Pārlekt uz galveno saturu

Grafikas dizaina pakalpojumi

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

CENU APTAUJA

Grafikas dizaina pakalpojumu

PIETEIKŠANĀS BEIGUSIES. Rezultāti tiks paziņoti pretendeniem individuāli.

 

1. Iepirkuma priekšmets

Saskaņā ar 2018.gada 14.novembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un Ekonomikas ministrijas noslēgto līgumu par Latvijas dalības organizēšanu starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” LTRK ir uzdots nodrošināt visas nepieciešamās darbības, lai organizētu Latvijas dalību  starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai”, Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Tiek meklēts uzņēmums, kas ir reģistrēts LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un var veikt nepieciešamos darbus. Iepirkuma priekšmets ir grafikas dizaina pakalpojumi EXPO 2020 DUBAI vajadzībām, tajā skaitā:

 • Attīstīt EXPO 2020 Latvijas paviljona grafiskās identitātes dizaina metu, izveidojot skaidri definētu dizaina elementu sistēmu un to pielietojuma scenārijus turpmākajā komunikācijā. Šī uzdevuma ietvaros jāizstrādā priekšlikumi un precizējumi šī brīža grafiskajiem risinājumiem, lai iegūtu vadlīnijas, kuras būtu viegli interpretēt tālākajiem dizaina risinājumiem un noformējumam Latvijas dalībai EXPO 2020, Dubaijā, ņemt vērā potenciālo ražošanas materiālu sarakstu un visus medijus, kuros jāpielāgo izstrādātā vizuālā valoda. Precizējot grafisko identitāti, ņemt vērā meta sākotnējo versiju, taču par pamatu uzskatīt šī brīža aktuālo versiju un tajā definētos pamatelementus: logo, burtveidols, krāsu pāreja jeb gradients, folijas efekts jeb metālikas lietojums.
 • Ņemt vērā, ka pamatuzdevums Latvijas dalībai EXPO 2020 ir lietišķi iepazīstināt pasaules valstis ar Latvijas uzņēmumu potenciālu starptautiski, risinot pasaulē aktuālos izaicinājumus.
   

Sagaidāmais nodevums:
Uzdevuma ietvaros jāizstrādā priekšlikumi un precizējumi šī brīža grafiskajiem risinājumiem. 

 1. Pamatelementi - krāsu izvēle, grafika, vizuālo elementu kompozīcija un jaunveides principi. 
 2. Praktiski risinājumi - šo formu/krāsu/laukumu piemērošana būtiskām mediju platformām:
 • TIEŠSAISTE (mājas lapa/FB/IG/TW/LinkedIn);
 • DRUKA (grāmata, buklets, žurnāls, avīze, plakāts);
 • VIDEO (grafikas elementi animācijai - video/AR/VR);
 • SUVENĪRI (zīmuļi, pildspalvas, nozīmītes, atslēgu piekariņš, uzlīmes, magnēti, glāze, krūze, pulkstenis, apročpogas, datora apvalks, telefona vāciņš iPhone, krekls, kapučjaka, cepure, u.c.);
 • IEPAKOJUMS (bērzu sulas, medus, kafija, šokolāde, Latvijai raksturīga tēja, u.c.);
 • LIETVEDĪBA (vizītkartes, veidlapas, ielūgums);
 • PREZENTĀCIJA (keynote template, infografikas piemēri un veidošanas principi).

Iekavās esošie elementi ir piemēri, par kuriem vizuāli domāt, taču nav jāpiegādā visu uzskaitīto elementu gala dizains.

2. Pieteikumu iesniegšanas veids, datums un vieta

Elektroniski uz expo@chamber.lv.

Līdz 31.05.2019 plkst. 17:00

3. Līguma izpildes termiņš

 01.06.2019 – 01.07.2020

4. Kontaktpersona

 Ansis Egle, ansis.egle@chamber.lv, +37129237202

5. Iesniedzamie dokumenti

1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu un finanšu aprēķina principi

2) Tehniskais piedāvājums, kas ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai

3) Informācija par uzņēmumu, darbinieku skaits, lai pārliecinātos par uzņēmuma iespējām piegādāt nepieciešamos pakalpojumus noteiktā laika periodā

 

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas tiks vērtēts pēc šādiem kritērijiem:

 • Iesniegtais tehniskais piedāvājums
 • Iesniegtais finanšu piedāvājums
 • Pretendenta pieredze starptautiskos projektos, piegādājot līdzīga rakstura pakalpojumus

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PARAUGS ŠEIT!

Lai saņemtu VISUS ar cenu aptauju saistītos dokumentus, aicinām aizpildīt anketu ŠEIT.

 

Sagatavoja:

Projekta EXPO Dubai 2020 vadītājs

Ansis Egle

24.05.2019.