Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts eksportam

  • Izejošās tirdzniecības misijas uz eksporta tirgiem tiek organizētas uzņēmumiem individuāli vai interešu grupai. Visbiežāk tiek organizēta 2 - 5 dienu vizīte, kuras laikā uzņēmums tiekas ar potenciālajiem eksporta partneriem individuāli. Pakalpojuma maksa ir atkarīga no valsts, uz kuru uzņēmums vēlas eksportēt, kā arī uzņēmumu skaita, ar kuriem vēlas tikties. Lielie uzņēmumi tirdzniecības misiju izdevumus sedz 100% apmērā, bet mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iespējams pretendēt uz ES līdzfinansējumu. 2017. gadā ir noslēgti  vairāk kā 300 līgumi par tirdzniecības misiju organizēšanu.

  • Ienākošās tirdzniecības misijas ir ārvalsts uzņēmēju grupas vienas līdz divu darba dienu vizīte Latvijā, kuras laikā šīs valsts uzņēmējiem tiek dota iespēja tikties ar Latvijas uzņēmējiem un pārrunāt sadarbības iespējas, atrast sadarbības partnerus un jaunus noieta tirgus savai produkcijai vai pakalpojumiem.

  • Tiešsaites tirdzniecības misijas ir Latvijas un ārvalstu uzņēmumu virtuālās tikšanās ar iespēju Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem tiešsaistē pārrunāt  iespējamo sadarbību.

  • Konsultācijas par interesējošajiem ārvalstu tirgiem un eksporta iespējām.

  • LTRK ir vairāk kā 100 tiešo pārstāvju tīkls, kas var sniegt atbalstu un konsultācijas konkrētajā valsī vai reģionā.

Pasaules karte