padome ir biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) biedru brīvprātīga, organizatoriska struktūra, kura pārstāv LTRK biedru intereses Zemgales reģionā dažādās nozarēs un interešu jomās.

Zemgales reģionālai padomei ir šādas funkcijas:

  1. sagatavot priekšlikumus LTRK īstenojamai reģionu komercdarbības politikai;
  2. ierosināt attiecīgā reģiona jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās;
  3. noteikt LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā reģionā;
  4. nepieciešamības gadījumā veido attiecīgā reģiona darba grupas konkrētu jautājumu sagatavošanai;
  5. sagatavot lēmumu projektus par LTRK nostāju attiecīgā reģiona jautājumos.

Dienas kārtība: izstrādē

Plkst. 13:00-ekskursija SIA “Balti Candles Ltd”

Sēdes turpinājums – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā

Pieteikšanās: jelgava@chamber.lv