Pārlekt uz galveno saturu

AICINĀM UZŅĒMĒJUS PIETEIKTIES BEZMAKSAS ANALĪTISKĀS PĒTNIECĪBAS PAKALPOJUMIEM

Konkurss uzņēmējiem

Projekta “Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā – Baltic TRAM” ietvaros uzņēmējiem tiek piedāvāta bezmaksas pieeja jaunākajai pasaules līmeņa analītiskās pētniecības infrastruktūrai Baltijas jūras reģionā, kā arī sniegta tehniska un zinātniska ekspertīze, lai rastu risinājumus jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.
Konkursā izvēlētie uzņēmumi saņems zinātnisko ekspertīzi un konsultācijas sava biznesa vajadzībām. Uzņēmumiem tiks nodrošināti bezmaksas mērījumi materiālu paraugiem mikro-, nano- un molekulārā līmenī, kā arī ekspertu konsultācijas analītiskās pētniecības institūcijās. Ar šo pakalpojumu palīdzību uzņēmumi varēs paplašināt savas zināšanas par materiālu īpašībām, kā arī uzlabot savu produktu portfeli un iekšējos ražošanas procesus. Projekta 1. konkursā saņemts 21 pieteikums.

Pieteikumus 2. konkursam līdz 30.04.2018. var iesniegt Eiropas Savienības valstīs reģistrēti uzņēmumi, kas aicināti sazināties ar savas valsts industriālās pētniecības centru (Industrial Research center - IReC) - biznesa atbalsta vienībām kas sniedz atbalstu konkursa pieteikumu sagatavošanā - no produkta vai ražošanas procesa vajadzību formulēšanas līdz pēc-pārbaudes aktivitātēm, kas veicinās uzņēmumus pielietot gūtas zināšanas par produktu un ražošanas procesiem. Industriālās pētniecības centrs Latvijā šī konkursa ietvaros ir Latvijas Universitātes Zinātnes departaments.

Plašāka informācija par konkursu un pieteikuma veidlapa pieejama www.baltic-tram.eu.

„Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā - Baltic TRAM” ir starptautisks projekts, kas līdzfinansēts no Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas līdzekļiem. Projekta galvenais mērķis ir veicināt inovācijas, nodrošināt viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu, sekmēt uzņēmējdarbību, atbalstot mazos un vidējos uzņēmējus, tādējādi veicinot reģionālo ieguldījumu inovatīva, ilgtspējīga un konkurētspējīga Baltijas jūras reģiona radīšanā.

Konsultācijas par konkursa nosacījumiem sniedz Latvijas Universitātes Zinātnes departaments
Matīss Neimanis, matiss.neimanis@lu.lv
Māris Jansons, maris.jansons@lu.lv
Lauma Muižniece, lauma.muizniece@lu.lv
Sandra Strole, sandra.strole@lu.lv